Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

LƯU BỊ - NỮ HOÀNG

Khi Nam Hoa Lão Tiên triệu hồi chư Tướng đến không gian mới, vô tình tạo ra những kẻ hở nối liền những không gian khác nhau. Những kẻ hở này tạo những lốc xoáy ma thuật hoán đổi những người từ các không gian khác nhau. Và Lưu Bị vị Nhân Hoàng là một trong những nạn nhân của lốc xoáy không gian ấy.

Từ một chiều không gian khác, nơi chỉ toàn là nữ nhân. Dưới ảnh hưởng của những lốc xoáy không gian, đã hoán đổi Lưu Bị vị nhân Hoàng của Nhân Tộc trở thành Nữ Hoàng mới của thế giới 3Q. Liệu rằng với sự hoán đổi này, Nhân Tộc có trở nên thay đổi hay sẽ điêu tàn dưới dắt của vị "Nữ Hoàng" ...

Có thể nhận Skin NỮ HOÀNG từ sự kiện Tích Lũy Nạp Thẻ Tháng 6