Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Tướng Mới - Thủy Kính Tiên Sinh

Thủy Kính Tiên Sinh, là tướng phép thuật trí tuệ chuyên sử dụng con rối để tác chiến

Định Vị

 • Phép, Hỗ trợ, Khống chế
 • Thủy Kính Tiên Sinh sử dụng con rối sẽ có thể tạo ra các loại tấn công bất ngờ, là một tướng phép khống chế khá mạnh.

Thuộc Tính

 • Tướng trí lực, cự li tấn công 650,cận chiến (Thủy Kính Tiên Sinh có thể trong phạm vi 650 thao tác con rối tiến hành tấn công thường, con rối là đơn vị cận chiến)
 • Sức mạnh ban đầu 19, tăng trưởng sức mạnh 1.9,nhanh nhẹn ban đầu 14, tăng nhanh nhẹn 1.6, trí lực ban đầu 27, tăng trí lực 2.4

Kỹ Năng Tướng

[Bị động] Khôi Lỗi Thuật
  • Thủy Kính Tiên Sinh có thể điều khiển con rối tác chiến, khi không có mệnh lệnh con rối sẽ đứng yên

  [W] Khôi Lỗi Xung Phong (Chủ động)

   • Định hướng khu vực
    • Con rối xông về phía mục tiêu, gây sát thương cho địch trên đường

    [E] Tỏa Hồn Chấn (Chủ động)

     • Định hướng khu vực
      • Sau khi con rối tụ lực, dậm mạnh xuống đất, gây chấn độn liên tục đến hướng mục tiêu, gây sát thương và choáng đến địch trên đường thẳng

      [R] Huyền Ti Độn Giáp (Chủ động)

       • Sử dụng ngay
        • Triệu hồi con rối đến bên cạnh, tạo hộ thuẫn, bản thân ở phía sau con rối sẽ giảm sát thương phải chịu

        [F] Khôi Lỗi Chi Nộ (Chủ động)

         • Định hướng mục tiêu
          • Chủ động sử dụng: Con rối xông đến cạnh mục tiêu, trảm liên tục, gây sát thương và giảm tốc cho địch xung quanh.

          Khôi Lỗi bị động:

           • Mỗi lần thăng cấp ulti, sẽ tăng cấp con rối
            • LV1. Thủ hộ: Khi con rối đi theo Thủy Kính Tiên Sinh, sẽ cản một phần sát thương cho Thủy Kính Tiên Sinh
             • LV2 Liệt hồn: Con rối cách một thời gian, lần tấn công sau sẽ tạo sát thương cho địch xung quanh
              • LV3 Gai nhọn: Địch tiếp cận con rối sẽ liên tục chịu sát thương
               • LV4 Cuồng nộ: Tăng mạnh tốc độ đánh và tốc độ di chuyển của con rối

               Đấu Trường

               Thường Quy

               Đạo Cụ Bảo Mật Mới

               Tào Xung

               Mật Bảo*Mặt Nạ Sinh Tử

               • Mật Bảo Chi Lực *Ngọc Hành
               • Đồng đội bị Tướng địch tấn công sẽ nhận được hộ thuẫn tương đương Lv Tướng *15, duy trì 4s
               • [F] Ma Linh Nhiếp Hồn tăng 50% tốc độ di chuyển
                • Điều chỉnh hiệu quả bị động, khi trong phạm vi không có đơn vị địch, sẽ ngẫu nhiên trị liệu cho 1 đơn vị đồng đội, ưu tiên Tướng (sẽ không tăng đầy máu)

                Trương Hoành

                Mật Bảo*Địa Sát Hắc Phượng Vũ

                • Mật Bảo Chi Lực*Ngọc Hành
                • Đồng đội bị Tướng địch tấn công sẽ nhận được hộ thuẫn tương đương Lv Tướng *15, duy trì 4s

                [R] Cố Chú Ngôn Linh

                • Nhận được hiệu quả mới, Tướng đồng đội trong phạm vi mỗi lần sử dụng kỹ năng sẽ tiêu hao MP sẽ nhận được hồi HP, tiêu 2 diểm MP sẽ hồi 1 điểm HP, mỗi lần tối đa hồi 150 điểm HP
                •  [F] Rút Linh Hồn
                 Hiện tại có thể sử dụng cho Tướng đồng đội, sẽ thi triển Hút Linh Hồn đối với đơn vị địch gần nhất ở xung quanh (ưu tiên Tướng)

                 Mã Lương

                 Mật Bảo*Thiên Cơ Kỳ Lân Nghiên

                 Mật Bảo Chi Lực*Khai Dương

                 • Khi thi triển sẽ được [8+Level*1] % tốc đánh,duy trì 5s, tối đa cộng dồn 3 lần
                  • [W] Ngũ Chỉ Lôi Bạo
                   • Trong thời gian duy trì kỹ năng, mỗi lần tấn công vật lý sẽ kèm sát thương vật lý = thuộc tính chính *0.8, duy trì 5s
                    • [E] Thuấn Bộ
                     • Khi kết thúc di chuyển sẽ tăng 30% tốc độ di chuyển, hiệu quả duy trì 2s, mỗI lần tấn công vật lý và tạo sát thương sẽ kéo dài 1s thời gian duy trì tăng tốc di chuyển, tối đa kéo dài 3 lần

                     Tào Nhân

                     Điều chỉnh cách thi triển, sửa chỉ hướng khu vực
                     Mật Bảo*Bát Môn Ám Nguyệt Bàn

                      • Mật Bảo Chi Lực*Thiên Quyền
                       • Nhận được[Level*0.8] % tăng kỹ năng
                        • [E] Kỳ Môn Độn Giáp*Nguy Đạo
                         • Hiện tại trong trạng thái duy trì kỹ năng, tốc độ di chuyển đạt cực hạn (đạt đến 650
                          • [R] Kỳ Môn Độn Giáp*Âm Dương
                           • Liên kích lần 2 tấn công thường điều chỉnh thành [60+thuộc tính chính*1.2]  sát thương phép
                            • [F] Kim Tỏa Trận
                             • Khi dùng kỹ năng, tại chỗ sẽ tạo 1 khu vực giảm tốc mạnh, sau 1.5s khu vực này sẽ khiến địch trong khu vực chịu 300/400/500/600 sát thương phép

                             Điều chỉnh tính cân bằng tướng thường quy

                             Văn Xú

                             • [F] Vạn Tượng Thiên Chinh
                             • Sát thương cơ bản từ 250/375/500/600 điều chỉnh thành 170/250/330/400, hiện tại sẽ tạo x1.5 sát thương cho địch trong khu vực trung tâm

                             Chung Hội
                             • Tăng nhanh nhẹn từ 1.6 điều chỉnh thành 2
                             • [W] Ngoan Thạch Phi Trịch
                             • Tốc độ đường đạn từ 1600 điều chỉnh thành 2000
                             • [R] Thạch Quyền Lợi Nhẫn
                             • Trong 2s tạo sát thương từ 60/100/140/180 điều chỉnh thành 70/120/170/220
                             Hàn Đương
                             • [E] Thiết Tích Tiễn
                             • Hiện tại khi trong phạm vi không có tiễn để thu hồi thì kỹ năng sẽ hiển thị màu xám không thể sử dụng
                             • [F] Kỵ Xạ Vô Song
                             • Trạng thái cưỡi ngựa tầm bắn từ 600 điều chỉnh thành 625
                             • Đặng Ngãi
                             • [E] Tinh Thần Biến Hóa
                             • Hiện tại trong thời gian duy trì hộ thuẫn, tất cả sát thương phép phải chịu sẽ giảm 50%
                             • Thời gian duy trì hộ thuẫn từ 4s điều chỉnh thành 5s
                             Ám Ảnh*Lữ Kha
                             • [E] Mặc Ảnh Dạ Tập
                             • Sử dụng trong trạng thái Quỷ Ảnh sẽ gây choáng, thời gian từ 0.8s điều chỉnh thành 0.5s
                             • [R] Quỷ Ảnh Mê Tung
                             • Thời gian CD từ cố định 8s điều chỉnh thành 9s
                             Giả Hủ
                             • [F] Ngũ Quỷ Vận Kế
                             • Trong trạng thái Mật Bảo, thời gian duy trì kỹ năng từ 2s điều chỉnh thành 2.5/3s
                             3Q Tiểu Kiều
                             • [F] Băng Hỏa Chi Ca
                             • Tạo sát thương từ  mỗi đợt 50/80/110/140 điều chỉnh thành 60/90/120/150
                             • Trong trạng thái duy trì ulti, tốc độ di chuyển từ 300 điều chỉnh thành 360
                             3Q*Tân Hiến Anh
                             • [R] Linh Thủy Ngâm
                             • Tạo sát thương từ 30/60/90/120 điều chỉnh thành 60/100/140/180
                             • [F] Thủy Linh Mạch Xung
                             • Khi dùng kỹ năng, tại chỗ sẽ tạo 1 khu vực giảm tốc mạnh, sau 1.5s khu vực này sẽ khiến địch trong khu vực chịu 300/400/500/600 sát thương phép

                             Điều chỉnh tính cân bằng tướng thường quy

                             Văn Xú
                             -- [F] Vạn Tượng Thiên Chinh
                             -- Sát thương cơ bản từ 250/375/500/600 điều chỉnh thành 170/250/330/400, hiện tại sẽ tạo x1.5 sát thương cho địch trong khu vực trung tâm
                             Chung Hội
                             -- Tăng nhanh nhẹn từ 1.6 điều chỉnh thành 2
                             -- [W] Ngoan Thạch Phi Trịch
                             -- Tốc độ đường đạn từ 1600 điều chỉnh thành 2000
                             -- [R] Thạch Quyền Lợi Nhẫn
                             -- Trong 2s tạo sát thương từ 60/100/140/180 điều chỉnh thành 70/120/170/220
                             Hàn Đương
                             -- [E] Thiết Tích Tiễn 
                             -- Hiện tại khi trong phạm vi không có tiễn để thu hồi thì kỹ năng sẽ hiển thị màu xám không thể sử dụng
                             -- [F] Kỵ Xạ Vô Song
                             -- Trạng thái cưỡi ngựa tầm bắn từ 600 điều chỉnh thành 625
                             Đặng Ngãi
                             -- [E] Tinh Thần Biến Hóa
                             -- Hiện tại trong thời gian duy trì hộ thuẫn, tất cả sát thương phép phải chịu sẽ giảm 50%
                             -- Thời gian duy trì hộ thuẫn từ 4s điều chỉnh thành 5s
                             Ám Ảnh*Lữ Kha
                             -- [E] Mặc Ảnh Dạ Tập
                             -- Sử dụng trong trạng thái Quỷ Ảnh sẽ gây choáng, thời gian từ 0.8s điều chỉnh thành 0.5s
                             -- [R] Quỷ Ảnh Mê Tung
                             -- Thời gian CD từ cố định 8s điều chỉnh thành 9s
                             Giả Hủ
                             -- [F] Ngũ Quỷ Vận Kế
                             -- Trong trạng thái Mật Bảo, thời gian duy trì kỹ năng từ 2s điều chỉnh thành 2.5/3s
                             3Q Tiểu Kiều
                             -- [F] Băng Hỏa Chi Ca
                             -- Tạo sát thương từ  mỗi đợt 50/80/110/140 điều chỉnh thành 60/90/120/150
                             -- Trong trạng thái duy trì ulti, tốc độ di chuyển từ 300 điều chỉnh thành 360
                             3Q*Tân Hiến Anh
                             -- [R] Linh Thủy Ngâm
                             -- Tạo sát thương từ 30/60/90/120 điều chỉnh thành 60/100/140/180
                             -- [F] Thủy Linh Mạch Xung

                             --Địch bị đánh bay sẽ chịu hiệu quả giảm tốc từ 30% điều chỉnh thành 50%,duy trì từ 1s điều chỉnh thành 2s

                             Chân Mật
                             -- [F] Lạc Hà Yêu Cơ
                             -- Hiện tại địch trong phạm vi đầm độc sẽ chịu 30% hiệu quả giảm tốc
                             Hoàng Nguyệt Anh
                             -- [E] Nguyệt Nhẫn
                             -- Thời gian duy trì đánh từ 3s điều chỉnh thành 4s
                             -- [R] Nguyệt Thần Chúc Phúc
                             -- Mỗi lần tấn công tăng số tầng từ 10 điều chỉnh thành 20

                             I. Thêm công trạng IMBA QUAN ĐỘ

                             Hệ thống công trạng thêm Thi Đấu - IMBA QUAN ĐỘ, thêm những công trạng sau:
                             [IMBA SÁT THỦ]
                             -- IMBA QUAN ĐỘ diệt địch nhiều nhất và hơn 25 mạng
                             [IMBA PHÁ PHÒNG]
                             -- IMBA QUAN ĐỘ phá kiến trúc địch nhiều nhất và hơn 8 cái
                             [IMBA PHÚ HÀO]
                             -- IMBA QUAN ĐỘ nhận được nhiều vàng nhất, và hơn 40000
                             [IMBA MA VƯƠNG KHẮC TINH]
                             -- IMBA QUAN ĐỘ diệt BOSS rừng 2 lần trở lên
                             [Thân Tiên Sĩ Tốt]
                             -- Thắng IMBA QUAN ĐỘ 1 lần
                             [Bì Kiên Chấp Nhuệ]
                             -- Thắng 10 lần IMBA QUAN ĐỘ
                             [Phong Mang Tất Lộ]
                             -- Thắng 100 lần IMBA QUAN ĐỘ
                             [Lực Chiến Chi Khu]
                             -- Thắng 200 lần IMBA QUAN ĐỘ
                             [Vạn Phu Chi Dũng]
                             -- Thắng 500 lần IMBA QUAN ĐỘ
                             [Uy Nhiếp Hoa Hạ]
                             -- Thắng 1000 lần IMBA QUAN ĐỘ

                             II. Thêm giao diện hiển thị thực lực IMBA

                             Trong giao diện [Cá Nhân] – [Thi Đấu], chọn IMBA QUAN ĐỘ sẽ hiện [Công Trạng IMBA] và [Phân tích năng lực IMBA]
                             Công trạng IMBA: Căn cứ số lần thắng IMBA QUAN ĐỘ
                             Phân tích năng lực IMBA: Sau khi hoàn thành 20 trận IMBA QUAN ĐỘ sẽ hiện bảng phân tích năng lực IMBA

                             Nâng Cấp Gameplay IMBA Tam quốc vô song

                             Trong chế độ IMBA Tam Quốc Vô Song, thấp phòng sẽ có thêm kỹ năng. Sau khi bắt đầu trận đấu, tháp phòng sẽ có thêm kỹ năng, mỗi khi phe ta có tháp bị phá hủy, thì tháp còn lại sẽ có kỹ năng mới cực mạnh. IMBA Tam Quốc Vô Song sẽ xuất hiện các loại tháp phòng mạnh mẽ như Hàn Sương Tháp, Nguyệt Nhẫn Tháp, Phản Kích Tháp, Lôi Quang Tháp, Tử Hoàng Tháp, Băng Hỏa Tháp v.v

                             Nâng cấp suối

                             Trong map IMBA QUAN ĐỘ và IMBA TAM QUỐC VÔ SONG, khi Tướng ở suối sẽ có nhiều lợi ích hơn:
                             [Hồi phục nhanh] Khi ở suối phe ta, Tướng sẽ hồi toàn bộ HP và MP trong 3s
                             [Bảo hộ siêu cấp] Khi ở suối, sát thương Tướng phải chịu sẽ giảm 50%

                             Nâng cấp pet

                             Trong map IMBA QUAN ĐỘ và IMBA TAM QUỐC VÔ SONG, pet sẽ có năng lực mạnh hơn

                             [Vận tốc cực nhanh] Khi pet đang di chuyển, bật kỹ năng vô địch, vận tốc của pet sẽ duy trì trong 5s

                             TƯỚNG IMBA MỚI

                             Linh Âm[W]

                             Ngũ Âm Điệp Tấu

                             -- Liên tục phóng sóng âm tấn công địch, và kéo địch vào trung tâm sóng âm
                             -- HIỆU QUẢ IMBA: Sóng âm bay đến nơi xa nhất rồi quay lại
                             [E] Cực Âm Bích
                             -- Tạo một bức tường vòng quanh, mọi kỹ năng bên trong tường sẽ được tăng cường hiệu quả, địch chạm trúng tường sẽ chịu sát thương và choáng
                             -- HIỆU QUẢ IMBA: Có thể tụ năng 2 lần, địch chạm vào tường sẽ chịu sát thương nhiều hơn
                             [R] Âm Luật Ba Động
                             -- Giảm khả năng kháng phép của địch xung quanh
                             -- HIỆU QUẢ IMBA: Mỗi lần dùng kỹ năng đều sẽ phóng ra Âm Luật Ba Động, khiến địch xung quanh chịu sát thương =x1.2 trí lực
                             [F] Thiên Âm Vực
                             -- Tạo một khu vực ngũ âm, địch trong khu vực không thể dùng kỹ năng và vật phẩm, chịu sát thương duy trì

                             -- HIỆU QUẢ IMBA: Địch trong khu vực sẽ liên tục mất HP và MP

                             Trương Oanh Oanh [W] Linh Xà Xuất Động
                             -- Lao về phía 1 kẻ địch, và hất tung địch xung quanh mục tiêu, sau khi chạm dất sẽ gây sát thương và choáng
                             -- HIỆU QUẢ IMBA: Có thể tụ năng 2 lần
                             [E] Xà Chủng Chiến Khải
                             -- Khi HP giảm sẽ tăng tốc độ hồi hộ giáp và HP
                             -- HIỆU QUẢ IMBA: Chỉ cần mất một ít HP có thể tăng mạnh tốc độ hồi giáp và HP
                             [R] Yên Nhân Huyết Thống
                             -- Tăng sức mạnh và kháng phép
                             -- HIỆU QUẢ IMBA: Mỗi lần sát thương địch, sẽ nhận được sức mạnh và kháng phép, dồn 5 lần
                             [F] Linh Oanh Phá Hiểu
                             -- Cách một thời gian sẽ gây sát thương địch xung quanh và tiêu diệt đơn vịthường có HP thấp
                             -- HIỆU QUẢ IMBA: Căn cứ sức mạnh bản thân tạo sát thương vượt mức, có thể trảm sát Tướng địch
                             Chúc Dung
                             [W] Ảo Ảnh Đột Tập
                             -- Nhảy về điểm mục tiêu, gây sát thương cho địch xung quanh, sử dụng bản thể nhảy đi, ở chỗ cũ sẽ để lại 1 phân thân, nếu dùng phân thân nhảy, thì bản thể sẽ ở lại chỗ cũ.
                             -- HIỆU QUẢ IMBA: Khi sử dụng Ảo Ảnh Đột Tập*Ảo Hoặc Chân, thì kỹ năng còn lại sẽ không vào trạng thái CD.
                             [E] Hỏa Thỉ Nhẫn
                             -- Lần tấn công sau sẽ tăng lực tấn cộng, khi đánh trúng địch sẽ tạo sát thương phạm vi và có thể xuyên thấu địch.
                             -- HIỆU QUẢ IMBA: Mỗi lần xuyên thấu 1 địch, sát thương tăng 7%
                             [R] Linh Viêm Chú
                             -- Vào trạng thái viêm chú, lập tức xóa mọi trạng thái khác thường và tăng tốc di chuyển và kháng phép
                             -- HIỆU QUẢ IMBA: Trong trạng thái viêm chú, khi chịu sát thương kỹ năng sẽ đốt cháy địch
                             [F] Thiên La Địa Võng
                             -- Giam cầm địch trong phạm vi lớn, khiến địch không thể di chuyển và tạo sát thương duy trì
                             -- HIỆU QUẢ IMBA: Khi tấn công có xác suất giam cầm mục tiêu

                             Điều chỉnh cân bằng tướng IMBA

                             Lữ Bố
                             [R] Công*Thiên Kích
                             -- Tỷ lệ kích hoạt sát thương chí mạng từ 20/24/28/32% điều chỉnh thành cố định 25%
                             Tư Mã Ý
                             [W] Địa Phủ Minh Khí
                             -- Mức trị liệu 65/90/115/140 giảm còn 50/75/100/130
                             [E] Tử Pháp Trận
                             -- Gây sát thương cơ bản từ 6/9/12/15 giảm còn 5/7/9/12
                             Biện Ngọc Nhi
                             [W] Phi Kiếm Đoạt Mệnh
                             -- Gây sát thương cơ bản từ 60/85/110/135 giảm còn 60/80/100/120
                             [E] Hắc Ảnh Độn Thuật
                             -- Trong trạng thái ẩn thân hiệu quả giảm sát thương từ 30% giảm còn 20%
                             Mã Lương
                             [F] Siêu*Sóng Lôi Quang
                             -- Thời gian CD từ 110/90/70/50 điều chỉnh thành 100/100/100/60s
                             Triệu Vân
                             [F] Thường Sơn Triệu Tử Long
                             -- Hiệu quả bất tử Thời gian CD từ 50s tăng đến 70s
                             Chu Du
                             [E] Tự Do Chi Quang
                             -- TIÊU HAO MP từ 90/100/110/120 tăng đến 90/110/130/150
                             Phan Phượng
                             [R] Thế Phá Tung Sơn
                             -- Hiệu quả giảm tốc từ 8/14/20/26% giảm còn 8/12/16/20%, tăng trưởng kỹ năng từ 8/14/20/26% giảm còn 8/12/16/20%
                             Gia Cát Lượng
                             [W] Thất Tinh Tục Mệnh Đăng
                             -- Sát thương từ 90/120/150/180  giảm còn 85/100/115/145,thời gian CD từ 2s giảm còn 1.75s,cự li thi triển từ 700 tăng đến 850
                             3Q Tôn Quyền
                             [E] Lôi Ảo Thân
                             -- Lúc thay đổi, phạm vi sát thương từ 300 tăng đến 450, gây sát thương từ x 2thuộc tính chính tăng đến x2.5thuộc tính chính
                             [R] Vạn Lôi Chí Tôn
                             -- Khi địch di chuyển phải chịu sát thương từ 14/26/38/50 tăng đến 15/30/45/60
                             [F] Thiên Lôi Trận
                             -- Phạm vi tác dụng từ 1800 giảm còn 1500
                             Bồ Nguyên
                             [E] Hung Đao Phệ Hồn
                             -- Hiệu quả IMBA mới: Liệt hồn
                             -- Khi tiêu diệt đơn vị thường tăng số Linh Hồn từ 1 tăng đến 2/2/3/3
                             -- Tiêu diệt Tướng tăng Linh Hồn từ 3/6/9/12个 tăng đến 6/9/12/15
                             Đại Kiều
                             [F] Mị*Thủy Mộng Tiên Cảnh
                             -- Chiều rộng thủy vực từ 400 giảm còn 325
                             Viên Thuật
                             [F] Long Quân Giáng Thế
                             -- Giảm sát thương phải chịu từ 15/20/25/35% tăng đến 15/25/35/35%
                             -- Tăng trưởng kỹ năng từ 35/50/65/80% tăng đến 35/55/75/100%
                             Hoàng Vũ Điệp
                             [W] Ngũ Thái Ảo Điệp
                             -- Tấn công thường tạo sát thương vượt mức từ 20/30/40/50 tăng đến 20/32/44/56
                             -- Mỗi lần tấn công giảm giới hạn HP mục tiêu từ 5% tăng đến 7%
                             [R] Điệp Ảo Loạn
                             -- Gây sát thương vượt mức từ x0.7/0.9/1.1/1.3 thuộc tính chính tăng đến x0.8/1/1.2/1.5 thuộc tính chính
                             [F] Vận Mệnh Mộng Điệp
                             -- Tạo sát thương từ x2/3/4/5 thuộc tính chính giảm còn x2/3/4/4.5 thuộc tính chính
                             3Q Tôn Sách
                             [E] Hoành Tảo Thiên Quân
                             -- Loại sát thương từ sát thương kỹ năng điều chỉnh thành sát thương vật lý, gây sát thương từ x0.2/0.35/0.5/0.65 lực tấn công tăng đến x0.3/0.45/0.6/0.75 lực tấn công
                             Đặng Ngãi
                             [R] Tinh Thần Biến Ảo
                             -- Thêm hiệu quả kỹ năng mới, hộ thuẫn có thể cản x2 sát thương
                             -- Bị động tăng kháng phép từ 24/36/48/60% điều chỉnh thành 26/34/42/50%
                             [F] Linh Phá*Vẫn Mệnh Tinh
                             -- Cự li thi triển từ 600 tăng đến 800
                             Tào Chương
                             [W] Quần Sư Triệu Hoán
                             -- Phạm vi tác dụng từ 1800/2200/2600/3000 giảm còn 1500/1800/2100/2400
                             3Q Tiểu Kiều
                             [R] Hàn Băng Hộ Thể
                             -- Thời gian CD từ 75/65/55/45s điều chỉnh thành 75/70/65/60s
                             -- Hồi HP từ 25% điều chỉnh thành 10/20/30/40%
                             3Q Lưu Chương
                             [F] Bá Đao*Toái Tinh
                             -- Thời gian CDtừ 70/60/50/40s điều chỉnh thành 60/45s
                             Hàn Đương
                             [E] Thiết Tích Tiễn
                             -- Mỗi lần tấn công giảm 1s Thời gian CD, Thời gian CD cơ bản từ 10s tăng đến 12s
                             Lạc Tiến
                             [F] Kiêu Quả
                             -- Tỷ lệ giảm sát thương từ 30%/40%/50%/60% điều chỉnh thành cố định 40%
                             Chung Hội
                             [F] Thạch Phá Thiên Kinh
                             -- Gây sát thương từ sức mạnh x1.5/2.5/3.5/4.5 sức mạnh điều chỉnh thành x1.75/2.5/3.25/4
                             -- Thời gian CDtừ 130/110/90/80s điều chỉnh thành 110/90s
                             Tào Hồng
                             [E] Thiết Huyết Dục Thân

                             -- Hiệu quả IMBA mới: Cách 10s sẽ tự động thi triển Thiết Huyết Dục Thân với Tướng đồng đội ngẫu nhiên

                             [F] Thiết Huyết Cuồng Bạo
                             -- Hủy hiệu quả IMBA hiện tại, không gây sát thương và giảm tốc đối với địch xung quanh
                             -- Loại sát thương từ sát thương kỹ năng điều chỉnh thành sát thương tuyệt đối
                             -- Gây sát thương bản thân từ 35% HP hiện tại giảm còn 25%
                             -- Gây sát thương địch từ 35/45/55/65% HP mục tiêu hiện tại, giảm còn 30/35/40/50% HP mục tiêu hiện tại
                             -- Thời gian CDtừ 6/3s tăng đến 12/10/8/4s
                             Công Tôn Toản
                             [F] Bí Mật Đột Kích
                             -- Thời gian CD từ 105/70s tăng đến 120/90s
                             Điển Vi
                             [E] Hung Bạo
                             -- Tăng lực tấn công cơ bản từ 20/40/60/80% tăng đến 40/60/80/100%
                             -- Tăng tốc đánh bản thân từ 20/40/60/80% tăng đến 40/60/80/100%
                             [R] Bá Đao
                             -- Sát thương phân liệt từ 25/50/75/100% tăng đến 30/60/90/120%                  
                             3Q Cam Ninh
                             [W] Cẩm Linh Tỏa
                             -- cự li thi triển từ 3000/4000/5000/6000 giảm còn 1500/2000/2500/3000
                             [R] Dũng Mãnh Thiện Chiến
                             -- Tăng lực tấn công từ 12 tăng đến 16
                             -- Tăng tốc Hồi HP từ 4 tăng đến 6
                             Pháp Chính
                             [F] Sâm La Vạn Tượng
                             -- Sâm La Cảnh giới Phạm vi tác dụng từ 650 giảm còn 600, phạm vi quanh bản thân từ 325 giảm còn 300
                             -- Mỗi giây gây sát thương từ 90/150/210/270 giảm còn 80/130/180/230
                             Tôn Thượng Hương
                             [E] Mỹ Nhân Kế
                             -- Tăng năng lực khống chế đơn vị từ 200% điều chỉnh thành 175%/200%/225%/250%
                             -- Khống chế đơn vị nhận được lực tấn công từ 75%/100%/125%/150% trí lực điều chỉnh thành 100%
                             [F] Quốc Sắc Thiên Hương
                             -- Tăng sát thương phương vụ xạ pháp từ 4/10/16/24% tăng đến 4/14/24/34%
                             Mã Tắc
                             [F] Huyền Quang Kịch Xạ
                             -- Thời gian CD từ 120/105/90/75s điều chỉnh thành 100/100/100/65s
                             Mã Siêu
                             [F] Tử Lôi*Bá Vương Tái Thế
                             -- Thời gian CD từ 5s giảm còn 4s, giảm tỷ lệ giáp địch từ 15% giảm còn 10%
                             Quan Bình
                             [F] Thanh Long Đại Loạn
                             -- Thời gian CD từ 100/90/80/75s điều chỉnh thành 90/75s
                             Bộ Uyển
                             [W] Phá Băng Thỉ
                             -- Loại sát thươngtừ sát thương kỹ năng điều chỉnh thành sát thương vật lý , cự li thi triển từ 1500 tăng đến 1750
                             -- Mỗi mũi tên tăng lực tấn công từ 0.5/0.6/0.7/0.8 giảm còn 0.4/0.5/0.6/0.7
                             [F] Băng Phượng Li Thường
                             -- Thời gian choáng từ 0.01s tăng đến 0.5s,Loại sát thương từ sát thương vật lý điều chỉnh thành sát thương kỹ năng
                             -- Tăng tốc độ di chuyển từ 0.2/0.35/0.5/0.7 giảm còn 0.15/0.3/0.45/0.7
                             -- Thời gian CD từ 3.5/2.5s điều chỉnh thành 4.5/4/3.5/3s
                             3Q Tư Mã Chiêu
                             [W] Bộc Liệt Hạt
                             -- Thời gian CD từ 10s giảm còn 7.5s, không được tụ năng 2 lần nữa,cự li thi triển từ 1700 giảm còn 850
                             -- Hiệu quả IMBA mới: Triệu hồi bò cạp ngay tại điểm mục tiêu, sau đó nổ tung
                             [F] Hạt Hồn Ngưng
                             -- Thời gian CD từ 75/60s giảm còn 60/45s, có thể tụ năng 2 lần
                             Cam Ninh
                             [E] Phân Thân
                             -- Mỗi Phân Thân sẽ phân chia sát thương phải chịu cho bản thể từ 10% tăng đến 12.5%
                             Văn Xú
                             [F] Vạn Tượng Thiên Chinh
                             -- Hiệu quả kỹ năng điều chỉnh thành: Địch trong phạm vi 600 chịu 125/190/250/300 sát thương và 80% giảm tốc, duy trì 2/3s, địch trong phạm vi 400 chịu 250/380/500/600 sát thương và choáng 2/3s
                             Cố Ung
                             [R] Trường Sinh Bất Lão
                             -- Giãn cách thời gian tự động thi triển từ 10s tăng đến 11s
                             [F] Tứ Phương Trận
                             -- Phạm vi tác dụng từ 1050 giảm còn 900
                             Tôn Linh Lung
                             [W] Thần Cung Kiếm Trận
                             -- Số lượng mũi tên từ 3/5/7/9 điều chỉnh thành cố định 6, mỗi mũi tên Sát thương cơ bảntừ 12/20/28/36 điều chỉnh thành 10/25/40/55
                             [E] Thần Quang Vạn Thiên

                             -- Hiệu quả IMBA mới: Tấn công thường có 22% kích hoạt

                             Điều chỉnh đạo cụ IMBA

                             Điện Kích*Lôi Công Chùy
                             -- Tỷ lệ kích hoạt liên tỏa thiểm điện từ 55% giảm còn 35%, số lần bắn từ 6 lần giảm còn 4 lần
                             Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy
                             -- Tỷ lệ kích hoạt liên tỏa thiểm điện từ 55% giảm còn 35%, gây sát thương từ 100+40% lực tấn công giảm còn 80+30%lực tấn công
                             Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy LV2
                             -- Tỷ lệ kích hoạt liên tỏa thiểm điện từ 55% giảm còn 35%, gây sát thương từ 120+50% lực tấn công giảm còn 110+45%lực tấn công
                             Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy LV3
                             -- Tỷ lệ kích hoạt liên tỏa thiểm điện từ 55% giảm còn 35%
                             Băng Lôi*Thiên Long Kích
                             -- Tỷ lệ kích hoạt liên tỏa thiểm điện từ 55% giảm còn 35%, gây sát thương từ 100+40% lực tấn công giảm còn 80+30%lực tấn công
                             Thiên Huy Thạch
                             -- Xóa khỏi map IMBA

                             Rút thẻ IMBA QUAN ĐỘ

                             Thêm thẻ mới
                             Số lượng Thẻ Bói Giấc Mộng từ 1 tăng đến 2
                             Thời gian nhận Thẻ Bói thứ nhất không thay đổi, khoảng 12 phút, sau khi nhận được Thẻ 1 khoảng 6 phút sẽ xuất hiện Thẻ 2, tổng thời gian khoảng 18 phút
                             Thêm Thẻ rút vũ khí Băng Tuyết
                             Thẻ Bói Giấc Mộng có xác suất rút được [Vũ Khí Băng Tuyết] (Đạo cụ trong trận)
                             Thẻ Bói Thiên Mệnh có xác suất rút được [Vạn Niên Hàn Băng] (Đạo cụ trong trận)
                             [Vạn Niên Hàn Băng] có thể giúp [Vũ Khí Băng Tuyết] thăng cấp thành [Kim*Vũ Khí Băng Tuyết], [Kim*Vũ Khí Băng Tuyết] thăng cấp đến [Vũ khí Tinh Vẫn]
                             Dục Sương Kiếm
                             Giá trị 6000, Thẻ Bói Giấc Mộng rút thẻ có được
                             Sức mạnh: 23, nhanh nhẹn:  23, trí lực: 2, tăng kỹ năng:  15%
                             Tù Long Dục Sương (Bị động)
                             Lúc tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt hiệu quả Tù Long Dục Sương, khiến mục tiêu chịu (130+thuộc tính chính*0.5) sát thương, hiệu quả sẽ tiếp tục phản xạ giữa các mục tiêu địch trong phạm vi 500, tối đa 7 lần
                             Ngâm Long Song Hàn
                             Giá trị 6000, Thẻ Bói Giấc Mộng rút thẻ có được
                             Sức mạnh: 23,nhanh nhẹn: 23,trí lực: 20,tăng kỹ năng: 15%
                             Ngâm Long Song Hàn (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Ngâm Long Song Hàn, địch trên đường thẳng trong phạm vi 475 chịu (130+thuộc tính chính*0.5) sát thương
                             Băng Giám Kích
                             Giá trị 6000, Thẻ Bói Giấc Mộng rút thẻ có được
                             Sức mạnh: 23,nhanh nhẹn: 23,trí lực: 20,tăng kỹ năng: 15%
                             Bàn Long Băng Giám (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Bàn Long Băng Giám, khiến địch trong phạm vi 275 chịu (130+thuộc tính chính*0.5) sát thương
                             Băng Tuyết Thán
                             Giá trị 6000, Thẻ Bói Giấc Mộng rút thẻ có được
                             Sức mạnh: 23,nhanh nhẹn: 23,trí lực: 20,tăng kỹ năng: 15%
                             Băng Tuyết Thán (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Băng Tuyết Thán, mục tiêu chịu (130+thuộc tính chính*0.5) sát thương, hiệu quả sẽ phản xạ giữa các mục tiêu địch trong phạm vi 500, tối đa 9 lần
                             Hàn Ngọc Trảo
                             Giá trị 6000, Thẻ Bói Giấc Mộng rút thẻ có được
                             Sức mạnh: 23,nhanh nhẹn: 23,trí lực: 20,tăng kỹ năng: 15%
                             Băng Hộc Liệt Không (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Băng Hộc Liệt Không, địch trên đường thẳng phía trước trong phạm vi 50% sẽ chịu (130+thuộc tính chính*0.5) sát thương
                             Kim*Dục Sương Kiếm
                             Giá trị 11000,ghép: Dục Sương Kiếm+Vạn Niên Hàn Băng
                             Sức mạnh: 33,nhanh nhẹn: 33,trí lực: 30,tăng kỹ năng: 25%
                             Tù Long Dục Sương (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Tù Long Dục Sương, mục tiêu hiện tại chịu (180+thuộc tính chính*0.6) sát thương, hiệu quả sẽ phản xạ giữa các mục tiêu trong phạm vi 500, tối đa 7 lần
                             Kim*Ngâm Long Song Hàn
                             Giá trị 11000,ghép: Ngâm Long Song Hàn+Vạn Niên Hàn Băng
                             Sức mạnh: 33,nhanh nhẹn: 33,trí lực: 30,tăng kỹ năng: 25%
                             Ngâm Long Song Hàn (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Ngâm Long Song Hàn, khiến địch trên đường thẳng phía trước phạm vi 475 chịu (180+thuộc tính chính*0.6) sát thương
                             Kim*Băng Giám Kích
                             Giá trị 11000,ghép: Băng Giám Kích+Vạn Niên Hàn Băng
                             Sức mạnh: 33,nhanh nhẹn: 33,trí lực: 30,tăng kỹ năng: 25%
                             Bàn Long Băng Giám (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Bàn Long Băng Giám, khiến địch trong phạm vi 275 chịu (180+thuộc tính chính*0.6) sát thương
                             Kim*Băng Tuyết Thán
                             Giá trị 11000,ghép: Băng Tuyết Thán+Vạn Niên Hàn Băng
                             Sức mạnh: 33,nhanh nhẹn: 33,trí lực: 30,tăng kỹ năng: 25%
                             Băng Tuyết Thán (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Băng Tuyết Thán, khiến mục tiêu hiện tại chịu (180+thuộc tính chính*0.6) sát thương , hiệu quả sẽ phản xạ giữa các mục tiêu địch trong phạm vi 500, tối đa 9 lần
                             Kim*Hàn Ngọc Trảo
                             Giá trị 11000,ghép: Hàn Ngọc Trảo+Vạn Niên Hàn Băng
                             Sức mạnh: 33,nhanh nhẹn: 33,trí lực: 30,tăng kỹ năng: 25%
                             Băng Hộc Liệt Không (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Băng Hộc Liệt Không, địch trên đường thẳng phía trước trong phạm vi 50% sẽ chịu  (180+thuộc tính chính*0.6) sát thương
                             Tinh Vẫn*Đồ Long Đao
                             Giá trị 16000,ghép: Kim*Dục Sương Kiếm+Vạn Niên Hàn Băng
                             Sức mạnh: 43,nhanh nhẹn: 43,trí lực: 40,tăng kỹ năng: 35%
                             Tù Long Dục Sương (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Tù Long Dục Sương, khiến mục tiêu hiện tại chịu (180+thuộc tính chính*0.6) sát thương , hiệu quả sẽ phản xạ giữa các mục tiêu địch trong phạm vi 500, tối đa 7 lần
                             Hàn Băng Vẫn Tinh (Bị động)
                             Khi tấn công có 40% tỷ lệ triệu hồi 4 Hàn Băng Vẫn Tinh, tấn công đơn vị địch ngẫu nhiên trong phạm vi 900, mỗi viên sẽ tạo sát thương = thuộc tính chính*0.5
                             Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn
                             Giá trị 16000,ghép: Kim*Ngâm Long Song Hàn+Vạn Niên Hàn Băng
                             Sức mạnh: 43,nhanh nhẹn: 43,trí lực: 40,tăng kỹ năng: 35%
                             Ngâm Long Song Hàn (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Ngâm Long Song Hàn, khiến địch trên đường thẳng phía trước phạm vi 475 chịu  (180+thuộc tính chính*0.6) sát thương
                             Hàn Băng Vẫn Tinh (Bị động)
                             Khi tấn công có 40% tỷ lệ triệu hồi 4 Hàn Băng Vẫn Tinh, tấn công đơn vị địch ngẫu nhiên trong phạm vi 900, mỗi viên sẽ tạo sát thương = thuộc tính chính*0.5
                             Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích
                             Giá trị 16000,ghép: Kim*Băng Giám Kích+Vạn Niên Hàn Băng
                             Sức mạnh: 43,nhanh nhẹn: 43,trí lực: 40,tăng kỹ năng: 35%
                             Bàn Long Băng Giám (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Bàn Long Băng Giám, khiến địch trong phạm vi 275 chịu (180+thuộc tính chính*0.6) sát thương
                             Hàn Băng Vẫn Tinh (Bị động)
                             Khi tấn công có 40% tỷ lệ triệu hồi 4 Hàn Băng Vẫn Tinh, tấn công đơn vị địch ngẫu nhiên trong phạm vi 900, mỗi viên sẽ tạo sát thương = thuộc tính chính*0.5
                             Tinh Vẫn*Mỹ Nhân Li Thương
                             Giá trị 16000,ghép: Kim*Băng Tuyết Thán+Vạn Niên Hàn Băng
                             Sức mạnh: 43,nhanh nhẹn: 43,trí lực: 40,tăng kỹ năng: 35%
                             Băng Tuyết Thán (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Băng Tuyết Thán, khiến mục tiêu hiện tại chịu (180+thuộc tính chính*0.6) sát thương , hiệu quả sẽ phản xạ giữa các mục tiêu địch trong phạm vi 500, tối đa 9 lần
                             Hàn Băng Vẫn Tinh (Bị động)
                             Khi tấn công có 40% tỷ lệ triệu hồi 4 Hàn Băng Vẫn Tinh, tấn công đơn vị địch ngẫu nhiên trong phạm vi 900, mỗi viên sẽ tạo sát thương = thuộc tính chính*0.5
                             Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo
                             Giá trị 16000
                             ghép: Kim*Hàn Ngọc Trảo+Vạn Niên Hàn Băng
                             Sức mạnh: 43,nhanh nhẹn: 43,trí lực: 40,tăng kỹ năng: 35%
                             Băng Hộc Liệt Không (Bị động)
                             Khi tấn công có 50% tỷ lệ kích hoạt Băng Hộc Liệt Không, địch trên đường thẳng phía trước trong phạm vi 50% sẽ chịu  (180+thuộc tính chính*0.6) sát thương
                             Hàn Băng Vẫn Tinh (Bị động)

                                Khi tấn công có 40% tỷ lệ triệu hồi 4 Hàn Băng Vẫn Tinh, tấn công đơn vị địch ngẫu nhiên trong phạm vi 900, mỗi viên sẽ tạo sát thương = thuộc tính chính*0.5

                             Phó bản

                             Điều chỉnh Quân Đoàn Xuất Chinh

                             Luyện Thần*Thần Uy Đao
                             Thuộc tính chính: 90
                             Tất cả thuộc tính: 90
                             HP: 3600
                             Hồi HP: 40
                             Tốc độ di chuyển: 75
                             Súc Địa (Chủ động)
                             Nhanh chóng chuyển đến điểm mục tiêu, cự li tối đa 1200,sau khi truyền tống sẽ tăng tốc độ di chuyển và tốc đánh của 10% đồng đội trong phạm vi 600
                             Tất Sát Thức Tỉnh (Bị động)
                             Giúp kỹ năng cuối của Tướng tăng 1 level
                             Bảo Vệ Nhược Điểm (Bị động)
                             Khi trúng sát thương bạo kích sẽ giảm 20% (Hiệu quả giảm sát thương bạo kích lấy trị lớn nhất)
                             ghép: Súc Địa+Thần Uy*Phá Thiên Đao+Đá Luyện Thần
                             Luyện Thần*Tấn Tiệp Kiếm
                             Thuộc tính chính: 90
                             Tất cả thuộc tính: 90
                             Lực tấn công: 900
                             Tốc đánh: 25%
                             Tốc độ di chuyển: 75
                             Súc Địa (Chủ động)
                             Nhanh chóng chuyển đến điểm mục tiêu, cự li tối đa 1200,sau khi truyền tống sẽ tăng tốc độ di chuyển và tốc đánh của 10% đồng đội trong phạm vi 600
                             Tất Sát Thức Tỉnh (Bị động)
                             Giúp kỹ năng cuối của Tướng tăng 1 level
                             Khuếch Tán Hiểm Yếu (Bị động)
                             Mỗi tấn công 3 lần sẽ khiến địch trong phạm vi mục tiêu 300 chịu x2.2 sát thương vật lý
                             ghép: Súc Địa+Tấn Tiệp*Đoạn Lãng Kiếm+Đá Luyện Thần
                             Luyện Thần*Đại Hiền Trận
                             Thuộc tính chính: 90
                             Tất cả thuộc tính: 90
                             Tăng kỹ năng: 135%
                             Bạo kích kỹ năng: 15%
                             Tốc độ di chuyển: 75
                             Súc Địa (Chủ động)
                             Nhanh chóng chuyển đến điểm mục tiêu, cự li tối đa 1200,sau khi truyền tống sẽ tăng tốc độ di chuyển và tốc đánh của 10% đồng đội trong phạm vi 600
                             Tất Sát Thức Tỉnh (Bị động)
                             Giúp kỹ năng cuối của Tướng tăng 1 level
                             Pháp Bạo Cộng Thêm (Bị động)
                             Tăng 22% sát thương bạo kích phép (kết hợp với các đạo cụ tăng sát thương bạo kích lấy giá trị lớn nhất)
                             ghép: Súc Địa+Đại Hiền*Tu La Trượng+Đá Luyện Thần
                             Huỳnh Quang Thảo (Giá: 280)
                             Huỳnh Quang: Sau khi sử dụng có tác dụng chống tàng hình, có thể nhìn thấy đơn vị đang ẩn thân, duy trì 25s
                             CD: 35s
                             Phạm vi tác dụng: 900

                             Điều chỉnh chỉ số item Quân Đoàn Xuất Chinh

                             Hắc Ám*Huyền Băng Thôn Hồn Khải
                             Hắc Ám Thôn Hồn Chú: Thời gian cấm ma từ 2.5s giảm còn 1.5s, sát thương vượt mức từ 20% giảm còn 10%,bội số sát thương trí lực từ 1 điều chỉnh thành 1.5
                             Luyện Thần*Lạc Lôi Trượng
                             Hắc Ám Thôn Hồn Chú: sát thương vượt mức từ 20% điều chỉnh thành 25%, bội số sát thương trí lực từ 1 điều chỉnh thành 2.2
                             Luyện Thần*Thanh Hồng Kiếm
                             Nhắm chuẩn Tỷ lệ chí mạng 75% điều chỉnh thành 90%
                             Luyện Thần*Ỷ Thiên Kiếm
                             Cận chiến kỹ năng Băng Giáp/Tấn công xa bỏ qua hộ giáp 50%/35% giảm còn 45%/30%
                             Kỹ năng mới Toái Giáp (Pháp cầu): Khi tấn công sẽ khiến mục tiêu giảm 27 điểm hộ giáp, duy trì 5s
                             Luyện Thần*Tôi Độc Lưỡng Nghi Phiến
                             Băng Phách Kịch Độc: Sát thương cơ bản từ 480 điều chỉnh thành 600, tỷ lệ sát thương 1.5% điều chỉnh thành 2%, hiệu quả giảm tốc từ 15% điều chỉnh thành 20%
                             Thanh Quang*Long Văn Kiếm
                             Xóa kỹ năng Thị Huyết
                             Thêm kỹ năng Long Tức: Mỗi lần tấn công gây sát thương tuyệt đối 3% HP hiện tại của mục tiêu và hồi HP tương đương
                             Thanh Long*Nghịch Lân Kiếm
                             Xóa kỹ năng Thị Huyết, kỹ năng pháp cầu hấp huyết
                             Thêm kỹ năng Long Tức: Mỗi lần tấn công gây sát thương tuyệt đối 5% HP hiện tại của mục tiêu và hồi HP tương đương 
                             Kim Long Ngọc Tỉ
                             Tăng kỹ năng: từ 180% điều chỉnh thành 210%
                             Luyện Thần*Kim Long Ngọc Tỉ
                             Tăng kỹ năng: từ 320% điều chỉnh thành 360%
                             Sát thương bạo kích từ 15% tăng đến 20%
                             Xung Kích*Lôi Thần Trượng
                             Hệ số sát thương trí lực từ x2 tăng lên x3
                             Luyện Thần*Lôi Phệ Trượng
                             Thời gian yêu pháp biến đổi từ 3.5s điều chỉnh thành 4.25s
                             Khác
                             Phong Ấn*Phong Lôi Trượng Quyển, Ngự Ma*Long Giáp Thuẫn Quyển, Thần La Thiên Chinh Quyển, Thiên Vũ*Thiên Chinh Khải Quyển, Thiên Vũ*Thiên Chinh Kiếm Quyển từ 6000 giảm còn 4500

                             Mở chức năng boss phụ thể

                             Sau khi BOSS Tào Tháo, Viên Thiệu xuất hiện, người chơi phe ta có thể dùng kỹ năng Boss phụ thể, sau khi phụ thể thành công sẽ có quyền khống chế đơn vị boss; sau khi boss tử trận thì Tướng ban đầu sẽ xuất hiện tại vị trí Boss tử vong, thời gian phụ thể là 180s, sau khi hết thời gian boss sẽ tử trận

                             ƯU hóa trong trận

                             1.Ưu hóa hiệu ứng kỹ năng Ngự Ma Thánh Thể
                             2.Ưu hóa hiệu ứng kỹ năng Băng Viêm Lưỡng Nghi Phiến,Tôi Độc Lưỡng Nghi Phiến, Băng Hỏa Cửu Trùng
                             3.Thêm hiệu ứng cơ chế phòng ngự tháp phòng
                             4.Xóa hiệu ứng buff trên đơn vị khác Tướng
                             5.BOSS Tào Tháo, Viên Thiệu và lính của Vu Cát thêm kỹ năng khi di chuyển sẽ bỏ qua va chạm
                             6.Quân Đoàn Xuất Chinh thêm kỹ năng tăng tốc
                             7.Ưu hóa quy tắc rút thẻ và số Vàng có được trong mỗi lần rút
                             8.Tăng thuộc tính tăng HP và tăng nhẹ lực tấn công của đơn vị phát binh Mộc, Kim, Thủy
                             9.Chức năng phát binh khôi phục tiêu hao binh sĩ, phát động lính triệu hồi cần tốn 1000 binh sĩ, phát động xe cỡ lớn sẽ tiêu hao 3000 binh sĩ
                             10.Điều chỉnh chỉ số kỹ năng boss, kỹ năng boss Tào Tháo Hắc Ám Bá Vương sẽ thay thế bằng kỹ năng Sinh Tử Hồi Chuyển
                             11.Map Xuất Chinh sau khi được xác định là vô hiệu (trong 3 phút đầu, bất cứ phe nào có 6 người trở lên bỏ trốn) thì sẽ kết thúc trận đấu
                             12.Ưu hóa cơ chế ghép, hơi kéo dài thời gian ghép và nâng cao khả năng tìm kiếm chính xác

                             Điều chỉnh cân bằng phó bản

                             Tướng mới——Thủy Kính Tiên Sinh
                             [W] Khôi Lỗi Xung Kích
                             Điều khiển con rối đến mục tiêu, tạo sát thương cho địch trên đường
                             Sát thương cơ bản 80/145/210/275
                             Thời gian CD 11/10/9/8s
                             Tiêu hao MP 40/45/50/55
                             [E] Tỏa Hồn Chấn
                             Con rối tụ lực 0.5s giậm mạnh xuống đất, tạo sát thương và choáng cho địch trên đường thẳng
                             Sát thương cơ bản30/60/90/120
                             Thời gian CD toàn level 13s
                             Tiêu hao MP  toàn level 80
                             [R] Huyền Ti Độn Giáp
                             Triệu hồi con rối và mở hộ giáp, duy trì 4s, trong thời gian đó nếu đứng sau lưng con rối sẽ giảm sát thương phải chịu
                             Thời gian CD toàn level 12s
                             Tiêu hao MP  toàn level 80
                             [F] Khôi Lỗi Chi Nộ
                             Con rối tạo một lực trường duy trì 3s, giảm 80% tốc độ di chuyển và sát thương của địch xung quanh, tăng cấp kỹ năng có thể cường hóa con rối
                             LV1 Thủ hộ: Khi con rối đi theo bản thân phải chịu sát thương sẽ giảm 30%/40%/50%/60%
                             LV2 Liệt hồn: Mỗi 3s, lần tấn công sau của con rối sẽ khiến địch trong phạm vi 150 xung quanh chịu 100
                             LV3 Gai nhọn: Địch đứng gần con rối mỗi giây sẽ chịu 50 sát thương
                             LV4 Cuồng nộ: Giới hạn tốc đánh của con rối tăng đến 240%, mỗi 1% tốc đánh chuyển hóa thành 2 điểm sát thương vượt mức
                             Thời gian CD toàn level 120/100/80/75s
                             Tiêu hao MP 160/240/320/400
                             Văn Xú
                             [F] Vạn Tượng Thiên Chinh
                             Hiện tại sẽ gây x1.5 sát thương cho đơn vị trung tâm
                             Hàn Đương
                             [E] Thiết Tích Tiễn
                             Hiện tại khi trong phạm vi không có tên để thu hồi thì kỹ năng sẽ hiện màu xám, không thể sử dụng
                             Đặng Ngãi
                             [E] Tinh Thần Biến Ảo
                             Hiện tại trong thời gian hộ thuẫn tồn tại sát thương phép phải chịu sẽ giảm 50%
                             Chân Mật
                             Lạc Hà Yêu Cơ
                             Hiện tại địch trong đầm độc sẽ giảm 30% tốc độ
                             Tiểu Kiều
                             [R] Phượng Hoàng Than Thở
                             Hiện tại hiệu quả kháng phép sẽ không có hiệu quả với BOSS
                             3Q Lăng Thống
                             [R] Linh Vũ Thám Linh Thương
                             Hiện tại tăng kỹ năng có giới hạn 999
                             Viên Thiệu
                             [E] Kim Quang Hóa Thiên
                             Thời gian CD kỹ năng từ toàn level 9s tăng đến toàn level 15s
                             Triệu Thống
                             [F] Nhất Thân Thị Đảm
                             Thời gian CD từ 75/75/75/45s tăng đến 144/144/144/120s
                             Điêu Thuyền
                             [F] Khuynh Đảo Chúng Sinh
                             Thời gian CD từ 48/48/48/40s tăng đến 72/72/72/60s
                             3Q Lăng Thống
                             [R] Linh Vũ Thám Vân Thương

                               Giảm tăng thuộc tính khi tăng kỹ năng, đồng thời tăng kỹ năng có giới hạn 999