Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

ĐẤU GIÁ

Thông qua hệ thống Đấu giá, Tướng Quân có thể sở hữu cho mình những vật phẩm VIP với giá cực sốc!

Các bước đấu giá vật phẩm:

  • Tướng Quân nhấp vào Cửa Hàng

  • Chọn HOT >> Đấu Giá

  • Trong giao diện đấu giá sẽ hiển thị các vật phẩm đang được đấu giá, để tham gia đấu giá, Tướng Quân bấm chọn nút “Giá thêm”

  • Giá thêm bao gồm các bước giá được quy định sẵn, Tướng Quân bấm chọn 1 giá tăng thêm để đấu giá cho vật phẩm đó, sau đó chọn đồng ý.

 

  • Sau khi đấu giá thành công, mục giá đấu sẽ hiển thị giá đấu mới = giá đấu + giá tăng thêm và hiển thị tên người đấu giá bên cạnh
  • Ví dụ: Giá đấu của vật phẩm Kim Băng Thần Thạch đang là 10.000, Tướng Quân bấm chọn tăng thêm +5000, thì giá đấu mới của vật phẩm này là 15.000.

  • Tướng Quân có thể bấm “Giá chót” để mua ngay vật phẩm đó với giá cuối cùng mà không cần phải đấu giá.

  • Hết thời gian đấu giá, Tướng Quân cuối cùng đấu giá cho vật phẩm nào sẽ nhận được vật phẩm đó.

 • Ô màu đỏ là thời gian thời gian còn lại của cuộc đấu giá, hết thời gian, vật phẩm sẽ thuộc về người có giá đấu cao nhất. Trong khoảng thời gian này, nếu có người trả giá cao hơn, thời gian còn lại sẽ được reset về 5 phút

Lưu Ý:

 • Tướng Quân đấu giá thành công sẽ trực tiếp trừ củ trong người
 • Khi có Tướng Quân khác trả giá cao hơn, hệ thống trả lại củ cho Tướng Quân trước.
 • Vật phẩm nhận được từ Đấu Giá sẽ mang tính chất "khóa".