Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

    Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành Xin thông báo từ ngày 26/05/2017, cùng với sự xuất hiện của phó bản mới Khiêu Chiến Ngọa Long 3Q Củ Hành sẽ cập nhật lại thời hạn sử dụng của item Ngọa Long Khiêu Chiến Lệnh Miễn Phí - Vĩnh Viễn cũ thành Ngọa Long Khiêu Chiến Lệnh Miễn Phí (7 ngày). Các Tướng Quân hãy nắm thông tin nhé!