Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Từ 31/05/2013, bên cạnh việc điều chỉnh thông số tướng, nâng cấp vật phẩm, game Củ Hành còn điều chỉnh lại các bản đồ đấu trường, vượt ải phó bản. Cụ thể như sau:

BẢNG THAY ĐỔI THÔNG SỐ BẢN ĐỒ VƯỢT ẢI, PHÓ BẢN

Tam Quốc Vô Song

- Sau mỗi trận đấu, điểm tích lũy và điểm kinh nghiệm tăng +40% so với trước.

- Tương tự, sau mỗi trận đấu, điểm Binh Sĩ và Quân Lương cũng tăng +40% so với trước.

Quan Độ Chiến

- Bỏ năng lực hút HP của Thanh Giao Độc Long Đảm , có thể mua quyển để nâng cấp, sau khi nâng cấp Lv2 thuộc tính là tăng 90 điểm tấn công, tăng 10 điểm phòng thủ, tăng tốc độ hồi HP 15 điểm/giây, khi tấn công có thể khiến mục tiêu trong phạm vi 300 trúng độc, mỗi giây chịu 80 điểm sát thương, duy trì 6 giây, kỹ năng chủ động không đổi.

- Kỹ năng chủ động của Băng Lôi Thiên Long Kích chuyển thành bị động, giống như của Lôi Quang Phá Thiên Lôi Chùy .

- Kỹ năng bị động của Vô Cực Phiến sửa thành “thi triển 2 lần”, khi dùng với kẻ địch, nếu thời gian chờ kỹ năng dưới 20 giây sẽ có 50% cơ hội thi triển kỹ năng lần nữa, lần thứ hai này chỉ gây được 50% sát thương.

- Trong Cửa Hàng của Quan Độ cho phép mua Ân Huệ Duy Ác Ngoa Quyển.

- Trong cửa hàng Quan Độ thêm bán vật phẩm Thủy Tinh Mộng Ảo.

Tam Quốc Chí

Bản đồ

- Trong bản đồ “Tam Quốc Chiến”, cửa hàng trong căn cứ bắt đầu bán “Thủy Tinh Mộng Ảo”.

- Vàng nhận được qua thời gian từ 2 chỉnh thành 3 đơn vị/giây.

- Trạng thái thưởng vàng khi có đồng đội địch diệt địch trong phạm vi 800, lợi ích nhận được từ 15% chỉnh thành 20%, lợi ích tối đa từ 12 chỉnh thành 15.

Cơ chế

- “Thần phục” sửa thành “Liên minh”.

- Người chơi Thần phục/Liên minh khi tử vong có xác suất rơi trang bị là 15%/10%.

- Người chơi liên minh khi có một người gia nhập bị giảm HP từ 6% chỉnh thành 5%.

- Khi số tiêu diệt của nước A lớn hơn 10 và cao hơn tổng số tiêu diệt của hai nước B và C, hệ thống sẽ tự nhắc nhở “Nước A hùng cường, B và C nên liên minh chống A!”.

- Tăng 30% điểm tích lũy kết toán.

- Người chơi rút lui hoặc rớt mạng sau khi căn cứ quốc gia bị diệt, khi thần phục/liên minh nhân vật sẽ ẩn, không tham gia một phe nào, nếu có người chơi kết nối lại sẽ chọn lại thần phục/liên minh.

Ước nguyện

- Bí Kỹ*Thi Triển: Giảm 10% thời gian chờ kỹ năng, thêm 100 MP, tăng 10% cộng thêm kỹ năng Chỉnh thành: Giảm 10% thời gian chờ kỹ năng, tăng 10 điểm trí lực, tăng 10% cộng thêm kỹ năng.

- Phòng Ngự*Tiềm Lực: Tăng thêm 5 điểm phòng thủ cơ bản, khi kích hoạt sẽ khôi phục 50% hồi phục HP thuộc tính chính chỉnh thành 75%, bỏ tăng 10% tốc độ di chuyển

Vật phẩm

- Cửa hàng bán Thịt Ba Ba giá từ 135 chỉnh thành 120.

- “Thiên Công Ngôn Linh Kiếm” 15 điểm tấn công chỉnh thành 10 điểm, 25% tốc độ tấn công chỉnh thành 20%.

- “Mộng*Tế Linh Trượng” thêm kỹ năng giảm 10% sát thương phải chịu.

- “Chí Tôn Ma Tê” HP từ 5000 chỉnh thành 4500, “Cửu Vĩ Yêu Hồ” HP từ 6000 chỉnh thành 5200 15. “Mộng*Bá Long Thương” kỹ năng bị động “Toái Tinh Lưu” thời gian chờ từ 3.5 giây chỉnh thành 3 giây.

- “Mộng*Hồng Long Lân Giáp” kỹ năng “Phủ định phép thuật” thời gian chờ từ 20 giây chỉnh thành 18 giây.

- “Mộng*Phệ Hồn Trượng” kỹ năng bị động “Ngưng Thần Phá Kích” xác suất từ 25% chỉnh thành 22%, sát thương từ gấp 3 lần chỉnh thành 2.2 lần, thêm giãn cách 2 giây.

- “Mộng*Toái Giáp Trùy” kỹ năng “Băng Giáp” xác suất thi triển từ 25% chỉnh thành cận chiến không đổi, tầm xa giảm nửa.

- “Mộng*Thiên Công Ngôn Linh Kiếm” sát thương phép thuật cộng thêm cho mục tiêu từ 50% chỉnh thành 30%, gây 3.5 lần sát thương trí lực chỉnh thành 3 lần.

Phó bản Chiến Hoàng Cân

- Bản đồ ải “Chiến Hoàng Cân”, ở chỗ thương nhân vũ khí (Bồ Minh) bán thêm Mặt Nạ, hiện có thể ghép thành Tật Phong Ngoa.

- Kỹ năng R của Mạnh Hoạch “Cự Hùng Lực” có thể bỏ qua 3 điểm phòng thủ của Boss.

- Điều chỉnh rơi trong bản đồ: đổi vật phẩm rơi ra trong bản đồ ải thường từ Túi Vải Nhỏ thành Túi Vải Lớn (nguyên liệu trắng xuất hiện tăng thành 3), trạng thái vật phẩm là nhặt khóa.

Phó bản Trần Lưu Khởi Binh

- HP của Hắc Mặc từ 100.000 chỉnh thành 75.000 vạn, phòng thủ từ 15 điểm chỉnh thành 12 điểm.

- Điều kiện xuất hiện của Điêu Thuyền chỉnh thành đánh bại Cao Thuận, Hoa Hùng, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ Hổ Báo Kỵ, nếu chưa thỏa mãn các điều kiện trên thì sau khi bắt đầu trận 10 phút cũng sẽ xuất hiện.

- Cấp ban đầu từ Lv1 chỉnh thành Lv7.

- HP của Điêu Thuyền từ 55.000 chỉnh thành 60.000.

- Tào Tháo có thêm kỹ năng Hắc Ám Xuất Sáo, gây sát thương đi về 2 lần cho kẻ địch trên đường thẳng, mỗi lần gây 300 điểm sát thương, nếu là ban đêm sẽ giảm 44% tốc độ di chuyển của địch, duy trì 3 giây.

- Kỹ năng bạo nộ của Điêu Thuyền chỉnh thành Khuynh Đảo Chúng Sinh, bạo nộ không vô địch, kỹ năng thi triển chủ động chỉnh thành Huyền Quang Xung Kích, hiệu quả vô địch.

- Cửa Suối thêm chức năng truyền tống, người chơi bước vào có thể truyền tống đến vị trí của Tào Tháo.

- Đại Bàng Vàng từ kẻ địch chỉnh thành đồng đội tấn công vị trí Điêu Thuyền.

- Độ khó Truyền Kỳ từ 300% thành 250%.

- Căn cứ bán thêm Mộc Linh Phù.

- Do Mật Gấu quá đáng giá, gần đây quá nhiều người tiêu diệt Gấu Đen, Gấu trong Trần Lưu Khởi Binh học được kỹ năng chạy trốn, khi chỉ có một người chơi tấn công, khi HP dưới 25% Gấu Đen sẽ bỏ chạy về rừng.