Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HƯỚNG DẪN THAM GIA DỰ ĐOÁN VÀ NHẬN THƯỞNG

  • Lưu ý: Các tài khoản có nhân vật cấp độ >=6 trở lên mới có thể tham gia bình chọn.

  • BƯỚC 2:   Nhấn "Bình Chọn"  để bình chọn cho Bình Luận Viên mình yêu thích.

  • BƯỚC 3: Sau khi bình chọn, nhập số người có bình chọn giống bạn, sau đó chọn “Hoàn Tất”.

  • BƯỚC 4: Chọn "Share" để chia sẻ hoạt động trên trang cá nhân của bạn. Lưu ý: Share thành công mới có thể hoàn thành quá trình bình chọn.