Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Từ 31/05/2013 ngoài việc thay đổi chỉ số các Tướng, game Củ Hành còn cập nhật thông số các vật phẩm, trang bị như sau:

BẢNG THAY ĐỔI THÔNG SỐ VẬT PHẨM & TRANG BỊ

(Lưu ý: Thay đổi này có hiệu quả ở các bản đồ thi đấu)

Vật phẩm

Vật phẩmTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Bình Thanh Hồn
 • Hiện bất luận bình còn nhiều hay ít, nhấp chuột phải vào Tinh Nguyên sẽ tự động đưa Tinh Nguyên vào Bình Thanh Hồn.

 • Hiện bất luận bình còn nhiều hay ít, nhấp chuột phải vào Tinh Nguyên sẽ tự động đưa Tinh Nguyên vào Bình Thanh Hồn.


Huyền Thuật*Chỉ Binh Phù Mã
 • Chỉ Binh Phù mã hiện có khả năng tự động chiến đấu, có thể đóng mở tự do
  Trong trạng thái tự chiến đấu, giảm 15% tất cả sát thương phải chịu của Chỉ Binh Phù Mã

 • Chỉ Binh Phù mã hiện có khả năng tự động chiến đấu, có thể đóng mở tự do
  Trong trạng thái tự chiến đấu, giảm 15% tất cả sát thương phải chịu của Chỉ Binh Phù Mã

Trang bị

Trang bịTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Truyền Tống*Thổ Độn Ngoa
 • Tốc độ di chuyển từ 90 chỉnh thành 100.
 • Truyền tống (Chủ động).
 • Sau khi truyền tống, tốc độ di chuyển của tướng nâng lên tối đa, duy trì 5 giây, vào chiến đấu sẽ chấm dứt hiệu quả.
 • Tốc độ di chuyển từ 90 chỉnh thành 100.
 • Truyền tống (Chủ động).
 • Sau khi truyền tống, tốc độ di chuyển của tướng nâng lên tối đa, duy trì 5 giây, vào chiến đấu sẽ chấm dứt hiệu quả.

Ân huệ * Duy Ác Ngoa
 • Công thức ghép:
  Pháp Lực Tử Kim Ngoa (1675) + Sinh Mệnh*Cờ Đại Tướng (2300) [Tổng giá 3975]

 • Thuộc tính:
  Tăng 85 tốc độ di chuyển  
  Tăng 10 điểm phòng thủ
  Tăng 300 MP
  Tăng 7 điểm tất cả thuộc tính
  Huyền Nhưỡng Trận (Bị động)
  Tăng hồi phục HP 3 điểm/giây cho đồng đội trong phạm vi 500
  Ân Huệ (Chủ động)
  Hồi phục 250 HP và 135 MP , tăng 6 điểm phòng thủ cho đồng đội trong phạm vi 600

 • Không thay đổi.

Dung Hợp*Thủy Tinh Ngoa
 • Dung Hợp (Chủ động).
 • Thời gian duy trì từ 6 giây chỉnh thành 5 giây.
 • Dung Hợp (Chủ động).
 • Thời gian duy trì từ 6 giây chỉnh thành 5 giây.

Ấn soái - Binh phù

Ấn phùTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Binh Phù
 • Điều chỉnh nguyên liệu ghép:
  Từ Mặt Nạ (350) + Mặt Nạ (350) + Quyển Ghép (400)
  Chỉnh thành Mặt Nạ (350) + Quyển Ghép (750)
  Tổng giá không đổi, thuộc tính chỉnh thành:
  Tăng 4 điểm thuộc tính chính
  Tăng 4 điểm tất cả thuộc tính
  Tăng 75% hồi MP
  Khen Thưởng (Bị động)
  Trong phạm vi 1000 tiêu diệt hoặc trợ công diệt tướng địch có thể nhận được (30 + Cấp đối phương x 2) Vàng

 • Điều chỉnh nguyên liệu ghép:
  Từ Mặt Nạ (350) + Mặt Nạ (350) + Quyển Ghép (400)
  Chỉnh thành Mặt Nạ (350) + Quyển Ghép (750)
  Tổng giá không đổi, thuộc tính chỉnh thành:
  Tăng 4 điểm thuộc tính chính
  Tăng 4 điểm tất cả thuộc tính
  Tăng 75% hồi MP
  Khen Thưởng (Bị động)
  Trong phạm vi 1000 tiêu diệt hoặc trợ công diệt tướng địch có thể nhận được (30 + Cấp đối phương x 2) Vàng


Tạo Mới*Thống Soái Ấn
 • Thời gian chờ từ 145 giây điều chỉnh thành 160 giây.

 • MP tiêu hao từ 282 điểm điều chỉnh thành 325 điểm.

 • Không thay đổi.

Chư Hầu Quan Ấn - Cấp 1
 • Làm lại đạo cụ:
  Điều chỉnh nguyên liệu ghép:
  Đá Huyết Ma (1200) + Vô Tự Quan Ấn (1000) + Quyển Ghép (1400) [ Tổng giả 3600]
  Điều chỉnh thuộc tính cơ bản:

 • Tăng 200 HP.

 • Tăng 150 MP.

 • Tăng 10% sát thương kỹ năng.

 • Giảm 10% thời gian chờ.

 • Bỏ qua 20% kháng phép của mục tiêu.

 • Làm lại đạo cụ:
  Điều chỉnh nguyên liệu ghép:
  Đá Huyết Ma (1200) + Vô Tự Quan Ấn (1000) + Quyển Ghép (1400) [ Tổng giả 3600]
  Điều chỉnh thuộc tính cơ bản:

 • Tăng 200 HP.

 • Tăng 150 MP.

 • Tăng 10% sát thương kỹ năng.

 • Giảm 10% thời gian chờ.

 • Bỏ qua 20% kháng phép của mục tiêu.


Chư Hầu Quan Ấn - Cấp 2
 • Tăng 275 HP
  Tăng 200 MP
  Tăng 14% sát thương kỹ năng
  Giảm 15% thời gian chờ
  Bỏ qua 30% kháng phép của mục tiêu

 • Tăng 275 HP
  Tăng 200 MP
  Tăng 14% sát thương kỹ năng
  Giảm 15% thời gian chờ
  Bỏ qua 30% kháng phép của mục tiêu


Chư Hầu Quan Ấn - Cấp 3
 • Tăng 350 HP
  Tăng 250 MP
  Tăng 18% sát thương kỹ năng
  Giảm 20% thời gian chờ
  Bỏ qua 40% kháng phép của mục tiêu

 • Tăng 350 HP
  Tăng 250 MP
  Tăng 18% sát thương kỹ năng
  Giảm 20% thời gian chờ
  Bỏ qua 40% kháng phép của mục tiêu

Vũ khí

Vũ khíTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10

Tịnh Hóa*Phá Ma Nhẫn
 • Tịnh hóa (Chủ động).

 • Mỗi 75 giây tích năng lượng một lần, hủy một hiệu quả phép thuật trên mục tiêu.

 • Nếu mục tiêu là đơn vị địch, sẽ giảm tốc độ di chuyển còn 1/5, duy trì 4 giây, nếu là đơn vị triệu hồi phe địch sẽ gây sát thương hủy diệt, có thể tích năng lượng 5 lần .

 • Tịnh hóa (Chủ động).

 • Mỗi 75 giây tích năng lượng một lần, hủy một hiệu quả phép thuật trên mục tiêu.

 • Nếu mục tiêu là đơn vị địch, sẽ giảm tốc độ di chuyển còn 1/5, duy trì 4 giây, nếu là đơn vị triệu hồi phe địch sẽ gây sát thương hủy diệt, có thể tích năng lượng 5 lần .


Phệ Huyết*Khấp Huyết Cự Thương
 • Hiệu quả hút HP từ 150% chỉnh thành 100% Số lần hút HP từ 3 lần chỉnh thành 4 lần.

 • Hiệu quả hút HP từ 150% chỉnh thành 100% Số lần hút HP từ 3 lần chỉnh thành 4 lần.


Cấm Ma*Phệ Hồn Trượng
 • Ưu hóa kỹ năng chủ động “Phệ Hồn” Phệ Hồn (Chủ động) Gây sát thương bằng [Điểm trí lực*1.5], khiến mục tiêu không thể dùng kỹ năng và vật phẩm trong 3.5 giây, sau đó chịu thêm 20% sát thương

 • Ưu hóa kỹ năng chủ động “Phệ Hồn” Phệ Hồn (Chủ động) Gây sát thương bằng [Điểm trí lực*1.5], khiến mục tiêu không thể dùng kỹ năng và vật phẩm trong 3.5 giây, sau đó chịu thêm 20% sát thương


Cực Đống*Bá Long Thương
 • Thêm một kỹ năng mới: Băng Sương Thuật (Bị động) Sát thương kỹ năng gây hiệu quả đóng băng, giảm 15% tốc độ di chuyển của mục tiêu, duy trì 2 giây Kỹ năng bị động không thể kích hoat hiệu quả này, hiệu quả giảm tốc và tấn công không cộng dồn, lấy trị tối đa
 • Thêm một kỹ năng mới: Băng Sương Thuật (Bị động) Sát thương kỹ năng gây hiệu quả đóng băng, giảm 15% tốc độ di chuyển của mục tiêu, duy trì 2 giây Kỹ năng bị động không thể kích hoat hiệu quả này, hiệu quả giảm tốc và tấn công không cộng dồn, lấy trị tối đa

Thánh Kiếm*Thanh Hồng Kiếm
 • “Nhắm chuẩn” thay thế hiệu quả pháp cầu, chỉnh thành kỹ năng bị động Nhắm Chuẩn (Bị động) 75% tấn công thường sẽ nhắm trúng mục tiêu, vô hiệu với Boss ải
 • “Nhắm chuẩn” thay thế hiệu quả pháp cầu, chỉnh thành kỹ năng bị động Nhắm Chuẩn (Bị động) 75% tấn công thường sẽ nhắm trúng mục tiêu, vô hiệu với Boss ải

Chước Viêm*Uyên Ương Kim Việt
 • Chước Viêm (Bị động) Mỗi gây gây sát thương từ 40 điểm điều chỉnh thành 50 điểm Gây 200% sát thương đối với đơn vị phân thân
 • Chước Viêm (Bị động) Mỗi gây gây sát thương từ 40 điểm điều chỉnh thành 50 điểm Gây 200% sát thương đối với đơn vị phân thân

Chước Viêm*Uyên Ương Kim Việt cấp 2
 • Chước Viêm (Bị động)
  Mỗi gây gây sát thương từ 60 điểm điều chỉnh thành 70 điểm
  Gây 200% sát thương đối với đơn vị phân thân
 • Chước Viêm (Bị động)
  Mỗi gây gây sát thương từ 60 điểm điều chỉnh thành 70 điểm
  Gây 200% sát thương đối với đơn vị phân thân

Chước Viêm*Uyên Ương Kim Việt cấp 3
 • Mỗi gây gây sát thương từ 80 điểm điều chỉnh thành 90 điểm Gây 200% sát thương đối với đơn vị phân thân.
 • Mỗi gây gây sát thương từ 80 điểm điều chỉnh thành 90 điểm Gây 200% sát thương đối với đơn vị phân thân.

Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy Cấp 1
 • Tăng 35 điểm tấn công Tăng 70% tốc độ tấn công Cố Lôi Chú (Bị động) (Thời gian chờ: 0.3 giây).

 • Khi bị tấn công, có 20% gây 120 điểm sát thương Thiểm Điện lên tối đa 3 đơn vị xung quanh Liên Tỏa Thiểm Điện (Pháp cầu).

 • Khi tấn công, có 35% thi triển Liên Tỏa Thiểm Điện, gây 120 điểm sát thương Thiểm Điện, đạn xạ giữa kẻ địch xung quanh, tối đa đạn xạ 3 lần.

 • Hiệu quả pháp cầu phụ trợ, có thể cộng dồn với pháp cầu bị động

 • Tăng 35 điểm tấn công Tăng 70% tốc độ tấn công Cố Lôi Chú (Bị động) (Thời gian chờ: 0.3 giây).

 • Khi bị tấn công, có 20% gây 120 điểm sát thương Thiểm Điện lên tối đa 3 đơn vị xung quanh Liên Tỏa Thiểm Điện (Pháp cầu).

 • Khi tấn công, có 35% thi triển Liên Tỏa Thiểm Điện, gây 120 điểm sát thương Thiểm Điện, đạn xạ giữa kẻ địch xung quanh, tối đa đạn xạ 3 lần.

 • Hiệu quả pháp cầu phụ trợ, có thể cộng dồn với pháp cầu bị động


Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy Cấp 2
 • Tăng 35 điểm tấn công Tăng 70% tốc độ tấn công Cố Lôi Chú (Bị động) (Thời gian chờ: 0.3 giây) Khi bị tấn công, có 20% gây 170 điểm sát thương Thiểm Điện lên tối đa 4 đơn vị xung quanh Liên Tỏa Thiểm Điện (Pháp cầu) Khi tấn công, có 35% thi triển Liên Tỏa Thiểm Điện, gây 200 điểm sát thương Thiểm Điện, đạn xạ giữa kẻ địch xung quanh, tối đa đạn xạ 4 lần Hiệu quả pháp cầu phụ trợ, có thể cộng dồn với pháp cầu bị động
 • Tăng 35 điểm tấn công Tăng 70% tốc độ tấn công Cố Lôi Chú (Bị động) (Thời gian chờ: 0.3 giây) Khi bị tấn công, có 20% gây 170 điểm sát thương Thiểm Điện lên tối đa 4 đơn vị xung quanh Liên Tỏa Thiểm Điện (Pháp cầu) Khi tấn công, có 35% thi triển Liên Tỏa Thiểm Điện, gây 200 điểm sát thương Thiểm Điện, đạn xạ giữa kẻ địch xung quanh, tối đa đạn xạ 4 lần Hiệu quả pháp cầu phụ trợ, có thể cộng dồn với pháp cầu bị động

Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy Cấp 3
 • Tăng 35 điểm tấn công Tăng 70% tốc độ tấn công Cố Lôi Chú (Bị động) (Thời gian chờ: 0.3 giây) Khi bị tấn công, có 20% gây 220 điểm sát thương Thiểm Điện lên tối đa 5 đơn vị xung quanh Liên Tỏa Thiểm Điện (Pháp cầu) Khi tấn công, có 35% thi triển Liên Tỏa Thiểm Điện, gây 280 điểm sát thương Thiểm Điện, đạn xạ giữa kẻ địch xung quanh, tối đa đạn xạ 5 lần Hiệu quả pháp cầu phụ trợ, có thể cộng dồn với pháp cầu bị động
 • Tăng 35 điểm tấn công Tăng 70% tốc độ tấn công Cố Lôi Chú (Bị động) (Thời gian chờ: 0.3 giây) Khi bị tấn công, có 20% gây 220 điểm sát thương Thiểm Điện lên tối đa 5 đơn vị xung quanh Liên Tỏa Thiểm Điện (Pháp cầu) Khi tấn công, có 35% thi triển Liên Tỏa Thiểm Điện, gây 280 điểm sát thương Thiểm Điện, đạn xạ giữa kẻ địch xung quanh, tối đa đạn xạ 5 lần Hiệu quả pháp cầu phụ trợ, có thể cộng dồn với pháp cầu bị động