Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Chào năm mới 2015, Rương Củ Hành Phát Tài đã HOT nay càng HOT hơn khi cập nhật bổ sung thêm các phần thưởng cực kỳ hấp dẫn chưa bên trong. Thông tin chi tiết xin mời xem bên dưới.

30/1 - CẬP NHẬT MỚI PHẦN THƯỞNG RƯƠNG CỦ HÀNH PHÁT TÀI

Phần thưởng mới cập nhật trong Rương Củ Hành Phát Tài

Chi tiết phần thưởng trong Rương Củ Hành Phát Tài

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Rương Củ Hành Phát Tài

1x Củ Hành Dê (60 ngày, Khóa)

1x Sách Vũ Khí Thần (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Mảnh Lăng Tiêu*Thiên Thời (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Vạn Tượng Thần Đơn*Địa Lợi (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Linh Thạch Ngũ Sắc*Nhân Hòa (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tụ Linh Thạch (Vĩnh viễn, Khóa)

500 Củ Khóa (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Tím (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, Khóa)

100 Củ Khóa Vĩnh viễn, Khóa)

1x Đá Tinh Luyện-Vàng (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Thẻ Thủ Hộ (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Đá May Mắn Vĩnh viễn, Khóa)

10 Củ Khóa (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Đá Tinh Luyện-Cam (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lam (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) (Vĩnh viễn, Khóa)