Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN

26/05/2017 – 28/05/2017

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 26/05 - 22h00 ngày 28/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 5 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 5 Khóa
6 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 20 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 - 22h00 ngày 26/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Ưu Đãi Ngọa Long-Khiêu Chiến Lệnh x50 (3 Ngày) (Ngọa Long-Khiêu Chiến Lệnh x50 giá 12888 Củ) 3 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Hoàn thành bản đồ Khiêu Chiến Ngọa Long nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 26/05 – 23h59 ngày 01/06 (7 Ngày),  khi người chơi hoàn thành bản đồ Khiêu Chiến Ngọa Long đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng:

5 Lần:
SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
20 Lần:
SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kho Báu Ngọa Long Vĩnh viễn 5 Khóa
40 Lần:
SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Đá Toái Thần Vĩnh viễn 5 Khóa
80 Lần:
SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
120 Lần:
SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Sách Phòng Cụ Thần Vĩnh viễn 1 Khóa
160 Lần:
SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Sách Vũ Khí Thần Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 4: Hoàn thành 5 lần bản đồ Tam Mao Cố Lư nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 26/05 – 23h59 ngày 28/05,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Tam Mao Cố Lư sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Mảnh Địa Thử Khiết Khiết Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Ngọa Long Khiêu Chiến Lệnh Miễn Phí (7 Ngày) 7 Ngày 1 Khóa
3 Thẻ Kho Báu Ô Hoàn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 5 Vĩnh viễn 5 Khóa

Hoạt động 5: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 26/05 – 23h59 ngày 28/05,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:
SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 26/05 – 23h59 ngày 28/05,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:
SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy tăng 2000 Lực Chiến nhận thưởng 08h00 26/05 – 23h59 ngày 28/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Tích lũy tăng 2000 Lực chiến sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Dục Hỏa Phượng Hoàng (3 Ngày) 3 Ngày 1 Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 10 Khóa

Hoạt động 8: Tăng điểm 08h00 26/05/2017 – 23h59 ngày 28/05/2017 (Áp dụng 2D và 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 50% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 50% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 50% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 50% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 9: Tăng điểm giờ vàng ngày 26/05/2017 – 28/05/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu
 • Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấuTăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu
 • Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 10: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Từ 8h00 ngày 26/05/2017 đến 23h59 ngày 28/05/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 11: Nhân đôi Lực Chiến 26/05/2017 – 28/05/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 26/05/2017 – 23h59 ngày 28/05/2017, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.