Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Sau khi viện cớ vào cung diệt trừ hoạn quan, Đổng Trác đã lợi dụng quyền hành, trên bức ép thiên tử, dưới bóc lột dân lành khiến trời giận dân oán. Năm 190 sau Công Nguyên, Viên Thiệu liên minh 18 lộ chư hầu khắp nơi cùng thảo phạt Đổng Trác nhưng vẫn không bắt được.

Bản tính phàm phu, dù bị liên quân truy đuổi Đổng Trác vẫn ngày đêm chìm trong tửu sắc. Thám tử hồi báo Đổng tặc đang say rượu tại cứ điểm, các Tướng Quân hãy mau đem quân tập kích!

14/6 - RA MẮT BẢN ĐỒ PHÓ BẢN MỚI!

LIÊN MINH CHƯ HẦU, THẢO PHẠT ĐỔNG TRÁC!

Điều kiện

 • Thời gian: Diễn ra mỗi ngày.
 • Giới hạn số người: Từ 1 đến 5 người tham gia.
 • Tiền Vàng ban đầu: 20.000
 • Vật phẩm cần: Đổng Trác Khiêu Chiến Lệnh.

Quy tắc

 • Điều kiện thắng: Vào bản đồ, tiêu diệt Đổng Trác trong 10 phút.

Thông tin về boss

Đổng Trác
BossThông tinChi tiết

Đổng Trác
Điểm HP 350.000
Điểm MP 1.000
Loại hình tấn công Tướng
Điểm sát thương ban đầu 380 - 420
Phạm vi tấn công 100
Loại hình phòng thủ Gia Cường
Hộ giáp ban đầu 28
Loại hình vũ khí Cận chiến

- Kỹ năng của Boss:

BossTên kỹ năngDiễn giải

Đổng Trác
Đẩy lui Đẩy lui kẻ địch lân cận trong cự ly 500 và gây 400 điểm sát thương. Thời gian chờ 20 giây.
Nghịch Giả Tất Vong

Kìm hãm mục tiêu, gây sát thương đồng thời chuyển hóa 100% sát thương thành HP cho bản thân, duy trì 5 giây. Mục tiêu bị kìm hãm không thể thoát thân, tấn công, dùng kỹ năng hay vật phẩm.

Oán Hận Nhất Kích Gây 3200 điểm sát thương và đánh choáng 4.5 giây cho kẻ địch trong phạm vi lân cận 1500.
Oán Hận Dâng Trào

Chấn động kẻ địch phía trước, gây 1000 điểm sát thương và choáng 1.5 giây.

Thế Mãnh Hổ Chấn động kẻ địch phía trước, gây 3200 điểm sát thương và choáng 4.5 giây.
Huyền Nguyệt Chiêu Hồn

Triệu hồi 9 Nữ Vu cho Đổng Trác hấp huyết, mỗi Nữ Vu có thể dùng 20 điểm HP giúp Đổng Trác hấp thụ 80 điểm Hp/giây. Nếu trong thời gian chưa hạ hết tất cả các Nữ Vu, Đổng Trác sẽ hồi phục HP tối đa.

Đổng Trác Say Rượu Đứng yên một khoảng thời gian, nếu trong thời gian sát thương phải chịu thấp hơn giá trị nhất định, sẽ gây sát thương hủy diệt đối với tất cả.
Câu Hồn Quỷ Trảo Triệu ra quỷ hồn dưới lòng đất bắt kẻ địch trong phạm vi 2000, đồng thời mỗi giây gây 600 điểm sát thương, duy trì 6 giây.
Ma Vương Trảo Thi triển ma khí bao trùm kẻ địch xung quanh, gây sát thương kéo dài đồng thời không thể tấn công và di chuyển, duy trì 5 giây. Khi bao trùm khiến kẻ địch không thể thi pháp nhưng không rơi vào cấm chú.
Ma Giới Khế Quỷ
BossThông tinChi tiết

Ma Giới Khế Quỷ
Điểm HP 1.500
Điểm MP 1.500
Loại hình tấn công Không
Điểm sát thương ban đầu Không
Phạm vi tấn công Không
Hộ giáp ban đầu 150

- Kỹ năng của Boss:

BossTên kỹ năngDiễn giải

Ma Giới Khế Quỷ
Vòng Công Tốc Giảm 50% tốc độ tấn công của người chơi.
Vòng Giảm Tấn Công

Giảm 50% sát thương của người chơi.

Vòng Phòng Thủ

Tăng 50 điểm phòng thủ cho Đổng Trác và Nữ Tế.

Hình ảnh săn boss

Phần thưởng nhận được

Hình thứcDanh hiệuPhần thưởngHình ảnh / Ghi chú
(Khiêu chiến Đổng Trác) Tiêu diệt Đổng Trác Tiêu diệt Đổng Trác
 • Trảm Tướng Kỳ Lv1
Vượt ải trong 6 phút (Tổ đội) Vượt Ải Nhanh
 • Lữ Bố Khiêu Chiến Lệnh
Được điểm S trở lên  
 • Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác
Được điểm A trở lên  
 • Túi Nhung
Được điểm B trở lên  
 • Túi Đại Ma Vương
Được điểm C trở lên  
 • Cóc bệnh - Thẻ biến thân
Được điểm D trở lên  
 • Túi sợi đay
DPS tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải DPS Tốt Nhất    
Trị liệu tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải Trị Liệu Tốt Nhất    
Qua ải  
 • Túi sợi đay
Qua ải  
 • Chữ "Đổng"
Qua ải  
 • Đá Cường Hóa Lục