Về Trang Đầu

Đăng ký Tải Game Đăng ký

ĐẤU TRƯỜNG

3Q*Hứa Chử (Tạo lại)

3Q*Hứa Chử

3Q*Hứa Chử 【W】Tấn Công Trực Diện

Ngoại hình hiện tại của Hứa Chử càng lớn, mục tiêu bị bật lên càng cao, nhưng tốc độ lăn sẽ giảm đôi chút.

 • Mỗi tầng độ cao nâng cao 3%
 • Tốc độ lăn giảm 1%

3Q*Hứa Chử【E】 Tham Ăn

Tạo sát thương lập tức trong phạm vi đơn vị (đơn vị tướng/ đơn vị thường) , nếu đối thủ mục tiêu chết, sẽ nhận được 1 tầng “ăn no”, có thể dồn thêm 20 tầng. Nếu chết sẽ tổn thất 30% số tầng, mỗi tầng “ăn no” sẽ tăng 2 điểm sức mạnh và 4% tăng trưởng ngoại hình. Kỹ năng tạo sát thương tuyệt đối

 • Khoảng cách triển khai:225
 • Tiêu hao pháp lực:35/40/45/50
 • Thời gian chờ:28/24/20/16(Thường), 16/14/12/10 (vô song)
 • Đối với đơn vị thường tạo sát thương 350/500/650/800 điểm
 • Đối với đơn vị tướng tạo sát thương 60/120/180/240 điểm

3Q*Hứa Chử【R】 Lười Biếng

 • Hiệu quả miễn dịch pháp thuật sửa thành miễn choáng và cấm chú, đồng thời không tạo ra phạm vi hiệu ứng trị liệu.
 • Trong thời gian Lười biếng, mỗi giây hồi HP từ 25/45/70/90 điều chỉnh thành 25/50/75/100+5% giới hạn tăng HP.
 • Thời gian duy trì từ 5 giây sửa thành 4 giây. Trong thời gian trạng thái Lười biếng tăng điểm hộ giáp tự thân 15/30/45/60 và 15/30/45/60% kháng pháp thuật.

3Q*Hứa Chử【F】 Tham Sống Sợ Chết

Kẻ địch trên dấu chân sẽ không bị hiệu quả cấm phép nữa , nhưng giảm 25/35/45/55% tốc độ di chuyển.

Lữ Mông

Lữ Mông

Lữ Mông【F】 Ảo Hổ Khiếu Thiên

Điều kiện thi triển tăng lực tấn công: Tăng lúc Hắc Hổ đi qua sửa thành hiệu ứng vòng hào quang, có tác dụng trực tiếp trong phạm vi 500 đơn vị anh hùng đồng đội xung quanh Lữ Mông.

Tào Tiết

Tào Tiết

Tào Tiết【W】 Mật thuật*Ảnh Tử Hô Hoán

 • Thời gian chờ: Điều chỉnh cơ chế tính. Sau khi Tào Hoa chết mới bắt đầu tính thời gian chờ
  • Thời gian chờ từ 60/50/40/30 giây điều chỉnh thành 15 giây
Tôn Hoàn

Tôn Hoàn

【R】 Cân Đẩu Vân
Thời gian chờ từ 25/22/19/16 giây

[W] Nộ Tảo Càn Khôn (vô song)
Thời gian chờ từ 4 giây sửa thành 7 giây.

【E】 Vân Trảm Thần Ma
Bỏ 1.25 giây choáng, Sửa thành 0.01 giây hiệu quả gián đoạn.

Chu Thái

【W】 Chiến Đấu Trào Phúng

Phạm vi tác dụng 325

Lữ Kha Kiếm Hồn

Lữ Kha

【F】 Vô Vọng Viêm Hoa Trận

Khi thi triển có hành động thi triển rõ ràng.

Phạm vi tác dụng 450

Văn Ương

Điểm nhanh nhẹn:22

【W】 Viên Nguyệt Trảm

 • Thời gian chờ 7 giây (Thường)
 • Thời gian chờ 5 giây (vô song)

【E】 Đạp Không Trảm

Thời gian chờ 6/5.5/5/4.5 giây

3Q*Lưu Chương

Điểm sức mạnh: 24

Hoa Hùng

【R】 Yêu Lang Linh Hồn

Yêu Lang nhảy vồ cùng 1 đối tượng. Thời gian chờ: 6 giây.

Viên Thuật

【R】 Thu Nạp Ma Tính

 • HP hồi phục lớn nhất: 125/175/225/275 (Thường)
 • HP hồi phục lớn nhất: 150/205/260/315 (vô song)
3Q* Tiểu Kiều (Vô Song)

【R】Hàn Băng Hộ Thể

 • Thời gian chờ: 60/50/40/30
 • Sau khi kích hoạt “[R] Hàn Băng Hộ Thể ” sẽ không gián đoạn “[F] Băng Hỏa Cửu Trùng ”

【R】Băng Hỏa Cửu Trùng

 • Thời gian duy trì: 4 giây
 • Tạo sát thương: 160/240/320/420 điểm / giây
Tào Phi (Vô Song)

【F】 Xưng Đế * Thiên Hạ Thuần Phục

Thời gian chờ: 65/50 giây

Linh Âm (Vô Song)

【E】 Cực Âm Bích

Thời gian chờ cố định 10 giây

Tả Từ (Vô Song)

 

【F】] Vạn Linh Quy Tông

Thời gian chờ cố định 7.5 giây

3Q * Lăng Thống (Vô Song)

Tả Từ

【F】]Hạt Đột Kích

Thời gian chờ 60/50/40/30 giây

3Q* Quách Gia (Vô Song)

【F】 Băng Giác Tỉnh

 • Thời gian chờ: 40/30 giây
 • Số điểm sát thương tăng: 10%/20%/30%/40%
La Lợi(Vô Song)

【F】Càn Khôn Bát Quái Trận

Sát thương: 225/350/475/600 giây

ĐIỀU CHỈNH VẬT PHẨM

Cấm Ma*Phệ Hồn Trượng

Hiện tại sau khi sử dụng sẽ tạo một ít sát thương ngay lập tức, thời gian tính cho sát thương cộng thêm từ cộng sau sửa thành cộng ngay.

ƯU HÓA THI ĐẤU

Đối với thuộc tính vật phẩm trong thi đấu, phương thức hiển thị và miêu tả kỹ năng được ưu hóa. Trong miêu tả vật phẩm mới, chỉ số của thuộc tính thường là chỉ số có thể cộng dồn, hiệu ứng kỹ năng không cộng dồn, kỹ năng cùng tên sẽ áp dụng chỉ số lớn nhất.

IMBA 10vs. 10 - TƯỚNG MỚI IMBA

Trương Giác

【W】 Lôi Quang Trảm

IMBA MODE: Tại vị trí bản thân thi triển ra xung quanh cùng lúc 4 đường Lôi Quang Trảm.

【E】 Phi Nhẫn Thiết

IMBA MODE: Cùng lúc tạo sát thương và choáng với mục tiêu và kẻ địch xung quanh mục tiêu phạm vi 225.

【R】 Tiên Phong Vân Thể

IMBA MODE: Sau mỗi lần sử dụng kỷ năng tăng 5% cộng kỹ năng.

【F】 Thiên Địa*Quang Nha Trảm

IMBA MODE: Thi triển 5 Quang Nha Trảm, mỗi trảm tạo sát thương độc lập, có thể tạo nhiều sát thương trên cùng 1 đối tượng.

Tôn Thượng Hương

【W】 Phượng Vũ Xạ Pháp

IMBA MODE: Bỏ qua miễn dịch pháp thuật, Giới hạn sát thương tăng gấp đôi.

【E】 Mỹ Nhân Kế

IMBA MODE: Đối với đơn vị không thể khống chế giảm 100% tốc độ di chuyển, duy trì 2.25/3/3.75/4.5 giây. Nếu là đơn vị anh hùng sẽ triệu hồi 01 mục tiêu ảo ảnh, duy trì 2.25/3/3.75/4.5 giây.

【R】 Như Mộc Xuân Phong

IMBA MODE: : Khi bị tấn công, sẽ hồi phục HP cho bản thân và đồng đội xung, hiệu quả này trong 5 giây ít nhất kích hoạt 1 lần.

【F】Quốc Sắc Thiên Hương

IMBA MODE:

 • Có thể chủ động sử dụng, hướng vào mục tiêu bắn ra chim lửa tạo sát thương lớn, chim lửa bay càng xa, sát thương càng cao.
 • Chim lửa tạo 280/390/500/610 sát thương cơ bản , khi kích hoạt mỗi lần bay xa 100 sẽ tăng 11/15/19/23 điểm sát thương.
 • Thời gian chờ: 60/45 Khoảng cách triển khai:1150 Tiêu hao pháp lực:100.

ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG TƯỚNG

Hoàng Nguyệt Anh

【W】 Nguyệt Quang

Tấn công thường với Nguyệt Nhẫn có 20/15% cơ hội kích hoạt Nguyệt Quang, tạo 60/30% Sát thương.

Tư Mã Ý

【R】 Thống Trị Vong Linh

Sau khí tấn công đơn vị (lính) nhận được hiệu quả hồi phục HP và pháp lực, thời gian duy trì 6 giây giảm xuống còn 4 giây.

【F】 Tử Thần Triệu Hồi

Tạo sát thương lên mục tiêu gây giảm HP từ 50/75/100/125% giảm xuống 50/70/90/120%.

3Q*Tôn Quyền

【R】 Thiên Lôi Trận

Khoảng cách triển khai từ toàn bản đồ giảm đến 5000.

Cam Ninh

【E】 Phân Thân

Khi bị tấn công triệu hồi phân thân, thời gian kích hoạt từ 4 giây tăng đến 5 giây.

Tôn Lỗ Ban

Khi bị tướng tấn công thường, giảm thời gian chờ 3 giây của toàn bộ kỹ năng.

【W】 Phi Yến Thoái*Sóng

Tiêu hao pháp lực từ 65 điểm giảm đến 60 điểm.

【E】Long Hổ Loạn Vũ

Tiêu hao pháp lực từ 110 điểm giảm đến 60 điểm .

【R】Quốc Thuật*Đấu Khí

Điểm hộ giáp tăng từ 4/6/8/10 sửa thành 3/6/9/12.

【F】 Thái Cực Chưởng

Thời gian chờ từ 40/30 giây , tăng đến 65/50 giây.

Lữ Linh Khởi

【E】 Bình Minh (Trạng thái Chiến Quỷ)

Điểm sát thương: 1.4/1.75/2.1/2.45 lần.

【F】 Huyết Mạch*Chiến Quỷ

Mỗi 1% sức tấn công chuyển hóa từ tốc độ tấn công từ 2.0 giảm đến 1.8.

Tào Thực

【F】 Thiên Hạ Kiếm Vũ

Thời gian duy trì từ 4 giây tăng đến 5/7 giây

【W】 Tửu Nhập Hành Kiếm

 • Thời gian chờ từ 10 giây giảm đến 7 giây
 • Tiêu hao pháp lực từ 85/95/105/115 giảm đến 80/90/100/110
3Q*Lưu Chương

【W】 Bá Đao*Trường Khu Thức

Khi đột tiến, sát thương tấn công *0.3/0.35/0.4/0.45, mỗi lần đột tiến sát thương tăng 20%

Tiểu Kiều

【F】Phượng Hoàng Kiếm Quyết

Sát thương 550/775/1000/1225

Lạc Tiến

【W】 Tiên Đăng

Thời gian chờ 9/8/7/6 giây , tiêu hao pháp lực từ 105 điểm giảm đến 90 điểm

3Q * Hứa Chử

【W】 Tấn công trực diện

TẠI MODE IMBA, ngoại hình sau khi biến lớn, giảm tốc độ lăn, tốc độ cơ bản từ 780 tăng đến 880.

【E】 Thôn Thực Thiên Địa

 • Khoảng cách triển khai tăng đến 375. Thời gian chờ16/14/12/10 giây
 • Đối với đơn vị thường tạo 400/650/900/1150 điểm sát thương tuyệt đối
 • Tăng cấp kỹ năng có thể tăng giới hạn xếp chồng tầng “ăn no” và giảm “số % tầng bị giảm khi chết”.
 • Nhiều nhất thêm được 10/20/30/40 tầng, chết tổng thất 50/40/30/20% số tầng hiện tại.

【R】 Quy Mệnh

Thời gian chờ 20 giây, duy trì thời gian thi triển mỗi giây hồi phục 25/50/75/100+5% điểm HP lớn nhất, tăng 15/30/45/60 điểm hộ giáp và 15/30/45/60% kháng pháp thuật

Công Tôn Toán

【F】 Bí Mật Đột Kích

Thời gian chờ 90/60 giây, thời gian duy trì 8/10 giây.

Bỏ “khi cấp 4 lúc tấn công không hiển thị hiệu ứng IMBA”, hiện tại, tại cấp 4 phá vỡ ẩn thân 1 giây sau mới có thể tiếp tục ẩn thân.

3Q*Mã Siêu

【R】 Thiên Lôi Toái Thể

Giảm tốc độ di chuyển kẻ địch từ 40% tăng đến 40/60/80/100%.

Thời gian duy trì từ 1/1.5/2/2.5 giây sửa thành 1.5 giây.

ĐIỀU CHỈNH VẬT PHẨM IMBA

Huỳnh Quang Thảo

 • Giá từ 140 tăng đến 280
 • Thời gian duy trì từ 10 giây tăng đến 5 phút, số lần sử dụng từ 2 lần sửa thành 1 lần.

Phúc Diệt*Long Giáp Nhẫn Thuẫn

 • Phúc Diệt (Chủ động):Thời gian chờ từ 120 giây giảm đến 65 giây
 • Thời gian duy trì từ 3 giây tăng đến 5 giây

Đá Phát Sáng

Di chuyển nhanh (Chủ động):Thời gian chờ từ 10 giây tăng đến 12 giây

Thuấn Di*Cực Điện Ngoa

Di chuyển nhanh (Chủ động):Thời gian chờ từ 8 giây tăng đến 9 giây

Tuyệt Ảnh

Tuyệt ảnh (Chủ động) : Thời gian chờ từ 9 giây giảm đến 7 giây

Súc địa (Chủ động):Thời gian chờ từ 10 giây tăng đến 12 giây

PHÓ BẢNG & CHIẾN TRƯỜNG

Điều chỉnh cân bằng tướng [không gồm chiến trường]

Tào Tháo [Điều chỉnh phó bản]

【W】 Hắc Ám*Xuất Sáo

 • Thời gian chờ 7 giây
 • Khoảng cách triển khai 1000
 • Tiêu hao pháp lực 15/25/35/45
 • Điểm sát thương 250/400/550/700

【E】 Hắc Ám*Bá Khí

 • Thời gian chờ 9 giây
 • Khoảng cách triển khai 900
 • Phạm vi tác dụng 500
 • Tiêu hao pháp lực40/50/60/70
 • Sát thương nhỏ nhất 90/180/270/360
 • Sát thương lớn nhất 180/360/540/720

【F】 Hắc Ám*Giáng Lâm

 • Thời gian chờ 30 giây
 • Tiêu hao pháp lực 30/40/50/60
 • BUFF Thời gian duy trì 30 giây
 • Điểm sát thương 45/55/65/75
 • Khoảng cách tấn công tăng 225

【F】 Hắc Ám*Ma Vương

 • Thời gian chờ18/18/18/15 giây
 • Khoảng cách triển khai 1200
 • Tiêu hao pháp lực 60/90/120/150
 • Sát thương 600/800/1000/1200
 • Rút ngắn cự ly 300
 • Cư ly lớn nhất 1350
3Q*Hứa Chử(Tạo lại) [Điều chỉnh phó bản]

【W】 Tấn công trực diện

 • Ngoại hình càng lớn, mục tiêu bị cuộn lên càng cao, nhưng tốc độ lăn bị giảm.
 • Mỗi 1 tầng độ cao lớn tăng 3%, tốc độ lăn giảm 1%
 • Sát thương cơ bản 100/160/220/280

【E】 Tham Ăn

 • Gây sát thương lập tức cho 1 đơn vị (đơn vị anh hùng/ đơn vị tướng), mỗi khi mục tiêu chết, nhận được 1 tầng “ăn no”, có thể cộng dồn 20 tầng.
 • Khi chết sẽ tổn thất 30% số tầng.
 • Mỗi 1 tầng “ăn no” thêm 2 điểm sức mạnh và 4% ngoại hình tăng trưởng.
 • Đối với đơn vị thường sát thương 350/500/650/800
 • Đối với đơn vị anh hùng sát thương 60/120/180/240

【F】 Lười Biếng

 • Xóa hiệu quả miễn dịch pháp thuật (nhưng vẫn còn hiệu quả miễn dịch khống chết), hiện tại cũng không kích hoạt hiệu quả trị liệu.
 • Trong thời gian “lười biếng” HP hồi phục từ 25/45/70/90 sửa thành 25/50/75/100+ 5% giới hạn HP Thời gian duy trì từ 5 giây sửa thành 4 giây.
 • Hiện tại trong trạng thái “lười biếng” tăng 15/30/45/60 giáp hộ thân và 15/30/45/60% kháng pháp thuật

【F】 Tham sống sợ chết

Mục tiêu không bị cấm phép nữa, nhưng sẽ bị giảm tốc độ di chuyển 25/35/45/55%

Lữ Linh Khởi [Điều chỉnh phó bản]

【W】 Mưa Hoa

 • Thời gian chờ từ 8/7/6/5 giảm đến toàn bộ cấp 4.5 giây
 • Khoảng cách triển khaitừ 425 tăng đến 550
 • Tiêu hao pháp lựctừ 30/40/50/60 giảm đến 10/15/20/25
 • Sát thương cơ bản từ 50/80/110/140 tăng đến 150/250/350/450
 • % Sát thương tấn công cộng thêm từ 25%/30%/35%/40% tăng đến 150%/250%/350%/450%

【W】 Phách Tinh Trảm Nguyệt

 • Thời gian chờ từ 11/10/9/8 giảm đến toàn bộ cấp 3.5 giây
 • Tiêu hao pháp lựctừ toàn bộ cấp 65 giảm đến 10/15/20/25
 • Sát thương cơ bản từ 20/60/100/140 tăng đến 250/350/450/550
 • BUFF Thời gian duy trì từ 3 giây tăng đến 10 giây

【E】 Lưu Quang Phi Ảnh

 • Thời gian chờ từ toàn bộ cấp 13 giây giảm đến 6 giây
 • Tiêu hao pháp lựctừ 70/80/90/100 giảm đến 16/24/32/40
 • Sát thương cơ bản từ 70/140/210/280 tăng đến 150/250/350/450
 • Thêm “% Sát thương tấn công cộng thêm” 120%/160%/200%/240%
 • Phạm vị ảnh hưởng từ 175 tăng đến 225
 • Cự ly chạy chỗ lớn nhất từ 700/800/900/1000 tăng đến 750/900/1050/1200

【E】 Bình Minh

 • Thời gian chờ từ toàn bộ cấp 13 giây giảm đến 6 giây
 • Tiêu hao pháp lựctừ 70/80/90/100 giảm đến 16/24/32/40
 • Sát thương cơ bản từ 90/120/150/180 tăng đến 300/400/500/600
 • % sát thương tấn công cộng thêm từ 60%/80%/100%/120% tăng đến 120%/160%/200%/240%
 • Phạm vi ảnh hưởng từ 300tăng đến 500
 • Thời gian duy trì từ 1.2 giây sửa thành 2 giây
Tả Từ [Điều chỉnh phó bản]

 

【R】 Tinh Hà Vô Lượng

Điểu chỉnh hình thức bạo kích của kỹ năng này

Thái Văn Cơ [Điều chỉnh phó bản]

【W】 Lạc Nhạn Khúc

 • Thời gian chờ từ toàn bộ cấp 6 giây sửa thành 6/5/4/3 giây
 • Khoảng cách triển khaitừ 1300 tăng đến 1500
 • Cự ly xa nhất từ 1350 tăng đến 1800
 • Buff Dị Thương tích lũy sát tương từ 30/45/60/75 giảm đến 10/15/20/25
 • Buff Dị Thương thời gian duy trì từ 12 giây giảm đến 9 giây
 • Ưu hóa miêu tả kỹ năng

【W 】Nhạn Nam Thương

Fix bug sát thương của chiêu cuối không chuẩn (Sau khi sửa, sát thương tăng gấp đôi so với trước)

Vương Nguyên Cơ [Điều chỉnh phó bản]

【W】 Tiễn Linh Vịnh Huyền

Ưu hóa cảm nhận khi thi triển kỹ năng trong ải

3Q* Tôn Linh Lung [Điều chỉnh phó bản]

【W】 Thần Quang Kích Xạ

 • Sát thương cơ bản từ 20/28/36/45 tăng đến 60/70/80/90
 • Sát thương cộng thêm từ “thuộc tính chính*0.1/0.2/0.3/0.4” tăng đến 0.9/1.2/1.5/1.8
 • Thời gian chờ từ 10.5/9/7.5/6 giây sửa thành toàn bộ cấp 7.5 giây
 • Loại hình sát thương sửa thành sát thương tướng

【E】 Né Tránh Nhanh

 • Thời gian chờ từ 14/12/10/8 giây giảm đến 9/8/7/6 giây
 • Giảm thời gian di chuyển vị trí

【R】 Võ Thần Uy Nhiếp

 • % sát thương cộng thêm từ 1%tăng đến 4%
 • Hiệu quả tăng kỹ năng xóa sát thương vượt mức / Xóa/bỏ hiệu quả tăng kỹ năng sát thương cộng thêm.

【F】 Thần Uy Xạ Pháp

Sát thương tấn công mục tiêu Thần Tiễn từ 28%/32%/36%/40% tăng đến 35%/40%/45%/50%

3Q*Tiểu Kiều [Điều chỉnh phó bản]

【R】 Hàn Băng Hộ Thể

Sau khi kích hoạt Hàn Băng Hộ Thể không gián đoạn Băng Hỏa Cửu Trùng

Mã Lương [Điều chỉnh phó bản]

【W】 Ngũ Chỉ Lôi Bạo

 • Thời gian chờ từ toàn bộ cấp 10 giây giảm đến toàn bộ cấp 6 giây
 • Khoảng cách triển khaitừ 650tăng đến 900
 • Tiêu hao pháp lực từ 75/95/115/130giảm đến 35/45/55/65
 • Sát thương cơ bản từ 5/10/15/20 tăng đến 9/16/23/30
 • Tăng sát thương phép từ 0.8tăng đến 1
 • Thời gian nổ từ 1 giây giảm đến 0.2 giây

【E】Thuấn Bộ

 • Thời gian chờ từ 12/10/8/6 giây giảm đến toàn bộ cấp 6 giây
 • Tiêu hao pháp lực từ toàn bộ cấp 60giảm đến 15/20/25/30

【R】 Lôi Quang Đạn

 • Thời gian chờ từ 4 giây tăng đến 6 giây
 • Tiêu hao pháp lựctừ 50/60/70/80 giảm đến 20/30/40/50
 • Phạm vi tác dụng từ 575 tăng đến 750
 • Sát thương cơ bản từ 75/150/225/300 tăng đến 270/360/450/540

【F】Siêu*Sóng Từ Lôi Quang

 • Thời gian chờ từ 60/50/40/35 giảm đến 18/18/18/15 giây
 • Khoảng cách triển khai từ 700 tăng đến 1200
 • Khoảng cách hiệu lực lớn nhất từ 800 tăng đến 1500
 • Tiêu hao pháp lực từ 150/200/250/300 giảm đến 60/80/100/120
 • Sát thương cơ bản từ 330/460/620/780 tăng đến 900/1200/1500/1800
Điêu Thuyền [Điều chỉnh phó bản]

【W】 Khuynh Đảo Chúng Sinh

 • Thời gian chờ từ toàn bộ cấp 120 giây giảm đến 48/48/48/40 giây
 • Khoảng cách triển khaitừ 500 tăng đến 1100
 • Phạm vi tác dụng từ 425 tăng đến 600
 • Trong ải, không hiệu lực với đồng đội
Tào Tiết [Điều chỉnh phó bản]

【W】 Mật thuật*Ảnh Tử Hô Hoán

Điều chỉnh cơ chế tính thời gian chờ, thời gian chờ tính từ sau khi Tào Hoa chết. Thời gian chờ từ 30 giây sửa thành 20 giây

Lữ Mông [Điều chỉnh phó bản]

【F】 Ảo Hổ Khiếu Thiên

Điều kiện thi triển tăng lực tấn công: Tăng lúc Hắc Hổ đi qua sửa thành hiệu ứng vòng hào quang, tăng phạm vị 500 đơn vị anh hùng xung quanh Lữ Mông

Lữ Kha Kiếm Cuồng[Điều chỉnh phó bản]

【W】 Nhẫn Quyển Cuồng Lan

  • Thời gian chờ từ toàn bộ cấp 10 giây giảm đến toàn bộ cấp 6 giây
  • Tiêu hao pháp lực từ 15/30/45/60 giảm đến 9/18/27/36
  • Sát thương cơ bản từ 80/120/160/200 tăng tới150/250/350/450
  • Bội số sát thương cộng thêm thuộc tính chính từ 0.8/1.2/1.6/2.0 tăng đến 3.0/4.0/5.0/6.0
  • Phạm vi tác dụng từ 400 tăng đến 500

【E】 Xích Tà Trảm Hồn

   • Thời gian chờ từ toàn bộ cấp 9 giây giảm đến toàn bộ cấp 4.5 giây
   • Tiêu hao pháp lực từ 15/25/35/45giảm đến 6/12/18/24
   • Thời gian miễn dịch khống chế từ 2 giây giảm đến 1.5 giây
   • Khoảng cách Xung Phong từ 600 tăng đến 900
   • Sát thương cơ bản từ 90/180/270/360 tăng đến 175/300/425/550
   • Thời gian choáng từ 0.8 giây tăng đến 1 giây
   • Bỏ hiệu ứng đánh lui của kỹ năng này [Chỉ điều chỉnh trong ải]
   • Loại hình sát thương từ sát thương pháp thuật sửa thành sát thương tướng [Chỉ điều chỉnh trong ải]
   • Kỹ năng có thể nạp năng lượng 3 lần [Chỉ điều chỉnh trong ải]

【R】 Cuồng Sĩ Tế Huyết

    • Thời gian chờ từ toàn bộ cấp 14 giây sửa thành toàn bộ cấp 18 giây
    • Thời gian duy trì từ 5 giây tăng đến 6 giây
    • Hệ số tăng sát thương phép của thuộc tính chính từ 0.8 tăng đến 1.0
    • % tăng sức tấn công từ 20%/30%/40%/50% tăng đến 40%/60%/80%/100%

【F】 Hủy diệt thiên địa

     • Thời gian chờ từ 32/28/24/20 giây sửa thành 24/24/24/20
     • Phạm vi tác dụng từ 500/500/500/750 sửa thành 750/750/750/750
     • Tiêu hao pháp lực từ 30/60/90/120 giảm đến 24/48/72/96
     • Số lần sát thương từ 10 lần sửa thành 20 lần (Tổng thời gian sát thương không đổi)
     • % sát thương hiệu quả Lưu Huyết từ 2%/2.5%/3%/3.5% sửa thành 3%/3%/3%/3.5%
     • Bỏ kéo dài thời gian kích hoạt kỹ năng [Chỉ điều chỉnh trong ải]
     • Hiệu ứng nổ: loại hình sát thương từ sát thương phép thuật sửa thành Sát thương tướng [Chỉ điều chỉnh trong ải]
Viên Thiệu [Điều chỉnh phó bản]

【E】 Kim Quang Hóa Thiên

     • Thời gian chờ từ 13/12/11/10 giây giảm đến 9/9/9/9 giây
     • Tiêu hao pháp lựctừ toàn bộ cấp 140 giảm đến toàn bộ cấp 90
     • Mỗi 0.5 giây gây Sát thương từ 30/30/30/30 tăng đến 30/40/50/60

【R】 Bá Chủ Uy Danh

Kỷ năng sửa thành có thể bạo kích [Chỉ điều chỉnh trong ải]

【F】 Càn Khôn Nhất Trịch

 • Thời gian chờ từ 40/35/30/25 giây giảm đến 18/18/18/15
 • Tiêu hao pháp lực từ 200/220/240/260 giảm đến 100/120/140/160
 • Kỹ năng có thể nạp năng lượng 3 lần [Chỉ điều chỉnh trong ải]
3Q*Lưu Chương [Điều chỉnh phó bản]

【W】 Bá Đao*Trường Khu Thức

 • Thời gian chờ từ toàn bộ cấp 12 giây giảm đến toàn bộ cấp 5 giây
 • Tiêu hao pháp lực từ toàn bộ cấp 45 giảm đến toàn bộ cấp 18
 • Khoảng cách triển khaitừ 550 tăng đến 1200 Sát thương cơ bản từ 30/45/60/75 tăng đến 60/80/100/120
 • Tốc độ đột tiến từ 1400 tăng đến 3000

【E】 Bá Đao*Phong Tiếu Thức

 • Phạm vi tác dụng từ 350 tăng đến 450
 • Tiêu hao pháp lực từ toàn bộ cấp 50 giảm đến toàn bộ cấp 30
 • Sát thương cơ bản từ 75/150/225/300 tăng đến 120/210/300/390

【R】 Canh Phong Đao Pháp

Hiệu quả hồi máu từ 30% giảm đến 20%

【F】 Bá Đao*Toái Tinh

 • Tiêu hao pháp lực từ 60/70/80/90 giảm đến 30/45/60/75
 • Thêm: mỗi mảnh đao tạo thêm 15%/20%/25%/30% sát thương tấn công
ĐIỀU CHỈNH VẬT PHẨM

Cấm Ma*Phệ Hồn Trượng

 • Thời gian tính cho sát thương cộng thêm: từ cộng sau đó sửa thành cộng ngay
 • Có rất ít sát thương ban đầu
   • LV1:45 giây Thời gian chờ, duy trì 2.5 giây , 15% hiệu quả dị thương
  • LV2:45 giây Thời gian chờ, duy trì 2.5 giây , 20% hiệu quả dị thương
  • LV3:45 giây Thời gian chờ, duy trì 2.5 giây , 25% hiệu quả dị thương
 • Mộng Ảo Phệ Hồn:45 giây Thời gian chờ, duy trì 2.5 giây , 30% hiệu quả dị thương

Tàn Nhẫn*Tà Liên Nha

Thêm thuộc tính cơ bản:+720 HP

Thiên Tàn Quyển

Thiên Tàn Quyển và các item tăng cấp sau đó bỏ kỹ năng ma pháp thuẫn.