Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Từ ngày 29/05/2015 hệ thống ghép sẽ cập nhật thêm ghép một số vật phẩm. Các Tướng Quân sẽ có thêm nhiều cơ hội nhận được những vật phẩm siêu cấp và yêu thích. Danh sách các vật phẩm ghép như sau:

Nội dung

- Thời gian: thứ 6 ngày 29/05/2015

- Nội dung: Cập nhật ghép một số vật phẩm sau:

 • Ghép bộ vũ khí mạnh nhất hiện tại –Set Vũ Khí Kim Băng: Có thể ghép từ set vũ khí Băng Tuyết + Kim Băng Thần Thạch
 • Ghép một số vật phẩm:
  • Kẹo Sữa (Vĩnh viễn)
  • Kẹo Sữa! (Vĩnh viễn)
  • Ma Tốc Độ (Vĩnh viễn)
  • Phượng Vũ Cửu Thiên (Vĩnh viễn)
  • Thanh Long (Vĩnh viễn)
  • Chu Tước (Vĩnh viễn)
  • Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn

Công Thức

Kim Băng Thần Thạch : Có thể nhận được thông qua quà Tân Binh Tiên Nhân 7: