Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

NẠP TẶNG 30% CỦ KHÔNG KHÓA

(0h00 30/04 - 23h59 01/05) (2 Ngày Duy Nhất)

Trong thời gian hoạt động, quy đổi Zing Xu thành Củ các mốc định sẵn sẽ nhận được thêm 30% Củ Không Khóa

 Mệnh Giá TiềnZing Xu Quy ĐổiMệnh Giá Tiền In-Game Nhận ĐượcGhi chú
Thẻ Zing/ATM/Visa                         20,000   260 Không áp dụng với ATM/Visa
                        50,000   650  
                      100,000   1300  
                      200,000   2600  
                      500,000   6500  
                  1,000,000   13000  
                  2,000,000   26000  
                  5,000,000   65000  
                10,000,000   130000 Chỉ áp dụng với thẻ VISA
Zing Xu   200 260  
  500 650  
  1000 1300  
  2000 2600  
  5000 6500  
  10000 13000  
Thẻ điện thoại                         20,000   221  
                        30,000   331  
                        50,000   552  
                      100,000   1105  
                      200,000   2210  
                      300,000   3315  
                      500,000   5525  

Tặng thêm 30% khi nạp Củ vào game 3Q Củ Hành từ ngày 0h00 30/04 - 23h59' ngày 01/05, sau đó sẽ trở về tỷ giá bình thường