Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG LỄ 30/4 VÀ 01/05

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 28/04 - 23h59 ngày 02/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:
Tên Vật PhẩmThời HạnSố lượng Tính chất
Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 3 Khóa
Đá May Mắn Vĩnh viễn 5 Khóa
Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 5 Khóa
Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 20 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng 30/04 08h00 - 23h59 ngày 30/04 (Áp dụng 2D và 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:
Tên Vật PhẩmThời hạnSố lượng Tính chất
Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
Túi Ưu Đãi Thẻ Binh Sĩ-Trung (3 ngày)
(Thẻ Binh Sĩ-Trung giá 200 Củ )
3 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Đăng nhập nhận thưởng 01/05 08h00 - 23h59 ngày 01/05 (Áp dụng 2D và 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:
Tên Vật PhẩmThời hạnSố lượng Tính chất
Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
Túi Ưu Đãi Luyện Hóa Tinh Nguyên x10 (3 ngày)
(Luyện Hóa Tinh Nguyên x10 giá 888 Củ )
3 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy Online 2 giờ mỗi ngày nhận thưởng 08h00 – 23h59 mỗi ngày từ 30/04 - 01/05 (Áp dụng phiên bản 2D và 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy online 2 giờ (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:
Tên Vật PhẩmThời hạnSố lượng Tính chất
1-888 Củ Khóa 14 ngày 1 Khóa
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh viễn 1 Khóa
Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
Bạch Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
Thủy Nguyệt (Đài) (1 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
Nguyệt Bạch (Bài) (1 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
Điệp Hoa (Sức) (1 ngày) 30 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 28/04 – 23h59 ngày 02/05,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Tên Vật PhẩmThời hạnSố lượng Tính chất
Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 6: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 28/04 – 23h59 ngày 02/05,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Tên Vật PhẩmThời hạnSố lượng Tính chất
Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 7: Hoàn thành bản đồ Linh Tôn Thần Phượng đạt số lần quy định nhận thưởng từ 08h00 28/04 – 23h59 ngày 02/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

5 Lần:
Tên Vật PhẩmHình ảnh
Luyện Hóa Tinh Nguyên*3
60 Lần:
Tên Vật PhẩmHình ảnh
Ngọc Bội May Mắn (180 ngày)*10
160 Lần:
Tên Vật PhẩmHình ảnh
Rương Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (Vĩnh viễn)*1
Chọn 1 vật phẩm bất kỳ

Mở bán Kỳ Huyền Bảo Hạp Linh Tôn Thần Phượng 06h00 28/04 – 23h59 ngày 02/05

Hoạt động 8: Hoàn thành 15 lần bản đồ Viêm Đế đạt số lần quy định nhận thưởng từ 08h00 28/04 – 23h59 ngày 02/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Tên Vật PhẩmThời hạnSố lượng Tính chất
Thẻ Kho Báu Viêm Đế Vĩnh viễn 3 Khóa
Hoàng Cân Kỳ Vĩnh viễn 2 Khóa
Hoàng Cân Đạo Sách Vĩnh viễn 2 Khóa
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1 Vĩnh viễn 10 Khóa

Hoạt động 9: Hoàn thành 15 lần bản đồ Lữ Bố đạt số lần quy định nhận thưởng từ 08h00 28/04 – 23h59 ngày 02/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Tên Vật PhẩmThời hạnSố lượng Tính chất
Thẻ Kho Báu Lữ Bố Vĩnh viễn 3 Khóa
Đổng Trác Quân Kỳ Vĩnh viễn 2 Khóa
Đổng Trác Lư Cốt Vĩnh viễn 2 Khóa
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 2 Vĩnh viễn 10 Khóa

Hoạt động 10: Hoàn thành 15 lần bản đồ Từ Hoảng đạt số lần quy định nhận thưởng từ 08h00 28/04 – 23h59 ngày 02/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Tên Vật PhẩmThời hạnSố lượng Tính chất
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng Vĩnh viễn 3 Khóa
Quần Hùng Kỳ Vĩnh viễn 2 Khóa
Quần Hùng Binh Thư Vĩnh viễn 2 Khóa
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 Vĩnh viễn 10 Khóa

Hoạt động 11: Thắng 15 trận Đánh Ghép. 08h00 28/04 – 23h59 ngày 02/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy Thắng 15 trận đánh ghép sẽ nhận được phần thưởng như sau:
Tên Vật PhẩmHình ảnh Thời hạnSố lượngTính chất
Mảnh Hiệu Ứng Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 30 Khóa
Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 10 Khóa

Mảnh Hiệu Ứng Thi Đấu (30 ngày) có thể ghép thành Hiệu Ứng Thi Đấu

Lưu ý:                 
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

Hoạt động 12: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 08h00 28/04 – 23h59 ngày 02/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Tích lũy tăng 500 Lực chiến sẽ nhận được:
Tên Vật PhẩmHình ảnhThời hạnSố lượng Tính chất
Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) 60 Ngày 5 Khóa
Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 3 Khóa
 • Tích lũy tăng 2000 Lực chiến sẽ nhận được:
Tên Vật PhẩmHình ảnhThời hạnSố lượng Tính chất
Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) 60 Ngày 10 Khóa
Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 5 Khóa
 • Tích lũy tăng 4000 Lực chiến sẽ nhận được:
Tên Vật PhẩmHình ảnhThời hạnSố lượng Tính chất
Tử Thần (Vĩnh viễn) Vĩnh viễn 1 Khóa
Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) 60 Ngày 15 Khóa
Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 10 Khóa

Thu thập đủ Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) có thể ghép thành Hiệu Ứng Thi Đấu Cao Cấp

Cạnh Kỹ Chi Hồn có thể ghép những vật phẩm sau:

Hoạt động 13: Buff x2 Thành Tựu 30/04 – 01/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (Số lần hoàn thành, số nhiệm vụ, số lần kích sát BOSS tăng thêm 1 lần)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
 • Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
 • Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3

Hoạt động 14: Tăng điểm 08h00 28/04/2017 – 23h59 02/05/2017 (Áp dụng 2D và 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 15: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • 08h00 28/04/2017 – 23h59 02/05/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 16: Nhân đôi Lực Chiến 08h00 28/04/2017 – 23h59 02/05/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 28/04/2017 – 23h59 02/05/2017, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

Hoạt động 17: Rút Thẻ 08h00’ - 23h59’ Ngày 30/04 và 01/05 (Áp dụng cả 2 phiên bản)

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

Rút Thẻ (08h00’ - 23h59’ ngày 30/04 và 01/05)
Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)
 •