Đấu Trường

Thiên Phú

Kỹ NăngMô Tả
Mỗi giây hồi phục 5 điểm sinh lực & 4 điểm pháp lực, thoát khỏi chiến đấu hiệu quả gấp bội
Tăng 10 điểm toàn thuộc tính điều chỉnh thành: Tăng 4 điểm thuộc tính chính & 8 điểm toàn thuộc tính
Lập tức nhận được vàng từ 650 chỉnh xuống còn 600 Thời gian bắt đầu hiệu lực của mỗi giây nhận vàng, điều chỉnh thành sau khi phát binh 30 giây
Tăng tướng lên lv4, nhận được 20% EXP điều chỉnh thành: mỗi giây nhận 2 điểm exp
Tăng sát thương kỹ năng từ 15% điều chỉnh thành 12%, bỏ qua kháng pháp thuật của mục tiêu từ 10% chỉnh thành 20%

Điều chỉnh cơ cấu map

 • Liên tục mua hồi sinh, thời gian chờ cố định là 5 phút
 • Tất cả đạo cụ phục hồi: bình hp, bình mana, bình thanh hồn đều không bị gián đoạn bởi sát thương nhỏ hơn 20 điểm
 • BOSS rời khỏi khu vực xong sẽ lập tức trở về
 • Thêm cơ chế khích lệ binh sĩ(5vs5): thời gian đánh vượt quá 20 phút, tướng sẽ khích lệ binh sĩ trong phạm vi 1100, sẽ nhận được 10% kháng pháp thuật, thêm 1 tướng tăng 5%
 • Thượng Cổ Hiệu Giác
  • Tăng sinh lực từ 500 điều chỉnh thành căn cứ theo động thái thời gian game mà tính toán
  • Tăng tấn công từ 75% điều chỉnh thành 50%
  • Thời gian duy trì từ 60 diay6 chỉnh thành căn cứ theo thời gian game mà thay đổi, có thể duy trì 60, 90, 120 giây
 • Điều chỉnh binh sĩ
  • Binh sĩ cận chiến điểm trưởng thành từ 10 lên 14
  • Binh sĩ đánh xa điểm trưởng thành từ 10 lên 12
  • Hiện tại Quan Độ & Tam Quốc mua vật phẩm có thể ghép ở toàn bộ map

Điển Vi

EHung Bạo

Hiệu quả tăng tấn công cho đồng đội giảm 1/2

3Q Hứa Chử

ETham Ăn

Thôn tính quái cấp cao nhất từ lv5 điều chỉnh thành lv4

Thời gian hồi chiêu từ 30/28/26/24 thành 16/14/12/10 (5vs5)

RLười Biếng (5vs5)

Thời gian hồi chiêu từ 18 giây điều chỉnh thành 12 giây

La Lợi

Sức mạnh trưởng thành từ 1.8 chỉnh thành 1.6

WÂm Dương Huyền Pháp (5vs5)

Tiêu hao pháp lực từ 58/70/82/94 điều chỉnh thành 65/80/95/110

【E】Càn Khôn Đại Pháp

Thời gian cấm chú từ 0.75/1.5/2.25/3 giây điều chỉnh thành cố định 2 giây

【R】Thiên Cơ Biến Hóa

Thời gian hồi chiêu từ 5.5 giây điều chỉnh thành 7.5 giây (5vs5)

Tào Tiết

Thời gian duy trì kỹ năng bắt của Tào Tiết từ 2.5 giây điều chỉnh thành 1.5 giây (5vs5)

Lưu Bị (5vs5)

WLong Đằng Tứ Hải

Phạm vi từ 300/400/500/600 điều chỉnh thành 325/400/475/550

EHoàng Long Chân Khí

Điểm sát thương từ 35/60/80/105 điều chỉnh thành 30/50/70/90

【R】Thừa Long Nhi Khởi

Thời gian hồi chiêu từ 10 giây điều chỉnh thành 11 giây

Thời gian duy trì từ 3/4/5/6 điều chỉnh thành 2.75/3.5/4.25/5

【F】Nhân Hoàng*Hiệu Triệu

Thời gian hồi chiêu từ 50/37.5 điều chỉnh thành 65/57.5/50/40

Hoa Hùng

【W】Lợi Nhẫn Phi Trịch

Ném đao về phía trước, tạo sát thương cho địch trên đường thẳng và hiệu quả giảm tốc 30%, duy trì 3 giây, khi Hoa Hùng đến gần có thể nhặt đao, giúp tăng tấn công cơ bản và tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn, duy trì 3 giây

Thời gian hồi chiêu 6 giây(Lợi Nhẫn sẽ tăng 200 tầm nhìn)

Tạo 80/140/200/260 điểm sát thương,nhận được 15%/30%/45%/60% tốc độ tấn công

【E】Yêu Lang Xung Kích

Điểm sát thương từ 60/120/180/240+30/60/90/120 điều chỉnh thành 50/100/150/200+35/50/65/80

【R】Yêu Lang Tinh Phách

Kỹ năng bị động

Triệu hồi Yêu Lang hỗ trợ chiến đấu, tăng cấp kỹ năng sẽ tăng hiệu quả

[LV2] Đột kích:Tấn công của Yêu Lang có 20% xác suất gây choáng 0.75 giây

[LV3] Thoái Kiệt:Mỗi lần tấn công sẽ làm mất 1 điểm hộ giáp của mục tiêu

[LV4] Phác Giảo:lần đầu Yêu Lang tấn công mục tiêu tạo sát thương vật lý= 60+sát thương vật lý level bản thân *15

【F】Thống Bất Dục Sinh

Thời gian duy trì 7 giây điều chỉnh thành 5/6 giây

Thời gian hồi chiêu từ 48 giây điều chỉnh thành 48/30

Đặng Ngải

EThương Mệnh Tiêu Hồn

Mỗi lần tấn công địch, xóa giới hạn tiêu hao điểm pháp lực tối đa, sửa thành tạo thành điểm sát thương tối đa

Pháp Chính

RĐộn Giáp Thư *Sinh

Tăng tốc độ tấn công từ 20%/30%/40%/50% điều chỉnh thành cố định 30%

FSâm La Vạn Tượng (5vs5)

Thời gian hồi chiêu từ 60/50/40/30 điều chỉnh thành 60/47.5

Hạ Hầu Đôn

EHắc Ám Đột Kích

Tốc độ bắn từ 1300 điều chỉnh thành 2000

FHắc Ám Kỵ Đoàn (5vs5)

Thời gian hồi chiêu từ 65/50 điều chỉnh thành 65/55/45/37.5

Lưu Chương

WNhật Nguyệt Giao Huy (5vs5)

Tiêu hao pháp lực từ cố định 80 điều chỉnh thành 60/75/90/105

3Q Mã Siêu (5vs5)

ELôi Năng Lượng

Lượng hồi phục mỗi lần từ 10/20/30/40 điều chỉnh thành 12.5/25/37.5/50

Hồi phục sinh lực tối đa từ 130/220/310/400 điều chỉnh thành 140/260/380/500

Lý Điển

FSát

Tăng tốc di chuyển từ 15%/20%/25%/30% điều chỉnh thành cố định 30%

Trương Hợp

RCơ Giác Thế (5vs5)

Miễn sát thương từ 6%/9%/12%/15% điều chỉnh thành 8%/12%/16%/20%

Tư Mã Ý

Hộ giáp cơ bản từ 0 lên 1 điểm

Chu Thương

FPhong Loạn Thần Trảm

Cự li thi triển điều chỉnh thành cố định 700

3Q Bàng Thống

FPhượng Sồ Niết Bàn (5vs5)

Tăng hộ giáp từ 15/25 điều chỉnh thành 15/20/25/30

Chu Thái

WChiến Đấu Trào Phúng

Hiệu quả miễn thương từ 15%/20%/25%/30% điều chỉnh thành cố định 50%

ECuồng Chiến Huyết Phách

Không tăng tốc độ di chuyển nữa

Ngô Phượng Hi

FThần Quang Vạn Trượng

Thời gian hồi chiêu từ 45 điều chỉnh thành 45/40/35/25

Hiện tại Thần Quang Vạn Trượng không phải chịu tấn công từ các đơn vị khác ngoại trừ tướng

Không còn là sát thương vật lý, hiện tại sửa thành sát thương ma thuật, nhưng vẫn hiệu quả với miễn pháp thuật

Tấn công từ 35/55/75/95 điều chỉnh thành 25/40/55/65

Mục tiêu tấn công từ 1/1/2/3 điều chỉnh thành 1/1/1/2

Từ Hoảng

【E】(Hắc Ám) Phệ Hồn

Khi tấn công đơn vị lập tức hồi phục sinh lực, khi tấn công tướng hiệu quả là x5 đơn vị thường

Mỗi lần diệt 12 đơn vị thường hoặc 1 tướng sẽ được 3 điểm lực tấn công vĩnh viễn

【Lv1】Phục hồi 15+1.5% sinh lực tối đa bản thân

【Lv2】Phục hồi 20+2% sinh lực tối đa bản thân

【Lv3】Phục hồi 25+2.5% sinh lực tối đa bản thân

【Lv4】Phục hồi 30+3% sinh lực tối đa bản thân

Lữ Linh Khởi

【W】Mưa Hoa

Tiêu hao pháp lực từ 30 điểm điều chỉnh thành 30/40/50/60 điểm (5vs5)

Cự li thi triển từ 475 điều chỉnh thành 425

【E】Bình Minh

Điểm sát thương cơ bản từ 120/160/200/240 điều chỉnh thành 90/120/150/180 điểm

【F】Huyết Mạch

Thời gian hồi chiêu từ 7/5/3/1 điều chỉnh thành 4/3/2/2; sau khi xuất chuyên thuộc, lực tấn công của đại chiêu từ 1.5 tăng lên 1.6

Chân Mật

【E】Khinh Vân Tế Nguyệt

Tăng điểm nhanh nhên vĩnh viễn, sau khi vào trạng thái Vong Ngã, hy sinh sinh lực bản thân, tăng tốc độ tấn công

Hy sinh sinh lực 8/18/28/38giây, tăng tốc độ tấn công 30%/50%/70%/90%, tăng vĩnh viễn nhanh nhẹn 3/6/9/12

【F】Lạc Hà Yêu Cơ

Ngoài hiệu quả giảm tốc xung quanh, không còn kỹ năng giảm tốc miễn dịch nữa

Quách Gia

【W】Thiên Lạc Tinh Lưu

Cự li thi triển từ cố định 800 điều chỉnh thành 750/800/850/900

Thời gian nổ từ 1.5 giây điều chỉnh thành 1 giây ,phạm vi khuếch tán từ 325 điều chỉnh thành 275

Trước khi nổ băng trụ sẽ không giảm tốc nữa

Sau khi nổ băng trụ sẽ giữ trong 6 giây , trong thời gian duy trì sẽ giảm 40% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong khu vực

【R】Địa Phủ Lễ Tán

Cự li thi triển sửa thành toàn bản đồ

Cự li đạn đạo xa nhất từ 1000 điều chỉnh thành 2000

Phạm vi tìm kiếm từ 500 điều chỉnh thành 375

【F】Thiên Tinh Loạn Vũ

Ưu tiên tìm đơn vị tướng

Lữ Mông

【W】Ảo Hổ Uy

Cự li thi triển từ 1500 chỉnh thành 1150

Bỏ hiệu quả giảm tốc

【E】Dẫn Hổ Quy Sơn

Khi sử dụng sẽ kéo địch quay lại, có hiệu quả giảm tốc rõ rệt

【R】Hổ Đãng Bình Nguyên

Thời gian hồi chiêu chỉnh thành 5 giây

Hủy tăng lực tấn công, kích hoạt kỹ năng sau 3 giây Lữ Mông tấn công bỏ qua 20/30/40/50% hộ giáp của mục tiêu

【F】Ảo Hổ Khiếu Thiên

Hắc hổ hiện tại sẽ trực tiếp xông đến mục tiêu

Khi sử dụng kỹ năng sẽ tăng tốc độ tấn công bản thân và bạn bè 60% (tốc độ này sẽ nhanh chóng giảm sút), đồng thời được tăng 30/50/70/90 điểm tấn công, duy trì 6 giây

Hiệu quả tăng tốc đồng đội là 50%

Điêu Thuyền

【W】Lăng Ba Vũ Kiếm

Cự li thi triển từ 700/850/1000/1150 điều chỉnh thành cố định 850

Thời gian hồi chiêu từ 6.5 giây điều chỉnh thành 9.5/8.5/7.5/6.5 (5vs5)

3Q Bàng Thống

【W】Viêm Chú*Liêu Nguyên

Cự li thi triển từ 600 điều chỉnh thành 800

【E】Viêm Chú*Chướng

Giảm tốc từ 30% điều chỉnh thành 40%

【R】Viêm Chú*Phượng Hoàng Phù

Thời gian hồi chiêu từ 16/14/12/10 điều chỉnh thành cố định 7.5 giây ,Thời trang duy trì từ 8 giây điều chỉnh thành 5 giây

3Q Lăng Thống (Thường quy)

【F】Hạc Đột Kích

Nhanh nhẹn từ 1/1.4/1.8/2 điều chỉnh thành 0.8/1.2/1.6/2

Tào Nhân

【R】Kỳ Môn Độn Giáp*Âm Dương (5vs5)

Thời gian hồi chiêu từ 3/2.5/2/1.5 điều chỉnh thành 5/4/3/2 giây

【E】Kỳ Môn Độn Giáp*Nguy Đạo

Tốc độ di chuyển từ cực hạn điều chỉnh thành tăng 60%

Trương Oanh Oanh

【E】Xà Chủng Chiến Khải

Tăng tốc độ hồi máu và hộ giáp

Tăng tốc độ hồi máu từ 2/3/4/5 điều chỉnh thành 1.75/2.5/3.25/4 (5vs5)

【R】Yên Nhân Huyết Thống

Tăng kháng ma pháp từ 4%/8%/12%/16% điều chỉnh thành 8%/12%/16%/20% (5vs5)

Đổng Trác

【W】Hắc Ám Ma Câu

Mỗi 100 cự li tạo thêm sát thương từ 3/6/9/12 điều chỉnh thành 6/9/12/15

Cự li thi triển từ 700/900/1100/1300 điều chỉnh thành 1000/1100/1200/1300

【R】Ma Quân Phệ Huyết

Diệt đơn vị nhận được sức mạnh điều chỉnh thành mỗi lần diệt 10 đơn vị thường hoặc 1 tướng, tăng 1 điểm sức mạnh

Mã Siêu

【F】Tử Lôi*Bá Vương Tái Thế (5vs5)

Tạo sát thương cơ bản từ 40/60/80/100 điều chỉnh thành 50/70/90/120

Linh Âm

【F】Thiên Âm Vực

Không giảm theo tỷ lệ % nữa

Sửa thành mỗi giây tạo 50/90/130/180 điểm sát thương

Lạc Tiến

【W】Tiên Đăng

Hiện tại ngoài cự li thi triển bấm chọn mục tiêu sử dụng W kỹ năng, Lạc Tiến sẽ sử dụng kỹ năng đi theo mục tiêu đến cự li gần nhất, khi vẫn còn thời gian duy trì kỹ năng sẽ đột kích mục tiêu

【F】Kiêu Quả

Hiện tại có thể xóa giải Kim Quang Hóa Thiên của Viên Thiệu và Điểm Thạch Thành Kim của Mi Trúc

Quan Bình

【E】Thăng Long Đoạn Không

Tiêu hao pháp lực từ 75 điều chỉnh thành 45/55/65/75 điểm (5vs5)

Tạo sát thương cho mục tiêu chính từ 0.5/1/1.5/2 điều chỉnh thành 1/1.3/1.6/2

Sát thương cơ bản từ 125/150/175/200 điều chỉnh thành 90/120/150/180

【R】Bàn Long Luân Hồi Phá

Bội số sát thương sức mạnh từ 1/2/3/4 điều chỉnh thành 1.75/2.5/3.25/4

3Q Tôn Quyền

【W】Lôi Bạo Thuật

Phạm vi tác dụng từ 225 điều chỉnh thành 200

【E】Lôi Huyễn Thân

Tăng sát thương thuộc tính chính từ 25%/40%/55%/70% điều chỉnh thành 20%/30%/40%/50%

【R】Vạn Lôi Chí Tôn

Mỗi 300 cự li kích hoạt sát thương điều chỉnh thành 400

3Q Tư Mã Chiêu

Kinh nghiệm của bò cạp từ 20 điều chỉnh thành 10

Tôn Sách

【W】Bá Vương Tung Hoành

Cự li thi triển từ 450/550/650/750 điều chỉnh thành cố định 750

Thời gian choáng từ 1.5 giây điều chỉnh thành 1/1.2/1.4/1.6

Công Tôn Toán

【R】Bạch Mã Xung Phong

Thời gian hồi chiêu từ 18/16/14/12 điều chỉnh thành cố định 10 giây

Phạm vi tác dụng từ 800 điều chỉnh thành 500

Khác

 • Xóa hiệu quả cầu pháp thuật của Đặng Ngải、Tôn Thượng Thương、Đại Kiều、Tào Phi, sửa thành hiệu quả bị động
 • Cực Đông*Hào Long Thương、Thanh Giao*Độc Long Đảm、Lôi Quang Phá Thiên Chùy、Mộng Ảo*Phá Thiên Lôi Chùy hủy pháp cầu hỗ trợ, hiện tại sửa thành hiệu quả bị động

Chư Hầu Quan Ấn

 • Xóa hiệu quả bỏ qua kháng pháp thuật
 • Tăng kỹ năng từ 8/12/16 điều chỉnh thành 10/16/22%
 • Giảm Thời gian hồi chiêu từ 10/15/20 điều chỉnh thành 12/18/24%

Phệ Hồn Trượng

 • Trong công thức ghép xóa 1 Tích Trượng,giá ghép từ 1475điều chỉnh thành 1600
 • Thuộc tính chính từ 10/15/18 điều chỉnh thành 5/7/10 điểm
 • Tăng phục hồi pháp lực từ 150/190/225% điều chỉnh thành 100/125/150%
 • Tăng lực tấn công từ 30/35/40 điều chỉnh thành 18/24/30 điểm
 • Tăng tốc độ tấn công từ 40%/45%/50% điều chỉnh thành 30%/45%/60%
Kỹ năng phệ hồn
 • Xóa sát thương ban đầu, thời gian cấm ma từ 2.5/2.5/3 điều chỉnh thành 2.5/3/3.5 giây, sát thương trong thời gian này sẽ cố định là 25%
 • Không cấm vật phẩm nữa

Mộng Ảo*Phệ Hồn Trượng

Tăng thuộc tính chính từ 30 điểm điều chỉnh thành 18 điểm

Tăng lực tấn công từ 80 điều chỉnh thành 60

Cực Đông*Hào Long Thương Quyển Trục

Giá từ 1600 điều chỉnh thành 1500

Tà Lực*Tất Hắc Nha

 • Tăng 120 điểm sinh lực
 • Tăng lực tấn công từ 15 điểm điều chỉnh thành 10 điểm
 • Điều chỉnh hiệu quả kỹ năng chủ động, tăng 250 giới hạn sinh lực điều chỉnh thành 150 điểm hộ thuẫn

Tàn Nhẫn (Tà Liên Nha)

 • Tăng 240 điểm sinh lực
 • Lực tấn công từ 30 điểm điều chỉnh thành 15 điểm
 • Tốc độ tấn công từ 30% điều chỉnh thành 15%
 • Kỹ năng bị động
 • Mỗi lần mất 8% điểm sinh lực, tăng 8 điểm lực tấn công, tối đa tăng 10 tầng
 • Kỹ năng chủ động
 • Tăng 60% tốc độ tấn công và 15% tốc độ di chuyển, trong thời gian duy trì kỹ năng mỗi giây được điểm hộ thuẫn bằng 5% sinh lực tối đa, duy trì 6 giây

Chỉ Binh Quan Độ

Tự bạo từ 350 điều chỉnh thành phục thù kích sát mục tiêu, điểm sát thương từ 500 điều chỉnh thành 300

Thủy Tinh Ngoa

 • Công thức ghép từ yêu cầu Đoản Kiếm điều chỉnh thành yêu cầu Dây Chuyển Như Ý
 • Thuộc tính từ 24 lực tấn công điều chỉnh thành 10 điểm thuộc tính chính
 • Thuộc tính Thủy Tinh Ngoa dung hợp từ 44l ực tấn công điều chỉnh thành 18 điểm thuộc tính chính

Cuồng Nhiệt*Yêu Ma Trảo

Thời gian hồi chiêu từ 18.75 giây điều chỉnh thành 25 giây ,Thời trang duy trì từ 10 giây điều chỉnh thành 8 giây (5vs5)

Thị Huyết*Ma Thiên Luân

Thời trang duy trì từ 10 giây điều chỉnh thành 8 giây

Khác

 • 1、Pét không thể sử dụng và hưởng hiệu ứng đạo cụ
 • 2、Xóa hiệu quả hộ thuẫn của Kháng Ma Phi Kiên, sửa thành hiển thị thanh hộ thuẫn trên thanh máu
 • 3、Hồng Long Lân Giáp khi ngăn cản kỹ năng sẽ có thêm hiệu quả hiển thị

Điều chỉnh tính cân bằng tướng IMBA

3Q Mã Siêu

Phong Lôi LựcW

Khi lực chạm vào tướng địch sẽ tạo ra một trường lực nhỏ, tạo sát thương từ 50% tăng lên thành 80%

Lôi Năng LượngE

Khi di chuyển, mỗi cự li 250 hồi phục sinh lực từ 18/34/50/66 giảm đến 18/30/43/55

Tối đa hồi phục sinh lực từ 130/220/310/400 tăng lên 210/360/510/660

Thiên Lôi Toái ThểR

Giảm tốc từ 30% tăng lên 40%

Lôi Minh Hào ThươngF

Tấn công thường duy trì sát thương điện mỗi giây 20/35/50/60 điều chỉnh thành mỗi giây 40/70/100/135

Tiểu Kiều

Phượng Hoàng Phi VũW

Mỗi đợt phượng hoàng gây sát thương cho địch từ 40/55/70/85 tăng lên 40/60/80/100

Gia Các Lượng

【E】Hỏa Thiêu Vọng

Tấn công thường kích hoạt sát thương từ 100% giảm còn 70%

【R】Mượn Gió Đông

Có thể tạo sát thương cho đơn vị thường

Ngọa Long Xuất Sơn Thiên Hạ KinhF

Tạo sát thương cho mỗi mục tiêu từ 275/390/500/600 giảm còn 225/350/475/600

Cam Ninh

Phi SáchW
 • Xóa hiệu quả IMBA hiện tại, không thể giam giữ mục tiêu nữa
 • Khi tấn công tỷ lệ kích hoạt phi sách từ 8% tăng lên 10%
 • Thêm hiệu quả IMBA: khi tấn công có 8% xác suất kích hoạt Phi Sách với mục tiêu
Phân ThânE
 • Tạo ra 1 Phân Thân mạnh, Phân Thân có lực tấn công từ 40/50/60/70% giảm còn 20/30/40/50%
 • Phân Thân chịu thêm sát thương từ 240/210/180/150% điều chỉnh thành 100%
 • Xóa hiệu quả IMBA hiện tại, khi tấn công không có tỷ lệ triệu hồi Phân Thân
 • Thêm hiệu quả IMBA: Khi bản thân trúng sát thương sẽ triệu hồi 1 Phân Thân,trong 4 giây tối đa triệu hồi 1

Tôn Sách

Tử Lôi Loạn VũF

Tụ khí 1.5 giây sau đó sẽ liên tục tấn công địch xung quanh, lv4 không cần tự khí nữa, mỗi lần tạo sát thương từ 145/175/200/225 tăng lên155/190/220/250 điểm, Thời gian hồi chiêu từ 120/100/80/70 giây giảm còn 100/90/80/70 giây

Lữ Bố

Phỏng* Nộ Sư Kim GiápE
 • Sau khi sử dụng nhận được hộ thuẫn cơ bản từ 90/120/150/180 điểm tăng đến 100/140/180/220 điểm
 • Xóa hiệu quả IMBA hiện tại, khi bị tấn công không tạo hiệu ứng duy trì chảy máu cho địch xung quanh
 • Thêm hiệu quả IMBA, thời trang duy trì hộ thuẫn kéo dài 5 phút
Thiên Hạ Vô ĐịchF
 • Sau khi biến thân, mỗi lần tấn công kèm theo sát thương tuyệt đối từ 40/60/80/100 điểm chỉnh thành 50/75/100/125
 • Phấn Toái Công Kích: Tấn công thường kèm sát thương tuyệt đối từ 50/75/100/125 giảm xuống còn 45/65/90/120

Tôn Kiên

Đạn Hổ GầmW

Nổ đạn gây sát thương cho mục tiêu từ 110/160/210/260 điểm tăng lên 120/180/240/300 điểm

Thế Mãnh HổF

Thời gian hồi chiêu từ 150/140/130/115 giây giảm xuống đến 130/130/130/105 giây

Điển Vi

Hổ Bào TrảmW

Thi triển phóng ra sóng lớn cự li xa nhất từ 1400 giảm còn 1000

Mã Siêu

Tử Lôi Bá Vương Tại ThếF

Mỗi lần chớp điện giảm hộ giáp từ 10% tăng lên 15%

Hoàng Cái

Hỏa Sơn Bộc PhátE

Sát thương cộng dồn cao nhất từ 300 tăng đến 333

Vu Cấm

Phá Thiên Đao PhápE

Xóa hiệu quả IMBA hiện tại, sử dụng kỹ năng không hất tung những đơn vị xung quanh lên nữa

Thêm hiệu quả IMBA mới:Quăng mục tiêu về hướng ngẫu nhiên

Trương Hoành

【W】Hắc Linh Bộc Phá

CHẾ ĐỘ IMBA: Ở khu vực mục tiêu sẽ kích hoạt nổ liên tục

【E】Ngôn Linh Không Gian

CHẾ ĐỘ IMBA: Khi bị tấn công, sẽ tự động khiến mục tiêu xung quanh rơi vào không gian Ngôn Linh, trong 10 giây tối đa được kích hoạt thêm 1 lần

【R】Cổ Chú Ngôn Linh

CHẾ ĐỘ IMBA: Sau khi học kỹ năng, khi xung quanh có địch thi triển pháp thuật sẽ tạo sát thương phản đòn với họ

【F】Rút Linh Hồn

CHẾ ĐỘ IMBA: Mỗi giây rút thêm 3.5% sinh lực tối đa của mục tiêu

Quan Bình

【W】Thanh Long Lân Trảm

CHẾ ĐỘ IMBA: Có thể tụ lực 6 lần

【E】Thăng Long Đoạn Không

CHẾ ĐỘ IMBA: Khi tấn công có 25% xác suất kích hoạt Thăng Long Đoạn Không

【R】Song Long Hí Châu

CHẾ ĐỘ IMBA: Phóng 2 con rồng kéo địch về phía mình

【F】Thanh Long Đại Loạn

CHẾ ĐỘ IMBA: Số lần trảm kích từ 4/6/8/10 tăng lên 10/15/20/25

Lưu Bị

【W】Long Đằng Tứ Hải

CHẾ ĐỘ IMBA: Liên tục thi triển Long Đằng Tứ Hải vào khu vực mục tiêu

【E】Hoàng Long Chân Khí

CHẾ ĐỘ IMBA: Thi triển Hoàng Long Chân Khí vào đơn vị mục tiêu ngẫu nhiên xung quanh

【R】Thừa Long Nhi Khởi

CHẾ ĐỘ IMBA: Cách 8 giây sẽ được 1 lần hiệu quả tăng tốc 2 giây

【F】Nhân Hoàng Hiệu Triệu

CHẾ ĐỘ IMBA: Triệu hồi 9 dũng sỹ kim giáp xung kích về phía trước

3Q Tôn Sách

【W】Bá Vương Đột Kích
 • Xóa hiệu quả IMBA hiện tại:Khi sử dụng không còn 50% xác xuất tạo mới
 • Thêm hiệu quả IMBA mới:Phạm vi xung kích tùy theo cự li tăng giảm mà tăng độ rộng
【F】Tiên Huyết Bào Hao
 • Mỗi lần tấn công nhận được lực tấn công tăng thời trang duy trì từ 5 giây tăng lên 6 giây
 • Chủ động sử dụng nhận được thêm hiệu quả hấp huyết từ 60/80/100/150% tăng đến 60/90/120/150%

3Q Tôn Linh Lung

【W】Thần Quang Kích Xạ

Mỗi tia sáng sát thương thuộc tính chính từ 10/20/30/40% tăng đến thuộc tính chính 25/35/45/55%

Văn Ương

【W】Viên Nguyệt Trảm

Phạm vi tác dụng thu nhỏ từ 525 giảm còn 475, thời gian choáng 1 giây giảm còn 0.6 giây

Hoàng Nguyệt Anh

【W】Nguyệt Quang
 • Xóa hiệu quả IMBA hiện tại:Khi tấn công có xác suất kích hoạt Nguyệt Quang
 • Thêm hiệu quả IMBA mới:Nguyệt Quang đánh trúng mục tiêu sẽ bắn ngược về hướng địch xung quanh

Hoàng Trung

【E】Lôi Điện Cung Tiễn

Thời gian choáng từ 0.5 giây giảm còn 0.3 giây

【F】Bách Bộ Xuyên Dương

Thêm hiệu quả IMBA mới:Khi tấn công có 20% kích hoạt Bách Bộ Xuyên Dương,tạo 10% sát thương

Công Tôn Toán

【W】Tiếu Thiên Bá Cung
 • Xóa hiệu quả IMBA hiện tại:Khi tấn công không còn tỷ lệ kích hoạt tự động
 • Thêm hiệu quả IMBA mới:Cách 5 giây lần tấn công sau nhất định kích hoạt, tạo 75% sát thương

Mi Trúc

【W】Phong Hỏa Đằng Không
 • Thời gian hồi chiêu từ 12 giây giảm còn 10 giây
 • Sát thương từ 45/80/115/150 điểm tăng lên 50/100/150/200
【R】Trí Tuệ Mại Mãi
 • Thời gian hồi chiêu từ 30/25/20/15 giảm còn 24/20/16/12 giây
 • Truyền pháp lực từ 5%(25%) tăng đến 7%(35%)
 • Pháp lực cơ bản từ 10/20/30/40 tăng đến 18/32/46/60 điểm
【F】Hỏa Thần Kiếp
 • Thời gian hồi chiêu từ 120/90/55/48 giây giảm còn 60/40 giây , Cự li thi triển từ 1100 tăng đến 1800
 • Sát thương từ 550/775/1000/1225 tăng đến 600/850/1100/1350

Tư Mã Ý

【W】Địa Phủ Minh Khí

Trị liệu từ 70/110/150/190 điều chỉnh thành 75/100/125/150

【E】Tử Trận Pháp

Mỗi giây mất tỷ lệ sinh lực tối đa từ 0.4/0.6/0.8/1.0% tăng đến 0.6/0.9/1.2/1.5%

【R】Thống Trị Vong Linh
 • Triệu hồi tử linh sinh lực ban đầu từ 600 giảm còn 300, lực tấn công ban đầu từ 30~45 giảm còn 15~20,
 • Tỷ lệ triệu hồi từ 20/30/40/50% tăng đến 30/40/50/60%

Tào Chương

【R】Trọng Sáng Thương Khẩu
 • Tạo sát thương cho tướng từ 30/50/70/90 giảm còn 30/45/60/75
 • Tạo sát thương cho đơn vị thường từ 40/70/90/110 giảm còn 40/60/80/100
【F】Thủ Liệp Bản Năng

Tỷ lệ kích hoạt bạo kích 50% giảm còn 40%

Cố Ung

【W】Trừng Trị Quang
 • Giãn cách sát thương giảm còn 1 giây ,thời trang duy trì từ 6/8/10/12 giảm còn 3.25/4.25/5.25/6.25 giây
 • Sát thương từ mỗi lần 45/65/85/110 giảm còn 30/40/50/60
【E】Trừng Trị Quang

Thêm hiệu quả IMBA mới:Khi bị tấn công tự động thi triển Trừng Trị Quang,trong 5 giây tối đa kích hoạt 1 lần

【R】Trường Sinh Bất Lão
 • Cự li thi triển từ toàn bản đồ sửa thành 850,Thời gian hồi chiêu từ 18 giây điều chỉnh thành 18/16/14/12 giây
 • Khi bị sát thương chí mặng không chết thời trang duy trì từ 3/4/5/6 giảm còn 3 giây
 • Thêm hiệu quả IMBA mới:Mỗi 10 giây ngẫu nhiên thi triển Trường Sinh Bất Lão cho tướng đồng đội trong phạm vi(trong phạm vi 850 ngẫu nhiên 1 tướng đồng đội)
【F】Tứ Phương Trận

Phạm vi tác dụng từ 800 tăng đến 1050

Lưu Biểu

【F】Hải Long Bào Hao

Song Long Xuất Kích: Khi thi triển kỹ năng hoặc sử dụng đạo cụ đều triệu hồi hải long tạo sát thường từ 1.5 thuộc tính chính giảm còn 1.1

Tào Trực

【W】Tửu Nhập Hành Kiếm

Phạm vi sát thương từ 275 tăng đến 300 tiêu hao pháp lực từ 120/130/140/150 giảm còn 85/95/105/115

Tôn Quyền

【R】Vòng Thánh Quang
 • Tốc độ tấn công giảm hiệu quả thời trang duy trì từ 2/3/4/5 giảm còn 1.5/2.3/3/4 giây ,duy trì sát thương từ 60 tăng đến 70
 • Khi bị tấn công kích hoạt cách 7 giây tăng 10 giây

Điêu Thuyền

【F】Khuynh Đảo Chúng Sinh

Thời gian hồi chiêu từ 60 giây tăng đến 90/60 giây

Chân Mật

【F】Lạc Thần

Khi biến thân không giảm tốc độ của địch nữa, không còn miễn dịch hiệu quả giảm tốc

Bộ Uyển

【W】Phá Băng Thỉ
 • Cự li thi triển từ 2000 giảm còn 1500,cự li tối đa từ 2500 giảm còn 1800
 • Sát thương từ 45+lực tấn công*0.4/80+lực tấn công*0.6/115+lực tấn công*0.8/150+lực tấn công*1.0 giảm còn 40+lực tấn công*0.5/60+lực tấn công*0.6/80+lực tấn công*0.7/100+lực tấn công*0.8

Tôn Lỗ Ban

【E】Long Hổ Loạn Vũ

Khi bị tấn công giảm Thời gian hồi chiêu từ 1 giây tăng đến 4.5 giây

Lữ Linh Khởi

【F】Huyết Mạch

Thời gian hồi chiêu từ 5/3/1/0 giây điều chỉnh thành 4/3/2/2 giây

Tôn Linh Lung

【R】Thủy Lưu Thuẫn

Sửa BUG dưới chế độ IMBA Thủy Lưu Thuẫn vô hiệu

Phó bản & Chiến trường

Điều chỉnh cân bằng ải

Chư Hầu Quan Ấn

 • Xóa hiệu quả bỏ qua kháng pháp thuật
 • Tăng kỹ năng từ 24%/36%/48% tăng đến 30%/55%/80%

Phệ Hồn Trượng

 • Trong công thức ghép xóa 1 Tích Trượng,giá công thức ghép từ 1475 điều chỉnh thành 1600
 • Giá các đạo cụ ghép tương ứng đều thay đổi
 • Thuộc tính chính từ 30/45/54 điều chỉnh thành 24/36/48 điểm
 • Tăng Phục hồi pháp lực từ 150/190/225% điều chỉnh thành 100/125/150%
 • Tăng lực tấn công từ 90/105/120 điều chỉnh thành 45/60/75 điểm
 • Tăng tốc độ tấn công từ 40%/45%/50% điều chỉnh thành 30%/45%/60%
 • Kỹ năng phệ hồn
 • Xóa sát thương ban đầu, thời gian Cấm Ma cố định 2.5 giây
 • Tỷ lệ sát thương phản hồi điều chỉnh thành 15%/20%/25%
 • Không cấm vật phẩm nữa

Cực Đông*Hào Long Thương Quyển Trục

Giá bán từ 1600 điều chỉnh thành 1500

Tà Lực*Tất Hắc Nha

Hiệu quả điều chỉnh tăng 750 điểm sinh lực điều chỉnh thành 750 điểm hộ thuẫn

Tàn Nhẫn (Tà Liên Nha)

 • lực tấn công từ 90 điểm điều chỉnh thành 45 điểm
 • tốc độ tấn công từ 30% điều chỉnh thành 45%
 • Kỹ năng bị động
 • Mỗi lần mất 15% điểm sinh lực ,tăng 45 điểm tấn công, tối đa tăng 5 lần
 • Kỹ năng chủ động
 • Bản thân tăng 60% tốc độ tấn công và 15% tốc độ di chuyển ,mỗi giây được hộ thuẫn bằng 5% điểm sinh lực tối đa bản thân, duy trì 6 giây

Thủy Tinh Ngoa

Công thức ghép từ yêu cầu Đoản Kiếm điều chỉnh thành cần Dây Chuyển Như Ý

Thuộc tính từ 72 lực tấn công điều chỉnh thành 30 điểm thuộc tính chính

Cực Đông*Hào Long Thương

Hủy bỏ pháp cầu hỗ trợ,hiện tại là kỹ năng bị động

Cực Đông*Bá Long Thương

Hủy bỏ pháp cầu hỗ trợ,hiện tại là kỹ năng bị động

Thanh Giao*Độc Long Đảm

Hủy bỏ pháp cầu hỗ trợ,hiện tại là kỹ năng bị động

Lôi Quang-Phá Thiên Lôi Chùy

Hủy bỏ pháp cầu hỗ trợ,hiện tại là kỹ năng bị động

Điều chỉnh cân bằng tướng [Không bao gồm chiến trường]

Tôn HoànLàm mới:Thuộc tính chính từ sức mạnh sửa thành nhanh nhẹn

【W】Như Ý Kiêm Cô Bổng/Nộ Tảo Càn Khôn

Như Ý Kiêm Cô Bổng
 • Thời gian hồi chiêu toàn bộ lv là 7 giây
 • Tiêu hao pháp lực 20/25/30/35
 • Sát thương cơ bản 200/300/400/500
 • Tỷ lệ lực tấn công 250%/300%/350%/400%
Nộ Tảo Càn Khôn
 • Thời gian hồi chiêu toàn bộ level 4 giây
 • Tiêu hao pháp lực 20/25/30/35
 • Sát thương cơ bản 200/300/400/500
 • Tỷ lệ lực tấn công 250%/300%/350%/400%

【E】Hám Địa Phi Thân/Vân Trảm Thần Ma

Hám Địa Phi Thân
 • Thời gian hồi chiêu toàn bộ level 3 giây
 • Tiêu hao pháp lực toàn bộ level 25
 • Cự li thi triển 1350
 • Sát thương cơ bản 150/250/350/450
 • Kèm sát thương toàn thuộc tính 1.6/2.0/2.4/2.8
Vân Trảm Thần Ma
 • Thời gian hồi chiêu toàn bộ level 3 giây
 • Tiêu hao pháp lực toàn bộ level 25
 • phạm vi sát thương 300
 • Cự li nhảy xa nhất 1600
 • Sát thương cơ bản 150/250/350/450
 • Kèm sát thương toàn thuộc tính 1.6/2.0/2.4/2.8
【R】Cân Đẩu Vân:
 • Thời gian hồi chiêu toàn bộ level 14 giây
 • Thời trang duy trì 2.5/3/3.5/4 giây
 • Tiêu hao pháp lực toàn bộ level 30
 • Tốc độ di chuyển 900
 • Tốc độ xoay người 560
【F】Chân Giả Mỹ Hầu Vương
 • Thời gian hồi chiêu 30/30/30/25
 • Tiêu hao pháp lực 30/50/70/90
 • Phân ThânThời trang duy trì toàn bộ level 15 giây

Từ Hoảng

【E】(Hắc Ám) Phệ Hồn :
 • Khi tấn công đơn vị, lập tức phục hồi sinh lực, khi tấn công tướng, hiệu quả x5 đơn vị thường
 • Mỗi lần diệt 12 đơn vị thường hoặc 1 đơn vị tướng sẽ vĩnh viễn nhận được 3 điểm lực tấn công
 • Tối đa được 90 điểm lực tấn công,hệ số sát thương pháp thuật 0.8
 • 【Lv1】Phục hồi 15+1.5% sinh lực tối đa bản thân
 • 【Lv2】Phục hồi 20+2% sinh lực tối đa bản thân
 • 【Lv3】Phục hồi 25+2.5% sinh lực tối đa bản thân
 • 【Lv4】Phục hồi 30+3% sinh lực tối đa bản thân

Bố Tiểu Man

 • 【W】Mưa Hoa:Tiêu hao pháp lực từ 30 điểm điều chỉnh thành 30/40/50/60 điểm
 • 【E】Bình Minh:Tạo sát thương cơ bản từ 120/160/200/240 điều chỉnh thành 90/120/150/180 điểm
 • 【F】Huyết Mạch:Thời gian hồi chiêu từ 7/5/3/1 điều chỉnh thành 4/3/2/2; sau khi xuất chuyên thuộc đại chiêu chuyển hóa lực tấn côngtừ 1.5 tăng đến 1.6

Chân Mật

【E】Khinh Vân Tế Nguyệt:
 • Vĩnh viễn tăng nhanh nhẹn, sau khi sử dụng sẽ vào trạng thái Vong Ngã, huy sinh sinh lực bản thân, tăng tốc độ tấn công
 • Hy sinh 5/10/15/20 điểm / giây điểm sinh lực ,tăng 60%/100%/140%/180%的tốc độ tấn công , tăng vĩnh viễn 3/6/9/12 điểm nhanh nhẹn [Hệ số sát thương pháp thuật0.8]
【F】Lạc Hà Yêu Cơ:Ngoài hiệu quả giảm tốc khi biến thân, không còn miễn dịch với kỹ năng giảm tốc nữa

Quách Gia

【W】Thiên Lạc Tinh Lưu:
 • Thời gian nổ từ 1.5 giây điều chỉnh thành 1 giây (đặc hiệu)
 • Xóa hiệu quả giảm tốc ban đầu
 • Sau khi băng trụ nổ còn lưu giữ 9 giây ,trong thời gian đó giảm 40% tốc độ di chuyển khu vực mục tiêu
【F】Thiên Tinh Loạn Vũ:Đạn bắn ưu tiên tìm đơn vị tướng (tỷ lệ bắn từ từ 50% lên 100%)

Lữ Mông

【W】Ảo Hổ Uy:Cự li thi triển từ 1500 điều chỉnh thành 1150 và xóa bỏ hiệu quả giảm tốc
【E】Dẫn Hổ Quy Sơn:Sử dụng đối với địch, khi kéo địch về sẽ bị giảm tốc cực mạnh
【R】Hổ Đãng Bình Nguyên:Thời gian hồi chiêu điều chỉnh thành 5 giây , Hủy bỏ tăng lực tấn công,sau khi kích hoạt kỹ năng 3 giây, Lữ Mông tấn công sẽ bỏ qua 20、30、40、50% hộ giáp của mục tiêu
【F】Ảo Hổ Khiếu Thiên:

Khi sử dụng kỹ năng sẽ phát ra 1 đợt sóng, tăng 60% tốc độ di chuyển (tốc độ di chuyển này sẽ nhanh chóng giảm xuống) đồng thời được tăng 30/50/70/90 điểm lực tấn công, giảm ½ đồng đội, duy trì 6 giây [Hệ số sát thương pháp thuật 0.8]

3Q Bàng Thống

【W】Viêm Chú*Liêu Nguyên:
 • Cự li thi triển từ 800 điều chỉnh thành 1100
 • Phạm vi tác dụng từ 400 giảm còn 350
 • Sát thương tối đa từ 160/240/320/400 điều chỉnh thành 200/300/400/500
 • Thời gian hồi chiêu từ toàn bộ level 8 giây điều chỉnh thành 6 giây
【E】Viêm Chú*Chướng:
 • Thời gian hồi chiêu từ toàn bộ level 12 giây điều chỉnh thành 10 giây
 • Cự li thi triển từ 800 điều chỉnh thành 1200
 • Thời gian tường lửa tồn tại toàn bộ level từ 6 giây điều chỉnh thành 15 giây
【R】Viêm Chú*Phượng Hoàng Phù:
 • Phạm vi tác dụng từ 900 tăng đến 1100
 • Tốc độ phi hành bùa chú từ 600 điều chỉnh thành 1200
 • Thời gian hồi chiêu từ toàn bộ level 14 giây điều chỉnh thành 12 giây
【F】Phượng Sồ Niết Bàn:
 • Tăng vượt mức hộ giáp hệ số sát thương pháp thuật từ 0.62 điều chỉnh thành 0.8
 • Sát thương mỗi giây từ 50/80/110/140 điều chỉnh thành 120/180/240/300
 • Thời gian hồi chiêu từ toàn bộ level 90 giây điều chỉnh thành 108/108/108/90 giây
 • Thời gian hồi sinh từ 6 giây điều chỉnh thành 3 giây

Lục Tốn

【W】Liệt Hỏa Cầu:Mỗi lần bán hồi máu từ 30/40/50/60 điều chỉnh thành 30/35/40/45
【F】Liên Doanh:
 • Mỗi giây đốt từ 20/40/60/80 điều chỉnh thành 20/30/40/50
 • Sát thương Sóng Xung Kích từ 15/35/55/75 điều chỉnh thành 35/45/55/65

La Lợi

【E】Càn Khôn Đại Pháp:Thời gian cấm chú từ 0.75/1.5/2.25/3 giây điều chỉnh thành cố định 2 giây

3Q Lăng Thống

【F】Hạc Đột Kích:Tạo sát thương nhanh nhẹn tăngtừ 1/1.4/1.8/2 điều chỉnh thành 0.8/1.2/1.6/2

Trương Oanh Oanh

【E】Xà Chủng Chiến Khải:Tăng tốc độ hồi máu à hộ giáp

Thái Văn Cơ

【W】Lạc Nhạn Khúc:
 • Tiêu hao pháp lực từ 60/80/100/120 giảm còn 30/40/50/60
 • Hiện tại phó bản vượt ải có thể tụ năng 3 lần
 • Sát thương cơ bản từ 90/180/270/360 điều chỉnh thành 90/160/230/300
 • Sát thương vượt mức từ 30/50/70/90 điều chỉnh thành 30/45/60/75
【F】Nhạn Nam Thương:Tiêu hao pháp lực từ 150/200/250/300 giảm còn 60/100/140/180

Đổng Trác

【W】Hắc Ám Ma Câu:
 • Mỗi cự li 100 tạo sát thương vượt mức từ 3/6/9/12 điều chỉnh thành 6/9/12/15
 • Cự li thi triển từ 700/900/1100/1300 điều chỉnh thành 1000/1100/1200/1300
【R】Ma Quân Phệ Huyết:Tấn công đơn vị được sức mạnh điều chỉnh thành mỗi lần diệt 10 đơn vị thường hoặc 1 đơn vị tướng, tăng 1 điểm sức mạnh

Tôn Linh Lung

【R】Thủy Lưu Thuẫn:Khi điểm sinh lực thấp hơn 40% kích hoạt hộ thuẫn điều chỉnh thành 60%

Ngô Phượng Hi

【F】Thần Quang Vạn Trượng:
 • Từ sáy thương vật lỳ sửa thành sát thương ma pháp, nhưng vẫn có hiệu quả miễn pháp thuật
 • Lực tấn công từ 50/80/110/140 điều chỉnh thành 80/120/160/200
 • Lực tấn công hệ số sát thương pháp thuật từ 1.5 điều chỉnh thành 1.0

Viên Thiệu

【W】Cầm Cố Linh Hồn:
 • Cự li thi triển từ 650 tăng đến 1100
 • Phạm vi tác dụng từ 300 tăng đến 350
 • Thời gian hồi chiêu từ toàn bộ level 13 giây giảm còn 9 giây
 • Thời gian sát thương và trị liệu từ 5 giây điều chỉnh thành 3 giây
【E】Kim Quang Hóa Thiên:
 • Cự li thi triển từ 625 tăng đến 1200
 • Phạm vi bắn từ 400 tăng đến 600
【F】Càn Khôn Nhất Trịch:
 • Sát thương từ 120/180/240/280 điều chỉnh thành 100/140/180/220
 • Giãn cách mỗi đợt điều chỉnh thành 0.225 giây

Linh Âm

【E】Cực Âm Bích:Sửa bug nhiều lần xuyên tường vẫn choáng
【F】Thiên Âm Vực:Không còn giảm % điểm sinh lực và pháp lực nữa, sửa thành mỗi giây tạo 150/225/300/375 điểm sát thương

Lạc Tiến

【W】Tiên Đăng:Ngoài cự li thi triển , nhấn chọn mục tiêu dùng kỹ năng W, Lạc Tiến sẽ đi theo sau mục tiêu đến cự li gần nhất, khi vẫn trong thời trang duy trì thì đột kích địch
【F】Kiêu Quả:Có thể xóa Kim Quang Hoa Thiên của Viên Thiệu và Điểm Thạch Thành Kim của Mi Trúc

3Q Tôn Quyền

【E】Lôi Huyễn Thân:Tăng sát thương thuộc tính chính từ 25%/40%/55%/70% điều chỉnh thành 20%/30%/40%/50%

Hoa Hùng

【W】Lợi Nhẫn Phi Trịch:
 • Ném đao về phía trước, tạo sát thương cho địch trên đường thẳng và hiệu quả giảm tốc 30%, duy trì 3 giây, khi Hoa Hùng đến gần có thể nhặt đao, giúp tăng tấn công cơ bản và tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn, duy trì 3 giây, Thời gian hồi chiêu của kỹ năng này giảm 1/2
 • Thời gian hồi chiêu 8 giây
 • Tạo 70/140/210/280 điểm sát thương, được 15%/30%/45%/60% tốc độ tấn công
【E】Yêu Lang Xung Kích:

Tạo sát thương từ 60/120/180/240+30/60/90/120 điều chỉnh thành 50/100/150/200+35/50/65/80

【R】Yêu Lang Tinh Phách:
 • Kỹ năng bị động
 • Triệu hồi Yêu Lang hỗ trợ chiến đấu, tăng cấp kỹ năng sẽ tăng hiệu quả
 • [LV2] Đột kích:Tấn công của Yêu Lang có 20% xác suất gây choáng 0.75 giây
 • [LV3] Thoái Kiệt:Mỗi lần tấn công sẽ làm mất 1 điểm hộ giáp của mục tiêu
 • [LV4] Phác Giảo:lần đầu Yêu Lang tấn công mục tiêu tạo sát thương vật lý= 60+sát thương vật lý level bản thân *15
【F】Thống Bất Dục Sinh:Thời trang duy trì từ 7 giây điều chỉnh thành 6/7 giây

Đặng Ngải

【E】Thương Mệnh Tiêu Hồn:
 • Xóa hiệu quả pháp cầu, sửa thành hiệu quả bị động
 • Sửa tips miêu tả, sát thương là sát thương tuyệt đối
 • Tối đa tạo sát thương từ 60/75/90/105 điều chỉnh thành 45/60/75/90

Tôn Thượng Thương

【W】Phượng Vũ Xạ Pháp:Xóa hiệu quả pháp cầu, sửa thành hiệu quả bị động

Đại Kiều

【W】Mị* Sóng Ám Tống:Xóa hiệu quả pháp cầu, sửa thành hiệu quả bị động

Tào Phi

【W】Thiên Tử Lệnh-Đoạt:Xóa hiệu quả pháp cầu, sửa thành hiệu quả bị động