Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

NẠP CỦ NHẬN THƯỞNG VIP (26/05 - 31/12/2017)

Nạp Lần Đầu

Vật PhẩmSố LượngTính ChấtSố Củ
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1 300 Khóa 50
Túi Đạo Cụ Sử Thi Tự Chọn (7 ngày) 1 Khóa 299
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Khóa 500
Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 3 Khóa 50
Chìa Sao (30 ngày) 1 Khóa 40
Túi Đá Quý 1 Khóa 50
Thảo Phạt Lệnh 5 Khóa 50
Thẻ Binh Sĩ 5 Khóa 36
Thẻ Quân Lương 5 Khóa 24
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 3 Khóa 119

Nạp 500 - 999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính ChấtSố Củ
Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa 32
Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 3 Khóa 50
Chìa Sao (30 ngày) 1 Khóa 50
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa 199
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa 64
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa 20
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa 10
Đá Tinh Luyện-Tím 10 Khóa 40
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 50
Thảo Phạt Lệnh 2 Khóa 50

Nạp 1000 - 1999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính ChấtSố Củ
Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Khóa 69
Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 5 Khóa 50
Chìa Sao (30 ngày) 2 Khóa 50
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 2 Khóa 199
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa 110
Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa 24
Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa 40
Đá Tinh Luyện-Cam 5 Khóa 40
Đá May Mắn 1 Khóa 80
Thảo Phạt Lệnh 5 Khóa 50

Nạp 2000 - 4999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính ChấtSố Củ
Tích Lũy Hoàn-Lam 3 Khóa 69
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 3 Khóa 40
Chìa Trăng (30 ngày) 1 Khóa 242
Sổ Thẻ Hiếm 3 Khóa 199
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa 119
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa 65
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Khóa 40
Thẻ Thủ Hộ 2 Khóa 80
Đá May Mắn 2 Khóa 80
Thảo Phạt Lệnh 10 Khóa 50

Nạp 5000 - 9999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính ChấtSố Củ
Tích Lũy Hoàn-Lam 5 Khóa 69
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 5 Khóa 80
Chìa Trăng (30 ngày) 2 Khóa 242
Sổ Thẻ Hiếm 5 Khóa 199
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa 150
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa 150
Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Khóa 80
Thẻ Thủ Hộ 3 Khóa 80
Đá May Mắn 3 Khóa 80
Thảo Phạt Lệnh 20 Khóa 50

Nạp 10000 - 19999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính ChấtSố Củ
Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa 200
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 10 Khóa 80
Chìa Trăng (30 ngày) 3 Khóa 242
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Khóa 600
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa 150
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 10 Khóa 110
Đá Tinh Luyện-Vàng 10 Khóa 80
Thẻ Thủ Hộ 5 Khóa 80
Đá May Mắn 5 Khóa 80
Thảo Phạt Lệnh 30 Khóa 50

Nạp 20000 - 39999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính ChấtSố Củ
Tích Lũy Hoàn-Tím 2 Khóa 200
Câu Hồn Thủy Tinh 1 Khóa 5000
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 15 Khóa 80
Chìa Trăng (30 ngày) 5 Khóa 242
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 2 Khóa 500
Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa 500
Đá Tinh Luyện-Vàng 20 Khóa 80
Thẻ Thủ Hộ 10 Khóa 80
Đá May Mắn 10 Khóa 80
Thảo Phạt Lệnh 50 Khóa 50

Nạp 40000 - 999999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính ChấtSố Củ
Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Khóa 1000
Câu Hồn Thủy Tinh 3 Khóa 5000
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 20 Khóa 80
Chìa Trăng (30 ngày) 10 Khóa 242
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 5 Khóa 500
Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 10 Khóa 500
Đá Tinh Luyện-Vàng 40 Khóa 80
Thẻ Thủ Hộ 20 Khóa 80
Đá May Mắn 20 Khóa 80
Thảo Phạt Lệnh 100 Khóa 50