HƯỚNG DẪN HẢO HỮU QUAY LẠI

Nội dung

Những tướng quân quá 30 ngày không đăng nhập vào game , khi đăng nhập lại sẽ xuất hiện giao diện người chơi cũ quay về . Nhận được nhiều phần thưởng và các nhiệm vụ hấp dẫn dành riêng.

Thời gian diễn ra: Từ 25/03 đến 22/04/2016.

3qcuhanh

Điều kiện: Áp dụng đối với Tướng Quân quá 30 ngày không đăng nhập game và Cấp độ từ 11 trở lên.

Các Tính năng, Phần thưởng dành cho Hảo hữu quay về:

  • Sau khi đăng nhập, các Tướng quân sẽ nhận ngẫu nhiên Túi quà đăng nhập
  • Nếu người chơi cũ có thành tựu chương một <80 ->  được tính là user đấu trường và sẽ nhận các phần quà ngẫu nhiên đấu trường vô cùng hấp dẫn

   3qcuhanh

   Quà đấu trường
  • Nếu người chơi cũ có thành tựu chương một >= 80% ->  được tính là người chơi phó bản  và sẽ nhận các phần quà ngẫu nhiên thuộc phó bản  , giúp người chơi có thể nhanh chóng vượt Ải

   3qcuhanh

   Phần quà Ải

3qcuhanh

3qcuhanh

Các phần quà người cũ quay về

Chi tiết gói quà

 • Quà Ngẫu Nhiên Thi Đấu

Quà Cấp 1Số lượng
Hàn Băng Câu (7 Ngày) 1
Quân Sư Củ Hành(7 Ngày) 1
Đấu Thần Chiến Dực (7 Ngày) 1
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1
Ngọc Thân Mật 30
Trang Bị Tinh Nguyên 5
Thẻ Anh Hùng - Mê(Chuyên Thuộc) 2
Hấp Dẫn Đơn Lục 5
Quà Cấp 2Số lượng
Hàn Băng Câu (7 Ngày) 1
Quân Sư Củ Hành(7 Ngày) 1
Đấu Thần Chiến Dực (7 Ngày) 1
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1
Ngọc Thân Mật 35
Trang Bị Tinh Nguyên 8
Thẻ Anh Hùng - Mê(Chuyên Thuộc) 3
Hấp Dẫn Đơn Lục 10
Quà Cấp 3Số lượng
Hàn Băng Câu (7 Ngày) 1
Quân Sư Củ Hành(7 Ngày) 1
Đấu Thần Chiến Dực (7 Ngày) 1
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1
Ngọc Thân Mật 40
Trang Bị Tinh Nguyên 10
Thẻ Anh Hùng - Mê(Chuyên Thuộc) 3
Hấp Dẫn Đơn Lục 15
Quà Cấp 4Số lượng
Hàn Băng Câu (7 Ngày) 1
Quân Sư Củ Hành(7 Ngày) 1
Đấu Thần Chiến Dực (7 Ngày) 1
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1
Ngọc Thân Mật 40
Trang Bị Tinh Nguyên 10
Thẻ Anh Hùng - Mê(Chuyên Thuộc) 3
Hấp Dẫn Đơn Lục 15
Quà Cấp 5Số lượng
Hàn Băng Câu (7 Ngày) 1
Quân Sư Củ Hành(7 Ngày) 1
Đấu Thần Chiến Dực (7 Ngày) 1
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1
Ngọc Thân Mật 50
Trang Bị Tinh Nguyên 15
Thẻ Anh Hùng - Mê(Chuyên Thuộc) 5
Hấp Dẫn Đơn Lục 20
Quà Cấp 6Số lượng
Hàn Băng Câu (7 Ngày) 1
Quân Sư Củ Hành(7 Ngày) 1
Đấu Thần Chiến Dực (7 Ngày) 1
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 2
Ngọc Thân Mật 55
Trang Bị Tinh Nguyên 15
Thẻ Anh Hùng - Mê(Chuyên Thuộc) 5
Hấp Dẫn Đơn Lục 25
Quà Cấp 7Số lượng
Hàn Băng Câu (7 Ngày) 1
Quân Sư Củ Hành(7 Ngày) 1
Đấu Thần Chiến Dực (7 Ngày) 1
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 2
Ngọc Thân Mật 55
Trang Bị Tinh Nguyên 15
Thẻ Anh Hùng - Mê(Chuyên Thuộc) 5
Hấp Dẫn Đơn Lục 25
Quà Cấp 8Số lượng
Hàn Băng Câu (7 Ngày) 1
Quân Sư Củ Hành(7 Ngày) 1
Đấu Thần Chiến Dực (7 Ngày) 1
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 3
Ngọc Thân Mật 65
Trang Bị Tinh Nguyên 25
Thẻ Anh Hùng - Mê(Chuyên Thuộc) 6
Hấp Dẫn Đơn Lục 25
Quà Cấp 9Số lượng
Hàn Băng Câu (7 Ngày) 1
Quân Sư Củ Hành(7 Ngày) 1
Đấu Thần Chiến Dực (7 Ngày) 1
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 3
Ngọc Thân Mật 80
Trang Bị Tinh Nguyên 30
Thẻ Anh Hùng - Mê(Chuyên Thuộc) 7
Hấp Dẫn Đơn Lục 30
 • Quà Ngẫu Nhiên Ải

Quà Cấp 1Số lượng
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1 60
Miễn Phí Khiêu Chiến Trương Giác 20
Trang Bị Tinh Nguyên 30
Miễn Phí Khiêu Chiến Quản Hợi 20
Đồng Khoáng Thạch 50
Cành Liễu 50
Da Nhỏ 50
Đá Tinh Luyện - Trắng 30
Quà Cấp 2Số lượng
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1 80
Miễn Phí Khiêu Chiến Trương Giác 30
Trang Bị Tinh Nguyên 40
Miễn Phí Khiêu Chiến Quản Hợi 30
Đồng Khoáng Thạch 50
Cành Tùng 50
Da Nhẹ 50
Đá Tinh Luyện - Lục 30
Quà Cấp 3Số lượng
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 2 60
Trang Bị Tinh Nguyên 45
Ngân Khoáng Thạch 50
Da Nhẹ 50
Đá Tinh Luyện - Lam 30
Cành Tùng 50
Túi Chọn KCL Chương 1-2 30
Quà Cấp 4Số lượng
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 2 80
Trang Bị Tinh Nguyên 50
Cành Ô 50
Da Cứng 50
Đá Tinh Luyện - Tím 30
Kim Khoáng Thạch 50
Túi Chọn KCL Chương 1-2 30
Quà Cấp 5Số lượng
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 60
Trang Bị Tinh Nguyên - Cao 4
Cành Ô 100
Da Cứng 100
Đá Tinh Luyện - Cam 30
Kim Khoáng Thạch 100
Túi Chọn KCL Chương 3-4 30
Quà Cấp 6Số lượng
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 60
Trang Bị Tinh Nguyên - Cao 5
Nhánh Tử Đàn 100
Da Nặng 100
Đá Tinh Luyện - Cam 30
Bạch Kim Khoáng Thạch 100
Túi Chọn KCL Chương 3-4 35
Quà Cấp 7Số lượng
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 80
Trang Bị Tinh Nguyên - Cao 6
Nhánh Tử Đàn 120
Da Nặng 120
Đá Tinh Luyện - Vàng 30
Bạch Kim Khoáng Thạch 120
Túi Chọn KCL Chương 3-4 40
Quà Cấp 8Số lượng
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 80
Trang Bị Tinh Nguyên - Cực phẩm 2
Nhánh Tử Đàn 150
Da Nặng 150
Đá Tinh Luyện - Vàng 30
Bạch Kim Khoáng Thạch 150
Túi Chọn KCL Chương 3-4 45
Quà Cấp 9Số lượng
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 100
Trang Bị Tinh Nguyên - Cực phẩm 3
Nhánh Thần Linh 120
Da Thật 120
Đá Tinh Luyện - Vàng 50
Huyền Tinh Khoáng Thạch 120
Túi Chọn KCL Chương 3-4 50

 

Điểm danh Vui vẻ - Hệ thống điểm danh dành riêng cho người chơi cũ quay lại

3qcuhanhNhiệm vụ năng động : Hệ thống nhiệm vụ năng động dành riêng cho người cũ quay về . Làm các nhiệm vụ năng động tích lũy Lệnh Bài Năng Động đổi các phần thưởng hấp dẫn – Skin mới Biện Ngọc Nhi , Quan Phượng

3qcuhanh

Hệ thống nhiệm vụ năng động

Qua 14 ngày, phần thưởng kết thúc, người chơi không thể nhận tiếp các phần thưởng người chơi quay lại

Chúc các Tướng Quân có những giây phút thư giãn, vui vẻ cùng "Game Củ Hành bự nhất Việt Nam!".