Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ KHIÊU CHIẾN LỆNH

THỜI GIAN: 6h00 ngày 24/02/2017 - 23h59 ngày 02/03/2017

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá vật phẩm từ 24/02

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 65 59
2 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 100 90
3 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 150 135
4 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 12 11
5 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 10 9
6 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 20 18
7 Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 40 36
8 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 20 18
9 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 24 22
10 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh 32 29
11 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 16 14
12 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 200 180
13 Ô Hoàn Vương Khiêu Chiến Lệnh 30 27
14 Yêu Tinh Khiêu Chiến Lệnh 60 54

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!