Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ KHIÊU CHIẾN LỆNH

THỜI GIAN: 6h00 ngày 27/05/2016 - 23h59 ngày 02/06/2016

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá vật phẩm từ 27/05

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 65 59
2 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 100 90
3 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 150 135
4 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 12 11
5 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 10 9
6 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 20 18
7 Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 40 36
8 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 20 18
9 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 24 22
10 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh 32 29
11 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 16 14
12 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 200 180
13 Ô Hoàn Vương Khiêu Chiến Lệnh 30 27

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!