Về Trang Đầu

Đăng ký Tải Game Fanpage

Đấu Trường

Chế độ thường

Item mới (Đấu trường giải trí)

Nham Thạch Kết Tinh

Thời gian chờ: 40S 

Giá: 500

Cộng kỹ năng 3%

 • Hồi Âm (Chủ động)

  Phóng ra sóng dò thám vị trí địch trong phạm vi 1800, duy trì 3 giây

  Cự ly: 1000

 • Kết Tinh (Bị động)

  Khi chịu sát thương, sẽ biến 10% sát thương chuyển hóa thành MP Trang bị duy nhất

Điều chỉnh Tướng

   

Tả Từ

 • 【W】Phục Ma Chính Pháp Huyền Khí 30 tầng: Giảm sát thương từ 30% điều chỉnh thành 40%
 • 【R】Tinh Hà Vô Lượng Sát thương cơ bản từ 80/160/240/320 điều chỉnh thành 80/140/200/260
 • 【F】Vạn Linh Qui Tông Tiêu hao pháp lực từ 50 điều chỉnh thành 50/100/150/200

      

Lạc Tiến

 • 【E】Không Thủ Nhập Bạch Nhẫn Từ sát thương vật lý điều chỉnh thành sát thương pháp thuật, hủy bỏ sát thương vượt mức của lực tấn công Sát thương cơ bản từ 45/80/115/150 điều chỉnh thành 70/140/210/280

Hoa Hùng

 • 【R】Yêu Lang Tinh Phách Sát thương Nhảy Vồ từ 60+Level bản thân*15 điều chỉnh thành 50+ Level bản thân *12

    

3Q*Tiểu Kiều

 • 【F】Băng Hỏa Cửu Trùng Thiên Không còn hiệu quả bỏ qua pháp thuật Hồng Long Lần Giáp

    

Kiếm Trần*Lữ Kha (Giải trí)

 • 【E】Tật Ảnh Kiếm Tiêu hao pháp lực từ 80 điều chỉnh thành 60
 • 【F】Kiếm Tâm Vô Trần Tiêu hao pháp lực từ 150/200/250/300 điều chỉnh thành 100/150/200/250

Triệu Vân

  • 【F】Ta là Thường Sơn Triệu Tử Long Kết thúc trạng thái bất tử, nếu Triệu Vân có HP thấp hơn 10%, sẽ hồi phục đến 10%

    

Thái Văn Cơ

   • 【W】Lạc Nhạn Khúc Sửa thành tích lũy thi triển, có thể tích lũy tối đa 3 lần, mỗi lần thi triển sẽ tích lũy 1 “Nốt Nhạc” Sát thương cơ bản từ90/135/180/225 điều chỉnh thành 50/75/100/125
   • 【E】Cô Nhạn Bi Ca Có thể chủ động sử dụng, khi vào trạng thái chờ kỹ năng sẽ ảnh hưởng hiệu quả bị động
   • 【R】Dư Âm Nhiễu Lương Điều chỉnh cách chờ: Mỗi 3 giây nhận được 1 “Nốt Nhạc”, khi tích lũy đủ 3 “Nốt Nhạc” sẽ tự động kích hoạt

    

Khương Duy

   • 【R】Lân Động Cửu Thiên Mỗi lần tấn công giảm 0.3s thời gian chờ kỹ năng này
   • 【F】Kỳ Lân Thiên Kiếm Trận Hiện tại Khương Duy ulti không thể sử dụng kỹ năng hồi thành

    

Tư Mã Ý

Sức mạnh cơ bản từ 20 điều chỉnh thành 23

    

Tào Tháo

【R】Hắc Ám*Giáng Lâm Mỗi lần tấn công tạo sát thương từ 45/60/75/90 điều chỉnh thành 30/45/60/75 Hiện tại còn kèm theo hiệu quả giảm tốc mạnh, duy trì 3 giây (ban đầu giảm 80%)

IMBA

Item IMBA trong thời gian mở Phong Ma

IM01.JPG

 Dung Hợp*Nhậm Ý Môn [Phong Ma 30% mở]

 • Công thức: Thủy Tinh Ngoa+Truyền Tống*Thổ Độn Ngoa+Quyển Trục
 • Thuộc tính: 20 Thuộc tính chính,110 Tốc độ di chuyển
 • Kỹ năng:
  • Nhậm Ý Môn (Chủ động): Truyền tống đến điểm bất kỳ trong bản đồ, sau khi truyền tống, tốc độ di chuyển tăng đến cực hạn, duy trì 4s
  • Dung Hợp (Bị động): Khi di chuyển có thể xuyên tất cả đơn vị, ngoại trừ trang trí kiến trúc
  • Trang bị duy nhất Ghi chú: Kỹ năng định hướng khu vực. Thời gian thi triển 3 giây, thời gian chờ 36s. Người chơi có hiệu quả truyền tống thì hiệu quả Nhậm Ý Môn sẽ tính chung thời gian chờ với Hồi Trình Lệnh, Truyền Tống*Thổ Độn Ngoa

I482.png

Dung Hỏa Chi Tâm [Phong Ma 80% mở]

 • Công thức: Huyết Ma Kỳ Lân Tâm+Vô Tự Quan Ấn+Quyển Trục
 • Thuộc tính: HP:500 MP:500 Hồi HP:2 Hồi MP:20%
 • Kỹ năng:
  • Phục Tô (Chủ động): Trong 5s sau khi dùng tốc độ xóa chờ tất cả kỹ năng được x2 Thời gian chờ:30 giây
  • Đóng Băng Cấp Tốc (Bị động): Tất cả kỹ năng giảm 14% thời gian chờ

I483.png

Phượng Viêm Quyền Nhẫn [Phong Ma 80% mở]

 • Công thức: Phượng Vũ Nhẫn+Dung Hỏa Chi Tâm+Quyển Trục
 • Thuộc tính: Thuộc tính chính:  30 Tất cả thuộc tính: 20 HP:600 MP:600 Hồi HP:10 Hồi MP:200%
 • Kỹ năng:
  • Phục Tô (Chủ động): Trong 10s sau khi dùng tốc độ xóa chờ tất cả kỹ năng được x2 Thời gian chờ:35s
  • Liêu Nguyên (Bị động): Sau khi dùng kỹ năng, lần sau tấn công sẽ khiến địch trong phạm vi 275 chịu (90+ Thuộc tính chính*2) sát thương phép thuật
  • Đóng Băng Cấp Tốc (Bị động): Tất cả kỹ năng giảm 18% thời gian chờ

Tướng IMBA

萝莉.jpg

La Lợi

 • 【W】Âm Dương Huyền Pháp: HIỆU QUẢ IMBA: Khi xuất hiện ở chỗ quả cầu sẽ kích hoạt Càn Khôn Đại Pháp, tạo sát thương phạm vi và trầm mặc tất cả địch
 • 【E】Càn Khôn Đại Pháp: HIỆU QUẢ IMBA: Chủ động sử dụng tấn công địch sẽ hồi phục HP bản thân, tương đương 50% sát thương kỹ năng.
 • 【R】Thiên Cơ Biến Hóa: HIỆU QUẢ IMBA: Kết thúc trạng thái vô địch sẽ phóng 1 Càn Khôn Đại Pháp tại chỗ, tạo sát thương 25%
 • 【F】Càn Khôn Bát Quái Trận: HIỆU QUẢ IMBA: Khiến địch trong trận bát quái sẽ chịu sát thương duy trì, không ngừng choáng.

Điều chỉnh cân bằng Tướng

夏侯渊.jpg

Hạ Hầu Uyên

 • 【F】Quỷ Giới Xuyên Thoa: HIỆU QUẢ IMBA: Cự li thi triển 1000/1250/1500/1800. Phạm vi đổi vị trí: 175 Khiến địch bị đổi vị trí sẽ bị choáng 1.25s. Nhận được hộ thuẫn duy trì 3s, trong thời gian đó kích hoạt kỹ năng lần nữa sẽ quay về vị trí ban đầu (bất kể bao xa)

甘宁.jpg

Cam Ninh

 • 【W】Phi Sách Trong chế độ IMBA, không thể dùng cho BOSS và đơn vị Viễn Cổ nữa

公孙瓒.jpg

Công Tôn Toán

 • 【E】Bạch Mã Truy Tiễn Sát thương cao nhất từ 900/1240/1580/2000 giảm đến 900/1120/1340/1560

张飞.jpg

Trương Phi

 • 【E】Sát Khí Nộ Hống Thời gian duy trì từ 2/3/4/5 điều chỉnh thành 3/4/5/6

卞玉儿.jpg

Biện Ngọc Nhi

 • 【W】Phi Kiếm Đoạt Mệnh Kèm tấn công từ 0.6/0.8/1.0/1.2 giảm đến 0.4/0.6/0.8/1.0

关平.jpg

Quan Bình

 • 【F】Thanh Long Đại Loan Nha Thời gian chờ từ 120/110/100/90s giảm đến 110/100/90/85s

赵云.jpg

Triệu Vân

 • 【F】Ta Là Thường Sơn Triệu Tử Long Khi kết thúc trạng thái bất tử, nếu HP không đủ 30%, sẽ hồi phục 30% HP tối đa

曹植.jpg

Tào Thực

 • 【F】Thiên Hạ Chi Kiếm Vũ Sát thương Hải Pha Kiếm Bạo từ 50/85/120/160 giảm còn 50/80/110/140

布小蛮.png

Lữ Linh Khởi

 • 【E】Lưu Quang Phi Ảnh (Hồng Nhan) Sát thương vượt mức từ 50% lực tấn công tăng đến 80% lực tấn công
 • 【E】Bình Minh (Chiến Hồn) Kèm sát thương từ x1.4/1.75/2.1/2.45 lực tấn công giảm còn x1.2/1.5/1.8/2.1
 • 【R】Chiến Hồn Nộ (Chiến Hồn) Tỷ lệ kích hoạt từ 10/16/22/28% điều chỉnh còn 22%, hiệu quả giảm sát thương từ 30/40/50/60% giảm còn 20/30/40/50%, sát thương phản đòn từ 50/80/110/140 tăng đến 60/90/120/150, sát thương vật lý sửa thành sát thương tuyệt đối

Điều chỉnh cân bằng đạo cụ

Huỳnh Quang Thảo Thời gian duy trì từ 5 phút giảm còn 4 giây

Mãnh Kích*Long Ảnh Đao LV2/LV3

 • Lạc Đao Thức: Mỗi lần tấn công 3 lần sẽ tạo sát thương vượt mức tăng đến 320/480
 • Phách Đao Thức: Tỷ lệ kích hoạt choáng tăng đến 21/24%

Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy và tinh luyện LV2/LV3

 • Xóa Cố Lôi Chú (Bị động) Thêm kỹ năng mới Liên Tỏa
 • Thiểm Điện (Bị động) Khi tấn công có 55% xác suất phóng 1 tia Liên Tỏa Thiểm Điện bắn 6 lần, tạo sát thương vật lý (100/120/140+tấn công*40/50/60%)

Băng Lôi*Thiên Long Kích Xóa Cố Lôi Chú (Bị động) Toái Tinh Lưu (Bị động) Thêm kỹ năng mới  Liên Tỏa Thiểm Điện (Bị động)  Băng Phong (Bị động)

Âm Dương*Ngọa Long Cân Thuộc tính: HP từ 600 giảm đến 500, toàn bộ thuộc tính từ 25 giảm còn 20

Ỷ Thiên Thanh Giang Thuộc tính: Thêm 40% tốc độ tấn công

Thần La Thiên Chinh Kỹ năng mới: Chân*Tàn Phế

Phúc Diệt*Long Giáp Nhẫn Thuẫn

 • Phúc Diệt (Chủ động) Điều chỉnh thành trong 5s sau khi sử dụng sẽ giảm 100% sát thương phải chịu, hút sát thương và phản đòn 200% cho địch, tướng địch trong phạm vi 1000 chia đều sát thương
 • Khác: Thanh Trạch*Độc Nha Thương,Thanh Giảo*Độc Long Đảm,Hư Vô*Thiên Công Linh Kiếm,Bình Thuật,Thái Bình*Huyễn Cảnh,Dung Hợp Thủy Tinh Ngoa xóa khỏi shop map Quan Độ IMBA

Phó bản & Chiến trường

Điều chỉnh cân bằng Tướng [Không bao gồm chiến trường]

钟会.png

Chung Hội

 • 【W】Ngoan Thạch Phi Trịch Mỗi lần tạo 125/200/275/350 sát thương Sau khi nhảy, phạm vi sát thương quần thể là 350 Mục tiêu chính kèm thêm sát thương bằng 8%/8%/8%/8% HP tối đa của tướng Cự li thi triển 1400 Thời gian chờ7/7/7/7s Tiêu hao pháp lực25/40/55/70
 • 【E】Liệt Thạch Đột Kích Sát thương cơ bản 150/250/350/450 Phạm vi sát thương 400 Phạm vi đánh bay 200 Cự li thi triển 1200码 Thời gian chờ5/5/5/5s Thạch trụ tồn tại 3s Giảm 90% tốc độ di chuyển đơn vị xung quanh Tiêu hao pháp lực20/30/40/50
 • 【R】Thạch Quyền Lợi Nhẫn Hộ thuẫn cơ bản 200/300/400/500 Hộ thuẫn đi kèm 7%/8%/9%/10% HP tối đa Thời gian duy trì hộ thuẫn 10 s Sát thương vượt mức mỗi 2s tạo 60/80/100/120 Thời gian chờ 15/15/15/15s Tiêu hao pháp lực 15/25/35/45
 • 【F】Thạch Phá Thiên Kinh Sát thương cơ bản 600/900/1200/1500 Kèm sát thương tương đương sức mạnh x2.5/4/5.5/7 Thời gian choáng toàn level 3s Thạch trụ tồn tại 3s toàn level Cự li thi triển 1200 Tụ năng 2 lần (Chỉ dùng cho phó bản) Tiêu hao pháp lực90/120/150/180

墨子.png

Mặc Tử

 • 【W】Chấn Đãng Pha Sát thương cơ bản 125/200/275/350 Cự li tối đa 1500 Cự li thi triển 1500 Thời gian duy trì đánh dấu toàn level 4s Thời gian chờ toàn level 6s Tiêu hao pháp lực toàn level 50
 • 【E】Từ Bạo Thuẫn Sát thương cơ bản 45/70/95/120 HP hộ thuẫn sẽ là 25% HP tối đa của Công Thâu Ban Thời gian duy trì hộ thuẫn 5s Phạm vi sát thương duy trì toàn level 375 Thời gian chờ toàn level 10s Tiêu hao pháp lực toàn level 75
 • 【R】Đổi Sau khi sử dụng sẽ thay đổi quyền thao tác chính xủa Mặc Tử và Công Thâu Ban
 • 【F】Dẫn Lực Hiệu Ứng Sát thương cơ bản 200/300/400/500 Cự li thi triển 1200 Thời gian chờ15/15/15/18s Tiêu hao pháp lực150/200/250/300 Bị động --Cộng Chấn Phạm vi tác dụng 1600 Sát thương cơ bản 70/140/210/280 Đơn vị thường chịu 25% sát thương

乐进.jpg

Lạc Tiến

 • 【E】Không Thủ Nhập Bạch Nhẫn Từ sát thương vật lý điều chỉnh thành sát thương pháp thuật Sát thương cơ bản từ 45/80/115/150 tăng đến 90/135/180/225

赵云.jpg

Triệu Vân

 • 【F】Ta Là Thường Sơn Triệu Tử Long Kết thúc trạng thái bất tử, nếu Triệu Vân có HP thấp hơn 10% sẽ hồi phục đến 10%

蔡文姬.jpg

Thái Văn Cơ

 • 【W】Lạc Nhạn Khúc Mỗi lần thi triển sẽ tích lũy 1 “Nốt Nhạc (R)"
 • 【E】Cô Nhạn Bi Ca Hiện tại có thể chủ động sử dụng Thời gian đóng băng sẽ tổn thất hiệu quả bị động Điều kiện HP để tự động kích hoạt từ 75% điều chỉnh thành 50% HP hộ thuẫn từ 70/120/170/220 tăng đến 200/300/400/500 HP hộ thuẫn hệ số tăng trưởng kỹ năng từ 0.8 lên 1
 • 【R】Dư Âm Nhiễu Lương Cách đóng băng điều chỉnh thành mỗi 3 giây nhận được 1 Nốt Nhạc, tích lũy đủ 3 Nốt Nhạc sẽ tự động thi triển

姜维.jpg

Khương Duy

 • 【R】Lân Động Cửu Thiên Mỗi lần tấn công giảm 0.3s thời gian chờ kỹ năng này

Điều chỉnh vật phẩm phó bản

Cấm Ma*Phệ Hồn Trượng Thêm hiệu quả giảm tốc mạnh, duy trì 3s (lúc đầu sẽ giảm 80%)

Điều chỉnh vật phẩm chiến trường

Cấm Ma*Phệ Hồn Trượng Thêm hiệu quả giảm tốc mạnh, duy trì 3s (lúc đầu sẽ giảm 80%)