Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Đã từ rất lâu rồi, bản đồ Đối Ẩm Luận Anh Hùng đã là sân chơi cao cấp dành cho các Thánh 3Q thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Từ 30/1, bản đồ gia tăng thêm phần thưởng dành cho các thứ hạng từ 1 đến 10, tin chắc điều này sẽ giúp cho sân chơi càng thêm hào hứng.

30/1 - Điều Chỉnh Phần Thưởng Đối Ẩm Luận Anh Hùng

Điều Chỉnh Phần Thưởng Đối Ẩm Luận Anh Hùng

Bảng xếp hạng Ẩm Luận Anh Hùng - Cao Cấp

- Điều chỉnh lại phần thưởng bảng xếp hạng Tuần Đối Ẩm Luận Anh Hùng (Cao Cấp). Nội dung phần thưởng điều chỉnh như sau:

3Q Củ Hành

- Hạng 1:

SttPhần thưởngSố lượngTính chấtThời hạn
1 Thiên Phú Đơn 15 Khóa Vĩnh viễn
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 30 Khóa Vĩnh viễn
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím 10 Khóa Vĩnh viễn
4 Túi Bộ Bệ Thiên Hạ Vô Địch (7 Ngày) 1 Khóa 7 Ngày
5 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 3 Khóa 7 Ngày

- Hạng 2:

SttPhần thưởngSố lượngTính chấtThời hạn
1 Thiên Phú Đơn 12 Khóa Vĩnh viễn
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 20 Khóa Vĩnh viễn
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím 8 Khóa Vĩnh viễn
4 Túi Bộ Bệ Cử Thế Vô Song (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày
5 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 2 Khóa 7 Ngày

- Hạng 3:

SttPhần thưởngSố lượngTính chấtThời hạn
1 Thiên Phú Đơn 10 Khóa Vĩnh viễn
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 10 Khóa Vĩnh viễn
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím 6 Khóa Vĩnh viễn
4 Túi Bộ Bệ Vô Địch (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày
5 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày

- Hạng 4 - hạng 10:

SttPhần thưởngSố lượngTính chấtThời hạn
1 Thiên Phú Đơn 8 Khóa Vĩnh viễn
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 10 Khóa Vĩnh viễn
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím 3 Khóa Vĩnh viễn
4 Quà Dũng Sĩ (Cam) (3 ngày) 1 Khóa 3Ngày
5 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày

- Hạng 11 - hạng 50:

SttPhần thưởngSố lượngTính chấtThời hạn
1 Thiên Phú Đơn 5 Khóa Vĩnh viễn
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 8 Khóa Vĩnh viễn
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím 2 Khóa Vĩnh viễn
4 Quà Dũng Sĩ (Cam) (3 ngày) 1 Khóa 3Ngày

- Hạng 51 - 100:

SttPhần thưởngSố lượngTính chấtThời hạn
1 Thiên Phú Đơn 5 Khóa Vĩnh viễn
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 8 Khóa Vĩnh viễn
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím 1 Khóa Vĩnh viễn
4 Quà Dũng Sĩ (Cam) (3 ngày) 1 Khóa 3Ngày
Bảng xếp hạng Ẩm Luận Anh Hùng - Sơ Cấp

- Điều chỉnh lại phần thưởng bảng xếp hạng Tuần Đối Ẩm Luận Anh Hùng (Sơ Cấp). Nội dung phần thưởng điều chỉnh như sau:

3Q Củ Hành

- Hạng 1:

SttPhần thưởngSố lượngTính chấtThời hạn
1 Thiên Phú Đơn 10 Khóa Vĩnh viễn
2 Đá Tinh Luyện-Cam 20 Khóa Vĩnh viễn
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Lam 10 Khóa Vĩnh viễn
4 Túi Bộ Bệ Thiên Hạ Vô Địch (7 Ngày) 1 Khóa 7 Ngày
5 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 3 Khóa 7 Ngày

- Hạng 2:

SttPhần thưởngSố lượngTính chấtThời hạn
1 Thiên Phú Đơn 8 Khóa Vĩnh viễn
2 Đá Tinh Luyện-Cam 15 Khóa Vĩnh viễn
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Lam 8 Khóa Vĩnh viễn
4 Túi Bộ Bệ Cử Thế Vô Song (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày
5 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 2 Khóa 7 Ngày

- Hạng 3:

SttPhần thưởngSố lượngTính chấtThời hạn
1 Thiên Phú Đơn 6 Khóa Vĩnh viễn
2 Đá Tinh Luyện-Cam 10 Khóa Vĩnh viễn
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Lam 6 Khóa Vĩnh viễn
4 Túi Bộ Bệ Vô Địch (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày
5 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày

- Hạng 4 - hạng 10:

SttPhần thưởngSố lượngTính chấtThời hạn
1 Thiên Phú Đơn 5 Khóa Vĩnh viễn
2 Đá Tinh Luyện-Cam 10 Khóa Vĩnh viễn
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Lam 3 Khóa Vĩnh viễn
4 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày) 1 Khóa 3 Ngày
5 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày

- Hạng 11 - hạng 50:

SttPhần thưởngSố lượngTính chấtThời hạn
1 Thiên Phú Đơn 5 Khóa Vĩnh viễn
2 Đá Tinh Luyện-Cam 8 Khóa Vĩnh viễn
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Lam 2 Khóa Vĩnh viễn
4 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày) 1 Khóa 3 Ngày

- Hạng 51 - 100:

SttPhần thưởngSố lượngTính chấtThời hạn
1 Thiên Phú Đơn 5 Khóa Vĩnh viễn
2 Đá Tinh Luyện-Cam 8 Khóa Vĩnh viễn
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Lam 1 Khóa Vĩnh viễn
4 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày) 1 Khóa 3 Ngày