Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Từ bản cập nhật thứ 6 ngày 29/05/2015 một số Thẻ tướng sẽ được cập nhật thuộc tính . Sau khi khảm vào trang bị sẽ tăng thêm điểm thuộc tính trang bị và điểm thần binh cho nhân vật.

THUỘC TÍNH THẺ TƯỚNG

Danh sách thẻ tướng cập nhật thuộc tính

Thẻ TướngThuộc TínhThần Binh
Thẻ Quản Hợi +200 lực tấn công 160
Thẻ Trương Giác Hóa Ma +80% kỹ năng 160
Thẻ Hoàng Trung +8 Nhanh Nhẹn 80
Thẻ Tôn Thượng Hương +6 Thuộc Tính Chính 72
Thẻ Lữ Bố +15  Lực Tấn Công 60
Thẻ Chu Du +5% Kỹ Năng 50
Thẻ Từ Thứ +8 Trí Lực 80
Thẻ Ngụy Diên +6 Thuộc Tính Chính 72
Thẻ Tư Mã Ý +5% Kỹ Năng 50
Thẻ Bàng Đức +10 Sức Mạnh 125
Thẻ Mã Vân Lộc +8% Tốc Độ Tấn Công 28
Thẻ Hứa Chử +8 Sức Mạnh 80
Thẻ Điêu Thuyền +10 Nhanh Nhẹn 125
Thẻ Đặng Ngải +15  Lực Tấn Công
+6% Kỹ Năng
108
Thẻ Bộ Uyển +10 Nhanh Nhẹn
+20 Tốc độ di chuyển
140
Thẻ Mã Tắc +10% Kỹ Năng 100
Thẻ Thái Văn Cơ +8% Kỹ Năng
+2% Xuyên Kháng Phép
124
Thẻ Lạc Tiến +24 Lực Tấn Công 96
Thẻ Lưu Thiện +4 Hồi Phục MP mỗi giây
+8% Kỹ Năng
140
Thẻ Mạnh Hoạch +24 Lực Tấn Công 96

Bước 1

  • Chọn thẻ tướng.

Thẻ Hoàng Trung được cập nhật thuộc tính mới

Bước 2

  • Khảm Thẻ Tướng.

Bước 3

Khảm thẻ thành công , tăng thêm thuộc tính , Thần Binh