Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Xuất thân từ Quản Hằng cung, Thiên Huy Thạch là viên sỏi Thiên Nga, có khả năng phát sáng nhẹ, tương truyền rằng khi tích tụ đủ nguồn năng lượng từ bên ngoài, viên đá có thể kích hoạt nguồn sức mạnh to lớn.

Vật phẩm này sẽ xuất hiện tại các bản đồ đấu trường, giúp các tướng quân có nhiều sự lựa chọn hơn khi mua các vật phẩm ở đầu trận đấu ,và làm cho các trận đấu đa dạng và hấp dẫn hơn.

Thiên Huy Thạch

 

Mô tả:

  • Thiên Huy Thạch Tăng 4 điểm tấn công , tăng 60 điểm MP.
  • Kỹ năng bị động : Cách 90 giây mang vật phẩm sẽ tăng 2 điểm tấn công và 30 điểm MP , tối đa có thể tăng 5 lần
  • Giúp các nhân vật trong quá trình đầu trận càng đánh sẽ càng mạnh , tất cả các tướng đều có thể sử dụng do vừa tăng tấn công , vừa tăng MP.

Sau khi trang bị sẽ nhận 4 điểm tấn công và 60 điểm MP

Cứ mỗi 90 giây sẽ tăng 2 điểm tấn công , 30 điểm MP

Tối đa có thể tăng lên 5 lần

Lưu ý:

  • Vật phẩm không thể bán lại trong cửa hàng . Nếu không sử dụng chỉ có thể vứt bỏ .