Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Từ 30/1, bên cạnh các bản đồ "siêu hoành tráng", các tính năng "cực hấp dẫn", 3Q Củ Hành còn ra mắt thêm các nhiệm vụ vừa và nhỏ để người chơi có thể dễ dàng tham gia và nhận thưởng.

30/1 - RA MẮT CÁC NHIỆM VỤ MỚI

ĐỔI CỦ HÀNH DÊ MỪNG NĂM MỚI, ĐỔI PHIẾU GIẢM GIÁ MUA SẮM THẢ GA

Nhiệm vụ mới đón năm mới 2015

Nhiệm vụ "Đổi Củ Hành Dê"

- Vào bảng Nhiệm Vụ, nhấn "Tiêu hao 1 Củ Hành Song Ngư, nhân chọn nhận được Củ Hành Dê". Mỗi ngày có thể đổi 10 lần.

- Củ Hành Dê - Linh vật tượng trưng may mắn trong năm 2015, thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.

Nhiệm vụ "Đổi Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng"

- Vào bảng Nhiệm Vụ, nhấn "Tiêu hao 5 Lệnh Bài Thần Binh, nhấn chọn nhận được Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng", mỗi ngày có thể đổi 3 lần.

- Thông báo: Hiện tại đã có thể xếp chồng Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng.

Cập nhật phần thưởng Thẻ Tướng Truyền Thuyết

- Phần thưởng của vật phẩm Thẻ Tướng Truyền Thuyết đã được cập nhật mới hấp dẫn hơn

- Đặc Biệt: Người chơi có cơ hội sở hữu vật phẩm Siêu Thẻ Anh Hùng trọn bộ - chứa tất cả các thẻ tướng hiên nay

SttVật phẩmHình ảnh
1 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ)
2 Thẻ Phan Phượng
3 Thẻ Cam Ninh
4 Thẻ Lăng Thống
5 Thẻ Biện Ngọc Nhi
6 Thẻ Bàng Đức
7 Thẻ Điêu Thuyền
8 Thẻ Đặng Ngải
9 Thẻ Viên Thiệu
10 Thẻ Chân Mật
11 Thẻ Tuân Úc
12 Thẻ Bộ Uyển
13 Thẻ Nhan Lương
14 Thẻ Tôn Hoàn
15 Thẻ Văn Xú
16 Thẻ Tôn Lỗ Ban
17 Thẻ Mã Tắc
18 Thẻ Thái Văn Cơ
19 Thẻ Lạc Tiến
20 Thẻ Lưu Thiện
21 Thẻ Lục Tốn
22 Thẻ Mã Đằng
23 Thẻ Mạnh Hoạch
24 Thẻ Viên Thuật