Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Các Tướng Quân thân mến,

Tại bản cập nhật tháng 6, 3Q Củ Hành Mang đến cho Quý Tướng Quân bộ trang bị mới mạnh mẽ hơn, đẳng cấp hơn mang tên 1 trong tứ đại thánh thú - Huyền Vũ

Bộ Trang Bị mới- Huyền Vũ

Hướng Dẫn Ghép Trang Bị

Huyền Vũ*Thuý Tinh Liên

STTNguyên LiệuSố Lượng
1 Phệ Tà *Chi Thương Liên 1
2 Tử Đàn 40
3 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 50
4 Trang Sách Phòng Cụ Thần 3

Huyền Vũ * Thuý Tinh Chỉ

STTNguyên LiệuSố Lượng
1 Phệ Tà *Chi Thương Giới 1
2 Bạch Đĩnh Kim 40
3 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 50
4 Trang Sách Phòng Cụ Thần 3

Huyền Vũ *Thuý Tinh Giáp

Công thức 1:
STTNguyên LiệuSố Lượng
1 Phệ Tà *Chi Thương Giáp 1
2 Da Thuộc Nặng 40
3 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 50
4 Trang Sách Phòng Cụ Thần 3
Công thức 2:

STTNguyên LiệuSố Lượng
1 Huyền Vũ *Long Lân Khải 1
2 Trang Bị Tinh Nguyên Cực Phâm 1

Huyền Vũ * Thuý Tinh Thủ

Công thức 1:
STTNguyên LiệuSố Lượng
1 Phệ Tà *Chi Thương Thủ 1
2 Da Thuộc Nặng 30
3 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 50
4 Trang Sách Phòng Cụ Thần 3
Công thức 2:

STTNguyên LiệuSố Lượng
1 Huyền Vũ Long Lân Thủ 1
2 Trang Bị Tinh Nguyên Cực Phâm 1

Huyền Vũ* Thuý Tinh Ngoa

Công Thức 1
STTNguyên LiệuSố Lượng
1 Phệ Tà *Chi Thương Chiến Ngoa 1
2 Bạch Kim Đĩnh 30
3 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 50
4 Trang Sách Phòng Cụ Thần 3
Công thức 2:

STTNguyên LiệuSố Lượng
1 Huyền Vũ Long Lân Chiến Ngoa 1
2 Trang Bị Tinh Nguyên Cực Phâm 1

Huyền Vũ* Thuý Đinh Đai

Công Thức 1
STTNguyên LiệuSố Lượng
1 Phệ Tà *Chi Thương Yêu Triền 1
2 Tử Đàn 30
3 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 50
4 Trang Sách Phòng Cụ Thần 3
Công thức 2:

STTNguyên LiệuSố Lượng
1 Huyền Vũ Long Lân Đai 1
2 Trang Bị Tinh Nguyên Cực Phâm 1

Hỏa Diệm Kim Tinh

STTNguyên LiệuSố Lượng
1 Đại Thánh Linh Mao 30
2 Trang Bị Tinh Nguyên Cao 15

Tề Thiên*Xích Diệm Kim Tinh

STTNguyên LiệuSố Lượng
1 Đại Thánh Linh Mao 40
2 Trang Bị Tinh Nguyên Cao 10
3 Hỏa Diện Kim Tinh 2