Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Trong bản cập nhật tháng 6, Củ Hành Quân Sư sẽ ra mắt các tướng quân những cách ghép vật phẩm mới. Cửu Vĩ Hồ Tiên, Câu Hồn Thủy Tinh, Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách, Siêu Ma Tốc Độ là những vật phẩm vô cùng hot sẽ được ghép trong bản cập nhật mới này.

GHÉP VẬT PHẨM MỚI

Cửu Vĩ Hồ Tiên:

Trong giao diện ghép, ở mục ‘Thú’ chọn trang thứ 2 để mở giao diện ghép thú cưỡi Cửu Vĩ Hồ Tiên.

Nguyên LiệuHình ẢnhSố LượngGhi Chú
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 100 Ghép sẽ không tăng điểm thuần thục
Huyền Tinh Đĩnh 25
Da Thuộc Thật 25
Tam Vĩ Thừa Hoàng 3
Lục Vĩ Ngọc Diện 1

Câu Hồn Thủy Tinh:

Trong giao diện ghép, chọn ‘Ải’ -> ‘Tài Nguyên’ để mở giao diện ghép Câu Hồn Thủy Tinh.

Nguyên LiệuHình ẢnhSố LượngGhi Chú
Mảnh Câu Hồn Thủy Tinh 10 Ghép sẽ không tăng điểm thuần thục

Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn):

Trong giao diện ghép, chọn ‘Vũ Khí’ -> ‘Chuôi Dài’ để mở giao diện ghép vũ khí Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn).

Nguyên LiệuHình ẢnhSố LượngGhi Chú
Câu Hồn Thủy Tinh 100 Ghép sẽ không tăng điểm thuần thục

<

Túi Siêu*Ma Tốc Độ (7 ngày):

Trong giao diện ghép, chọn ‘Vật Phẩm’ -> ‘Trứng Thú Cưng’ để mở giao diện ghép Túi*Siêu Ma Tốc Độ (7 ngày).

Mở Túi*Siêu Ma Tốc Độ sẽ có cơ hội nhận được Siêu Ma Tốc Độ (Vĩnh Viễn).

Nguyên LiệuHình ẢnhSố LượngGhi Chú
Trang Bị Tinh Nguyên 10 Ghép sẽ không tăng điểm thuần thục
Ma Tốc Độ (Vĩnh viễn) 1

Ghép vũ khi kim băng

 • Ghép bộ vũ khí mạnh nhất hiện tại –Set Vũ Khí Kim Băng: Có thể ghép từ set vũ khí Băng Tuyết + Kim Băng Thần Thạch
 • Ghép một số vật phẩm:
  • Kẹo Sữa (Vĩnh viễn)
  • Kẹo Sữa! (Vĩnh viễn)
  • Ma Tốc Độ (Vĩnh viễn)
  • Phượng Vũ Cửu Thiên (Vĩnh viễn)
  • Thanh Long (Vĩnh viễn)
  • Chu Tước (Vĩnh viễn)
  • Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn

Công Thức

Kim Băng Thần Thạch : Có thể nhận được thông qua quà Tân Binh Tiên Nhân 7: