Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN

30/06/2017 – 02/07/2017

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 30/06 - 22h00 ngày 02/07 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 5 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 5 Khóa
6 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 20 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 - 22h00 ngày 30/06  (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
1 Đá May Mắn Vĩnh viễn 2 Khóa
1 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 2 Khóa
1 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
1 Quà Ưu Đãi Măng Bạc (7 Ngày)(1000 Măng Bạc giá 6888 Củ) 7 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 30/06 – 23h59 ngày 02/07,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:
SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 30/06 – 23h59 ngày 02/07,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:
SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tăng điểm 08h00 30/06/2017 – 23h59 ngày 02/07/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 50% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 50% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 50% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 50% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 6: Tăng điểm giờ vàng ngày 30/06/2017 – 02/07/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu
 • Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấuTăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu
 • Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 7: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Từ 8h00 ngày 30/06/2017 đến 23h59 ngày 02/07/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 8: Nhân đôi Lực Chiến 30/06/2017 – 02/07/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 30/06/2017 – 23h59 ngày 02/07/2017, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.