Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Củ hành lệnh 7 với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn đã ra mắt các vị tướng quân vào ngày 29/05/2015. Tuy nhiên, củ hành lệnh 6 vẫn còn hiệu lực, các chiến binh có thể tiếp tục nhận

ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ NHIỆM VỤ CỦ HÀNH LỆNH 6

Bước 1

  • Để có thể tiếp tục nhận được những phần thưởng hấp dẫn từ củ hành lệnh 6. Các tướng quân vui lòng vào: NHIỆM VỤ -> CỦ HÀNH -> MỞ TRANG SỐ 8.