Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

MU Huyền Thoại

Chi Tiết Phần Thưởng

Vật PhẩmChi Tiết

Quà Chọn Khiêu Chiến Lệnh LV3

Rương Chọn Mảnh Thần Chi (7 Ngày)

Túi Nguyên Liệu Cam (7 ngày)

Rương Tự Chọn Trang Bị Cam (7 ngày)

Túi Bảo Vật Trân Bảo Tự Chọn (7 ngày)

Trứng Thú Cưng Tự Chọn (7 ngày)

Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày)

Thẻ Khảm Thần-Trân Bảo (7 ngày)