Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Từ thứ 6 ngày 29/05/2015 3Q Củ Hành sẽ điều chỉnh lại phần thưởng túi quà (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày nhằm phù hợp hơn với các tướng quân, đồng thời túi quà mới sẽ là điều kiện rất cần thiết khi đổi túi quà Củ Hành Lệnh 7.Chi tiết như sau:

Nội dung

- Thời gian: thứ 6 ngày 29/05/2015

- Nội dung: điều chỉnh lại phần thưởng túi quà (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày

  • Phần thưởng khi sử dụng:
  • Mặc định:
STTTên ItemSố lượngThời hạnTính chất
1 Năng Động Lệnh Bài 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Hoa Tươi 1 Vĩnh Viễn Khóa
3 Trứng Gà 1 Vĩnh Viễn Khóa
  • Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :
STTTên ItemSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Quà Đổi-Cao (3 ngày) 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím 1 Vĩnh Viễn Khóa
3 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa
4 Đá Tinh Luyện-Tím 1 Vĩnh Viễn Khóa
5 Đá Tinh Luyện-Cam 1 Vĩnh Viễn Khóa
6 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh Viễn Khóa
7 Mặc Văn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
8 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa

Phần thưởng túi quà (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày

 • Khi mở ra sẽ nhận được phần thưởng mặc định là 1 Năng Động Lệnh Bài . Vật phẩm này bắt buộc phải có khi đổi các túi quà Tân Binh từ nhiệm vụ Củ Hành Lệnh 7

Đổi các túi quà Tân Binh cần tốn Năng Động Lệnh Bài

Năng Động Lệnh Bài

Nguồn gốc túi quà (Cam) Quà Năng Động Mỗi Ngày :
  • Cách 1 : Mỗi ngày các tướng quân có thể tham gia nhiệm vụ tiến cử (Bấm F10) để nhận được túi quà (Cam) Quà Năng Động Mỗi Ngày – Đạt 100 điểm có thể nhận túi quà .

Nhiệm vụ Tiến Cử

  • Cách 2 :  Nhận được thông qua chuỗi nhiệm vụ năng động (Crt +A) . Đạt 100 điểm năng động có thể nhận.

Đạt 100 điểm năng động có thể nhận