Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Từ 30/1, Thẻ Tướng Truyền Thuyết cập nhật hơn 20 Thẻ Tướng Hot nhất và VIP nhất hiện nay. Đặc biệt còn có Siêu thẻ Anh Hùng khi sử dụng sẽ nhận được trọn bộ Thẻ Tướng độc nhất vô nhị. Chi tiết xin mời xem bên dưới.

30/1 - CẬP NHẬT HƯỞNG MỚI TRONG THẺ TƯỚNG TRUYỀN THUYẾT

Cập nhật phần thưởng Thẻ Tướng Truyền Thuyết

- Phần thưởng của vật phẩm Thẻ Tướng Truyền Thuyết đã được cập nhật mới hấp dẫn hơn

- Đặc Biệt: Người chơi có cơ hội sở hữu vật phẩm Siêu Thẻ Anh Hùng trọn bộ - chứa tất cả các thẻ tướng hiên nay

SttVật phẩmHình ảnh
1 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ)
2 Thẻ Phan Phượng
3 Thẻ Cam Ninh
4 Thẻ Lăng Thống
5 Thẻ Biện Ngọc Nhi
6 Thẻ Bàng Đức
7 Thẻ Điêu Thuyền
8 Thẻ Đặng Ngải
9 Thẻ Viên Thiệu
10 Thẻ Chân Mật
11 Thẻ Tuân Úc
12 Thẻ Bộ Uyển
13 Thẻ Nhan Lương
14 Thẻ Tôn Hoàn
15 Thẻ Văn Xú
16 Thẻ Tôn Lỗ Ban
17 Thẻ Mã Tắc
18 Thẻ Thái Văn Cơ
19 Thẻ Lạc Tiến
20 Thẻ Lưu Thiện
21 Thẻ Lục Tốn
22 Thẻ Mã Đằng
23 Thẻ Mạnh Hoạch
24 Thẻ Viên Thuật