Kỹ năng:

Kỹ NăngMô Tả

Như Ý Kim Cô Bổng [W]
Tấn công các mục tiêu theo hướng chỉ định. Tấn công càng cao, sát thương càng lớn

Hám Địa Phi Thần [E]
Áp sát mục tiêu chỉ định, gây sát thương và làm chậm. Sát thương gây ra tăng theo toàn thuộc tính của Tôn Hoàn.

Cân Đẩu Vân [R]
Di chuyển bằng Cân Đẩu Vân, tốc độ tăng đến 800. Có thể di chuyển xuyên địa hình đồng thời kích hoạt 2 kỹ năng mới Nộ Tảo Càn Khôn & Vân Trảm Thần Ma.

Chân Giả Mỹ Hầu Vương [F]
Tạo 1 phân thân Tôn Hoàn, phân thân có thể sử dụng các kỹ năng tương tự bản thể.

Nộ Tảo Càn Khôn [W]
Kỹ năng đặc biệt chỉ có thể sử dụng khi đang ở trên Cân Đẩu Vân. Gây sát thương và đẩy lùi mục tiêu.

Vân Trảm Thần Ma [E]
Kỹ năng đặc biệt chỉ có thể sử dụng khi đang ở trên Cân Đẩu Vân. Phi thân đến khu vực chỉ định, gây sát thương và làm choáng.

Hướng dẫn cách chơi:

Tôn Hoàn mới không còn mang thuộc tính Sức Mạnh như trước đây mà là một tướng Nhanh Nhẹn, bộ skill cũng không còn phù hợp để đi gank đầu game hay farm rừng nữa, vì thế bạn có thể sử dụng Tôn Hoàn cho vị trí semi late tuy nhiên tốt nhất là nên chơi ở vị trí đường khó (giống Văn Ương, Tôn Lỗ Ban, Lưu Biểu – những vị tướng không cần quá nhiều item nhưng vẫn solo tốt và cực kỳ khó chịu trong combat).
Đầu trận, Tôn Hoàn nên chọn điều ước thuộc tính và sắm các trang bị trụ đường và hỗ trợ việc farm như Bổ Đầu Lang Nha Bổng , Thiết Thuẫn , Bình HP , Bình MP , Kim Sáng Dược.

Như Ý Kim Cô Bổng có lượng MP thấp và phạm vi xa, có thể dùng để rỉa máu cũng như farm rất tốt

Giữa trận, Tôn Hoàn có thể bắt đầu đảo đường để gank và bắt lẻ cùng đồng đội. Có thể sắm thêm Bình Thanh Hồn  hoặc Giầy Pháp Lực Thủy Tinh Ngoa  để có thêm lượng MP dồi dào, cách sử dụng combo như sau: Cân Đẩu Vân [R] bay vào mục tiêu => Nộ Tảo Càn Khôn [W] + Vân Trảm Thần Ma [E] để gây sát thương và làm choáng => hết Cân Đẩu Vân thì sử dụng thêm Như Ý Kim Cô Bổng + Hám Địa Phi Thân để dứt điểm.

Nếu sử dụng combo hiệu quả, Tôn Hoàn có thể dứt điểm kẻ địch rất nhanh

Cuối trận, nên trang bị thêm các vật phẩm để hỗ trợ đồng đội và tăng khả năng sống sót trong combat như Yêu Pháp Tế Linh Trượng , Ngự Ma Thanh Cang Thương , Ngăn Cản Hồng Long Lân Giáp ..Sử dụng Chân Giả Mỹ Hầu Vương [F] cùng với combo kỹ năng để quấy rối combat đầu tiên, tạo lợi thế cho team trong combat.


Hãy là người tiên phong mở đường cho đồng đội trong combat