Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Từ 25/10/2013, các Tướng trong game Củ Hành sẽ được điều chỉnh mới, đây sẽ là lần "tẩy tủy" thứ hai trong năm 2013. Nhìn chung các Tướng đều được gia tăng sức mạnh hứa hẹn đem đến những màn thi đấu kịch tính và quyết liệt.

BẢNG THAY ĐỔI CHỈ SỐ TƯỚNG 3Q

(Lưu ý: Thay đổi này có hiệu quả ở các bản đồ Tam Quốc Vô Song 5 vs.5)

Ngụy Quốc Thục Quốc Ngô Quốc Trung Lập
Hạ Hầu Đôn Tuân Úc   Triệu Thống Trương Oanh Oanh   Cố Ung Lục Tốn   Văn Xú Mạnh Hoạch
Trình Dục Tào Nhân   Khương Duy Hoàng Nguyệt Anh   Trương Hoành Cam Ninh   Đổng Trác Viên Thiệu
Tào Tiết Hứa Chử   Hoàng Trung My Trúc   Lữ Mộng Như Tiểu Kiều   Công Tôn Toán Lưu Chương
Tào Phi Bàng Đức   Bồ Nguyên Từ Thứ   Bộ Uyển 3Q Cam Ninh   Hoa Hùng Phan Phượng
Quách Gia Trương Liêu   Lưu Thiện Trương Phi   Tôn Kiên Tôn Quyền   Lưu Biểu Điêu Thuyền
Điển Vi Tào Hồng   Mã Đại Gia Cát Lượng   Ngô Phượng Hi Tôn Thượng Hương   Chúc Dung Viên Thuật  
Hạ Hầu Uyên Tào Tháo   Triệu Vân Pháp Chính   Tôn Lỗ Ban Chu Thái   Lữ Bố Nhan Lương
Trương Hợp Từ Hoảng   La Lợi Quan Phượng   Trình Phổ Tân Hiến Anh      
Lý Điển Biện Ngọc Nhi   Lưu Bị Mã Siêu   Trương Chiêu Chu Du      
Tào Thực Tư Mã Chiêu   Quan Vũ Hoàng Vũ Điệp   Hoàng Cái Đại Kiều      
Tào Thực     Mã Lương     Tôn Sách Tôn Linh Lung      
            Tôn Sách        

Ngụy Quốc

HẠ HẦU ĐÔN
Độc Mục Thương Lang
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Hắc Ám Kỵ Thương [E]
 • Sát thương lớn nhất từ 200/250/300/350 sửa thành 150/200/250/300 điểm.

Hắc Ám Đột Tập [E]
 • Triệu hồi hai ảo ảnh cùng nhảy nhanh đến mục tiêu, gây sát thương cho mục tiêu và các đơn vị trên đường đi, cùng một mục tiêu có thể phải chịu nhiều lần sát thương.
 • Khoảng cách thi triển từ 700/800/900/1000 sửa thành cố định 800.
 • MP tiêu hao từ 38 điểm sửa thành 75 điểm.
 • Thời gian chờ từ 10/8/6/4.5 sửa thành 12/10/9/7.5 giây.
 • Sát thương theo cấp từ 45/90/135/180 điểm sửa thành 30/60/90/120 điểm.

Hắc Ám Bạo Kích [R]
 • Khi tấn công có xác suất gây chí mạng ngẫu nhiên 1.1-3 lần.

Hắc Ám Kỵ Đoàn [F]
 • Tạo 2 ảo ảnh hỗ trợ chiến đấu, cách mỗi 1.2 giây khi bản thể tấn công, ảo ảnh sẽ hỗ trợ tấn công và gây sát thương, duy trì 20/25 giây.
 • MP tiêu hao từ 94/132/188/263 điểm sửa thành 90/130/190/260.
 • Thời gian chờ từ 40/35 sửa thành 70/60 giây.
 • Ảo tượng tấn công gây sát thương từ 60%/100%/150%/180% sửa thành 30%/45%/60%/70%.

TUÂN ÚC
Ma Chi Tả Thủ
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thôn Lang [W]
 • Nhện Ma duy trì 9 giây, địch xung quanh Nhện Ma mỗi 3 giây nhận 1 tội trạng.
 • Xóa hiệu ứng hút HP.
 • MP tiêu hao từ 90/105/120/135 sửa thành 70/80/92/105.
 • Thời gian chờ từ 15.5 giây sửa thành 12 giây.
 • Gây sát thương từ 14/26/38/50 sửa thành 15/30/45/60 sát thương/giây.

Khu Hổ [E]
 • Kết nối một mục tiêu, trong thời gian kết nối tăng/giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu và đơn vị trong phạm vi 300, mỗi 2 giây thêm 1 tội trạng cho mục tiêu địch xung quanh.

Chuốc Họa [R]
 • Tội trạng khiến giảm kháng vật lý và giảm kháng phép của địch.
 • Địch khi tử vong sẽ được tướng phe ta hấp thụ Tội trạng cộng dồn tối đa 5 tầng, duy trì 30 giây.
 • Sửa tăng 12/8/24/30 điểm tấn công thành giàm 2/3/4/5% kháng vật lý/pháp thuật, hồi phục 20/40/60/80 điểm HP.

Tội Ác Thẩm Phán [F]
 • Xét tội tướng địch trong phạm vi 800, mỗi tội trạng sẽ gây thêm sát thương và giảm mạnh tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn.
 • Thêm phạm vi hiệu lực 2000/2750.
 • Khoảng cách thi triển từ toàn bản đồ sửa thành 2000/2750.
 • MP tiêu hao từ 180/250/320/380 điểm sửa thành 125/175/225/275 điểm
 • Thời gian chờ từ 40/35/30/25 giây sửa thành 60/52/45/40 giây.
 • Gây sát thương từ 180/230/280/325 sửa thành 100/175/250/300 sát thương, mỗi tội trạng gây thêm sát thương từ 30/60/85.105 sát thương sửa thành 60/90/120/150 điểm sát thương.

TRÌNH DỤC
Kiếm Ma
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Tịch Dương Bạo [W]
 • Nội lực (MP) tiêu hao từ 50/60/70/80 điều chỉnh thành 50/70/90/115 điểm.
 • Chiêu cuối không tăng thêm MP tiêu hao.

Tàn Viêm Thiêu [E]
 • Duy trì sát thương từ 25/35/50/65 điều chỉnh thành 30/47/65/80 điểm.
 • Thời gian duy trì từ 6 giây điều chỉnh thành 4 giây.
 • Viêm Cửu Dương Quyết không giúp tăng phạm vi tác dụng nữa.
 • Phạm vi tác dụng từ 200 điều chỉnh thành 250/300/350/400.

Viêm Cửu Dương Quyết [F]
 • Xác suất kích hoạt từ 25/35/45/55% điều chỉnh thành 40/50%.
 • Rút ngắn thời gian chờ của Tịch Dương Bạo 0.5/1/1.5/2 giây.
 • Rút ngắn thời gian chờ của Tàn Viêm Thiêu 2/3/4/5 giây.
 • Không tăng phạm vi tác dụng của Tàn Viêm Thiêu.
 • Rút ngắn thời gian chờ của Dương Thụ Lực 1.5/3/4.5/6 giây.

TÀO NHÂN
Hổ Báo Kỵ Thống
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Kỳ Môn Độn Giáp * Quan Nguyệt [W]
 • Bắn một nguyệt quang ra phía trước, nguyệt quang sẽ chiếu sáng khu vực phía trước đồng thời giảm phòng thủ của tất cả đơn vị địch trong khu vực đó.
 • Phạm vi tác dụng: Toàn bản đồ.
 • MP tiêu hao: 80 điểm.
 • Thời gian chờ: 14 giây.
 • 【Lv1】Giảm 2 điểm phòng thủ, duy trì 4 giây
 • 【Lv2】Giảm 3 điểm phòng thủ, duy trì 5 giây
 • 【Lv3】Giảm 4 điểm phòng thủ, duy trì 6 giây.
 • 【Lv4】Giảm 5 điểm phòng thủ, duy trì 7 giây

TÀO TIẾT
Song Tử Hắc Tinh
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Ảnh Tử Hô Hoán [W]
 • Xác suất kích hoạt kỹ năng “Bắt” của Tào Hoa từ 16% điều chỉnh thành 15%.

Bát Môn Độn Giáp [E]
 • Sau khi sử dụng, Tào Hoa sẽ bỏ qua giới hạn cự ly, theo sau mỗi lần tấn công của Tào Tiết và lập tức xuất hiện tấn công sau lưng mục tiêu, đồng thời tăng tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của Tào Tiết và Tào Hoa.
 • Duy trì 8 giây.
 • MP tiêu hao: 60 điểm.
 • Thời gian chờ: 11 giây.
 • 【Lv1】 Tăng 20% tốc độ tấn công và 10% tốc độ di chuyển
 • 【Lv2】 Tăng 30% tốc độ tấn công và 15% tốc độ di chuyển
 • 【Lv3】 Tăng 40% tốc độ tấn công và 20% tốc độ di chuyển
 • 【Lv4】 Tăng 50% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển.

Song Tử Mặc Khế [R]
 • Xóa hiệu quả tăng cường Bát Môn Độn Giáp.

HỨA CHỬ
Hổ Si
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Đại Địa Chấn Hám [W]
 • Thời gian chờ từ 7.5 giây điều chỉnh thành 7 giây.

TÀO PHI
Hắc Ám Đế Vương
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thiên Tử Lệnh Đoạt [W]
 • Tỷ lệ trí lực cộng thêm từ 25%/40%/55%/70% điều chỉnh thành 35%/50%/65%/80%.

Thiên Hạ Thần Phục [F]
 • Thời gian duy trì từ 2.5/3/3.5/4 giây điều chỉnh thành 3/3.5/4/4.5 giây

BÀNG ĐỨC
Tây Lương Chiến Thần
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Chiến Thần Cuồng Bạo [E]
 • Kỹ năng chuyển từ sát thương pháp thuật thành sát thương tướng tính theo phòng thủ.

 • Thời gian duy trì từ 25 giây điều chỉnh thành 18 giây.

QUÁCH GIA
Thiên Mệnh Yêu Tinh
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thiên Tinh Loạn Vũ [F]
 • Thời gian chờ từ 72.5/57.5/30/25 giây điều chỉnh thành 55/45/35/25 giây.

TRƯƠNG LIÊU
Đấu Thần Chiến Ma
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Chiến Ma Cuồng Đao [W]
 • MP tiêu hao từ 83 điểm điều chỉnh thành 75 điểm.

Ma Thần Huyết Thống [R]
 • Mỗi giây tăng hồi phục HP từ 1/2/3/4 điểm điều chỉnh thành 2/3/4/5 điểm

Đấu Thần Chiến Ma [F]
 • Thời gian chờ từ 70/60 giây điều chỉnh thành 65/55 giây

ĐIỂN VI
Hung Xi Vưu
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Hung Bạo [E]
 • Hiện có thể tác dụng lên đơn vị miễn dịch pháp thuật

TÀO HỒNG
Thiết Huyết Chiến Kỵ
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5
Thông số tướng
 • Sức mạnh cơ bản từ 20 điểm tăng đến 23 điểm.

Thiết Huyết Cuồng Chiến [R]
 • Mỗi lần tăng tốc độ tấn công từ 2%/4%/6%/8% tăng đến 3%/5%/7%/9%

HẠ HẦU UYÊN
Cửu Lê Quỷ Tướng
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Câu Hồn Quỷ Thỉ [W]
 • Cự ly thi triển từ 500 điều chỉnh thành 550.
 • MP tiêu hao từ 72/83/94/105 điều chỉnh thành cố định 80 điểm

Quỷ Khốc Thần Hào [E]
 • Thời gian chờ từ 7.5 giây giảm còn 7 giây

TÀO THÁO
Hắc Ám Bá Chủ
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Hắc Ám*Xuất Sáo [W]
 • Gây sát thương từ 50/80/110/150 điều chỉnh thành 40/70/105/140 điểm.
 • Thời gian duy trì giảm tốc độ di chuyển từ 3 giây điều chỉnh thành 2.4 giây.

Hắc Ám*Bá Khí [E]
 • Thời gian chờ từ 6/5.5/5/4.5 giây điều chỉnh thành 6.5/6/5.5/5 giây.

TRƯƠNG HỢP
Tung Hoành Thiên Hạ
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Kỳ Giác Chi Thế [R]
 • Tỷ lệ giảm miễn sát thương từ 8%/12%/16%/20% điều chỉnh thành 6%/9%/12%/15%.

TỪ HOẢNG
Tà Hình Thiên
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Ma Phủ Đoạt Hồn [W]
 • Thời gian chờ từ 5 giây điều chỉnh thành 5.5 giây

Chí Mạng Nhất Kích [R]
 • Gây chí mạng từ 1.25/1.75/2.25/2.75 lần điều chỉnh thành 1.4/1.8/2.2/2.5 lần

Bất Bại Tướng Quân [F]
 • Phạm vi tác dụng từ 700 điều chỉnh thành 550.

LÝ ĐIỂN
Xuyên Sơn Thái Tuế
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thổ Độn*Địa Đột [W]
 • Cự ly tác dụng tối đa từ 925 điều chỉnh thành 700.

 • Thời gian choáng từ 0.75/1.25/1.75/2.25 giây điều chỉnh thành 1.25/1.5/1.75/2 giây.

BIỆN NGỌC NHI
Hắc Dạ Mị Vũ
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Hắc Ảnh Độn Thuật [E]
 • Thời gian chờ từ 10 giây điều chỉnh thành 7 giây.

 • Có hiệu lực với miễn dịch pháp thuật.

Loạn Kiếm Mị Vũ [R]
 • Giảm di chuyển và tốc độ tấn công từ 15% điều chỉnh thành 20%.


Yêu Linh*Tru Sát Lệnh [F]
 • Thời gian chờ từ 2.5/1 giây điều chỉnh thành cố định 1 giây Sau khi trang bị vũ khí chuyên dụng mỗi lần nhận thêm Vàng từ 170 điều chỉnh thành 225.

 • Thêm phạm vi hiệu lực: 900.

TÀO THỰC
Hắc Dạ Mị Vũ
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Tửu Nhập Hành Kiếm [W]
 • Thời gian chờ từ 8 giây điều chỉnh thành 6 giây. Thời gian duy trì giảm tốc độ di chuyển từ 4 giây điều chỉnh thành 3 giây


Tài Cao Bát Đẩu [R]
 • Tăng hồi phục MP từ mỗi giây 0.8/1.5/2.3/3 điểm điều chỉnh thành 1/2/3/4 điểm.

 • Thêm hiệu quả hồi phục x2 cho bản thân.

Thiên Hạ Kiếm Vũ [F]
 • Hiệu quả giảm tốc độ tấn công của chiêu cuối cấp 4 từ 20% điều chỉnh thành 50%

TƯ MÃ CHIÊU
Minh Giới Tiểu Tư Mã
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Minh Giới Oán Linh [E]
 • Gây sát thương từ 180/230/280/330 điểm điều chỉnh thành 155/210/265/320.

TÀO CHƯƠNG
Hoàng Tu Nhi
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Kim Sư Cuồng Hống [E]
 • Có hiệu lực với miễn dịch pháp thuật.

Thục Quốc

TRIỆU THỐNG
Tiểu Bạch Long
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Đơn Kỵ Cứu Chúa [E]
 • Thời gian chờ từ 10/9/8/7 giây điều chỉnh thành 9/8/7/6 giây.

TRƯƠNG OANH OANH
Xà Vũ Cơ
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Linh Xà Xuất Động [W]
 • Sát thương gây ra từ 80/140/200/260 điểm điều chỉnh thành 85/150/205/280 điểm.

Linh Oanh Phá Hiểu [F]
 • Sát thương gây ra từ 50/75/100/150 điểm điều chỉnh thành 55/80/110/160 điểm.

KHƯƠNG DUY
Kỳ Lân Kiếm Hiệp
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Lân Động Cửu Thiên [R]
 • Thời gian chờ từ 10/8/6/4 giây điều chỉnh thành 8.5/7/5.5/4 giây.

HOÀNG NGUYỆT ANH
Nguyệt Cơ
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Nguyệt Quang [W]
 • MP tiêu hao từ 72/83/94/105 điểm điều chỉnh thành 60/70/80/90 điểm.

Nguyệt Thần Nộ [F]
 • Thời gian chờ từ 70/60/50/45 giây điều chỉnh thành 58/52/46/40 giây

HOÀNG TRUNG
Bách Bộ Xuyên Dương
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Lôi Điện Cung Tiễn [E]
 • Kỹ năng cấp 4 choáng sửa từ 0.3 thành 0.2 giây.

Bách Bộ Xuyên Dương [F]
 • Sát thương gây ra từ 355/505/655/715 điểm điều chỉnh thành 370/525/675/750 điểm.

MY TRÚC
Hỏa Thần Quyến Luyến
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Hỏa Thần Kiếp [F]
 • Thời gian chờ từ 75/45/27.5/24 giây điều chỉnh thành 60/45/30/24 giây.

BỒ NGUYÊN
Thợ Giỏi
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5
Thông số tướng
 • Sức mạnh ban đầu từ 17 điểm điều chỉnh thành 19 điểm.

Địa Tàng Đao [W]
 • Phạm vi tác dụng từ 275 điều chỉnh thành 300.

Hung Đao Phệ Hồn [E]
 • Tồi đa tích lũy từ 4 sửa lại 5 linh hồn. Tối đa tăng 16/36/52/72 điểm tấn công sửa thành 20/40/60/80.

Đao Hồn Nộ Xích [F]
 • Thời gian trữ lực từ 1.5 giây điều chỉnh thành 1 giây.
 • Thời gian chờ từ 60/55/50/37.5 giây điều chỉnh thành 54/48/42/36 giây Mỗi linh hồn gây sát thương từ 60/90/120/140 điểm điều chỉnh thành 55/80/110/135 điểm Mỗi linh hồn gây thêm sát thương từ 3/4/5/6 điểm điều chỉnh thành 2/3/4/5 điểm

TỪ THỨ
Kiếm Thánh
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Kiếm Đạo 9*Kiếm Quyết [R]
 • Kiếm Đạo 7*Kiếm Cấm giảm MP tiêu hao từ 10/20/30/40 điều chỉnh thành 5/10/15/2.
 • Kiếm Đạo 13*Ngự Kiếm Vũ tăng tấn công từ 3/8/12/15 điều chỉnh thành 3/6/9/12 .

Kiếm Đạo Thập Tam Ngự Kiếm Vũ [F]
 • Thời gian chờ từ 50/45 giây điều chỉnh thành 60/50 giây.

LƯU THIỆN
Cơ Linh Bảo
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Điện Man Lôi [W]
 • Gây sát thương từ 50/85/120/155 điểm điều chỉnh thành 45/80/110/145 điểm.

Thục Cơ Phi Phi [E]
 • Thời gian chờ từ 10/8.5/7/6 giây điều chỉnh thành 10/9/8/7 giây Trong trạng thái hộ vệ tăng tốc độ tấn công từ 100% điều chỉnh thành 75%.

TRƯƠNG PHI
Ngạnh Hán
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Yên Nhân Cự Hống [F]
 • Thời gian chờ từ 60/52.5/45/45 giây điều chỉnh thành 40/35/30/25 giây.
 • Thời gian duy trì từ 18 giây điều chỉnh thành 12 giây.

MÃ ĐẠI
Tử Điện Hào Hiệp
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Tử Điện Tiễn Vũ [W]
 • MP tiêu hao từ 72/83/105/105 điểm điều chỉnh thành 74/80/86/92 điểm

Nhãn Quang Bát Phương [E]
 • Thời gian duy trì từ 3/5/7/9 giây điều chỉnh thành 4/6/8/10 giây

Tử Lôi Lực [R]
 • Mỗi lần tăng tốc độ di chuyển từ 1%/1%/2%/3% điều chỉnh thành 1%/2%/3%/4%

Tử Điện Quyết [F]
 • Hệ số điểm nhanh nhẹn gây sát thương từ 1 điều chỉnh thành 1.2

GIA CÁT LƯỢNG
Ngọa Long
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thất Tinh Đăng [W]
 • MP tiêu hao từ 49/54/60/65 điểm điều chỉnh thành cố định 56 điểm.

Hỏa Thiêu Vọng [E]
 • Thời gian chờ từ 3.5 giây điều chỉnh thành 4 giây MP tiêu hao từ 57/72/87/102 điểm điều chỉnh thành 65/85/105/125 điểm.

Ngọa Long Xuất Sơn [F]
 • Thời gian chờ từ 60/50 giây điều chỉnh thành 70/55 giây.

TRIỆU VÂN
Bạch Long Tướng Quân
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Bàn Xà Thất Thương [W]
 • Mỗi 5 giây trữ lực sửa thành mỗi 7/6/5.5/5 tích trữ lực 1 lần.

Bá Vương Thương Đột [E]
 • Cự ly thi triển từ 150 điều chỉnh thành 175 Gây sát thương từ 80/160/240/300 điểm điều chỉnh thành 80/145/220/280 điểm

Triệu Gia Thương Pháp [R]
 • Xác suất kích hoạt từ 45% điều chỉnh thành 40%

PHÁP CHÍNH
Thục Xuyên Địa Học Gia
Ngụy Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Độn Giáp Thư*Thuẫn [R]
 • Điều chỉnh phòng thủ từ 1/3/5/6 điểm thành 1/2/3/4 điểm.

LA LỢI
Diệu Linh Huyền Nữ
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thiên Cơ Biến Hóa [R]
 • Thời gian chờ từ 5 giây điều chỉnh thành 5.5 giây .

QUAN PHƯỢNG
Nữ Hào Kiệt
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thanh Long Đao Pháp [F]
 • Ưu hóa cơ chế: Xác suất chí mạng từ 20% điều chỉnh thành 25%.
 • Bbội số sát thương từ 2/2.8/3.5/4 lần điều chỉnh thành 1.5/2/2.5/3 lần; khi chí mạng gây thêm 100/150/200/250 điểm sát thương .

LƯU BỊ
Nhân Hoàng
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Hoàng Long Chân Khí [E]
 • Thời gian duy trì từ 15 giây điều chỉnh thành 12 giây.
 • Sát thương mỗi giây từ 30/45/60/75 điểm điều chỉnh thành 35/60/80/105 điểm .

Thừa Long Nhi Khởi [R]
 • MP tiêu hao từ 15/23/30/38 điều chỉnh thành 25/35/45/55 điểm.
 • Thời gian chờ từ 5.5 giây điều chỉnh thành 7 giây.
 • Thời gian duy trì từ 2.5/3.5/4.5/5.5 giây điều chỉnh thành 3.5/5/6.5/8 giây .

BÀNG THỐNG
Phượng Sồ
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Phượng Sồ Biến [E]
 • MP tiêu hao từ 83/105/128/150 điểm điều chỉnh thành 75/90/105/120 điểm.
 • MP tiêu hao từ 83/105/128/150 sửa thành 75/90/105/120.

Vân Thiên Hỏa [F]
 • Điểm tấn công nhỏ của mỗi cơ quan từ 39/54/69/84 điểm điều chỉnh thành 48/64/80/96 điểm.
 • Điểm tấn công lớn nhất của mỗi cơ quan từ 43/58/73/88 điểm điều chỉnh thành 53/69/85/101 điểm.

MÃ SIÊU
Cẩm Công Tử
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thiểm Điện Vũ [W]
 • Tốc độ tấn công từ 60%/80%/100%/120% điều chỉnh thành 30%/60%/90%/120%.
 • Tỷ lệ giảm sát thương từ 10%/15%/20%/25% điều chỉnh thành cố định 25%.

QUAN VŨ
Võ Thánh
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Phách Không Trảm [W]
 • Gây sát thương từ 125/175/225/275 điểm điều chỉnh thành 125/180/235/290 điểm.

Tất Sát Thanh Long [F]
 • Sát thương mỗi giây từ 160/215/280/375 điểm điều chỉnh thành 160/225/290/385 điểm.

HOÀNG VŨ ĐIỆP
Mộng Điệp
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Ngũ Thái Ảo Điệp [W]
 • Gây thêm sát thương từ 15/30/45/60 sửa thành 14/26/38/50.

Ảo Điệp Vũ [E]
 • Tốc độ tấn công từ 30%/60%/90%/120% điều chỉnh thành 30%/55%/80%/100%

Vận Mệnh Mộng Điệp [F]
 • Nhanh nhẹn gây sát thương từ 2/2.5/3/3.5 lần điều chỉnh thành 2/2.25/2.5/3 lần

Mã LƯƠNG
Bạch Mi Kỳ Lân
Thục Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thuấn Bộ [E]
 • Thời gian chờ từ 6/5.5/5/4.5 giây điều chỉnh thành 7.5/6.5/5.5/4.5 giây.

Ngô Quốc

CỐ UNG
Thụy Thú Phúc Tướng
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Trừng Trị Quang [W]
 • Thời gian tác dụng từ 1.5 giây điều chỉnh thành 2 giây.
 • Sát thương từ 35/50/65/80 điều chỉnh thành 50/70/90/115 điểm.
 • Thời gian choáng từ 0.2/0.3/0.4/0.5 điều chỉnh thành 0.25/0.5/0.75/1 giây.

Phúc thụy Quang Ba [E]
 • Loại hình thi triển điều chỉnh thành sử dụng tức thời Phóng Phúc Thụy Quang Ba, đạn xạ trị liệu cho phe ta và gây sát thương cho địch trong phạm vi 325, đạn xạ tối đa 5 lần Cự ly đạn xạ: 600.
 • Sát thương tướng tính theo phòng thủ.
 • 【Lv1】85/120 điểm hồi phục/sát thương
 • 【Lv2】110/160 điểm hồi phục/sát thương
 • 【Lv3】135/200 điểm hồi phục/sát thương
 • 【Lv4】160/240 điểm hồi phục/sát thương .

Trường Sinh Bất Lão [R]
 • Hiện có thể sử dụng đối với đơn vị miễn dịch pháp thuật.

LỤC TỐN
Thiên Hỏa Thánh Đồng
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thiêu Đốt [T]
 • Thêm kỹ năng “Thiêu Đốt” ban đầu, điều chỉnh cơ chế kỹ năng Thiêu Đốt (Bị động) [T].
 • Khi Lục Tốn dùng kỹ năng gây sát thương, sẽ gây sát thương duy trì 5/25/35/45/55 điểm/giây lên kẻ địch, duy trì 5 giây

Liệt Hỏa Cầu [W]
 • Tốc độ đạn xạ của Liệt Hỏa Cầu Thời gian chờ từ 5.5 giây điều chỉnh thành 5 giây.
 • Sát thương gây ra từ 85/135/185/235 điều chỉnh thành 80/140/200/260 điểm.

Ngoạn Hỏa [E]
 • Sát thương gây ra từ 85/135/185/235 điều chỉnh thành 80/140/200/260 điểm.

Khống Chế Lửa[R]
 • Tăng kháng phép của bản thân, khi xung quanh có kẻ địch bị Thiêu Đốt sẽ tăng lần nữa, tối đa 5 lần.
 • 【Lv1】 Tăng 1 điểm phòng thủ và 3% kháng phép.
 • 【Lv2】 Tăng 1.5 điểm phòng thủ và 4% kháng phép.
 • 【Lv3】 Tăng 2 điểm phòng thủ và 5% kháng phép.
 • 【Lv4】 Tăng 2.5 điểm phòng thủ và 6% kháng phép

Liên Doanh [F]
 • Tăng sát thương Thiêu Đốt, Thiêu Đốt sẽ lan ra đơn vị địch xung quanh, tấn công kẻ địch mang Thiêu Đốt sẽ gây sát thương trên tỷ lệ HP hiện tại.
 • 【Lv1】Tăng sát thương 20 điểm/giây, tấn công gây sát thương 3% HP hiện tại.
 • 【Lv2】Tăng sát thương 30 điểm/giây, tấn công gây sát thương 4% HP hiện tại.
 • 【Lv3】Tăng sát thương 40 điểm/giây, tấn công gây sát thương 5% HP hiện tại.
 • 【Lv4】Tăng sát thương 50 điểm/giây, tấn công gây sát thương 6% HP hiện tại

TRƯƠNG HOÀNH
Hắc Bào Vu Sư
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Hắc Linh Bộc Phá [W]
 • Thời gian delay kỹ năng từ 0.5 giây điều chỉnh thành 0.4 giây Thời gian chờ từ 2.75 giây điều chỉnh thành 3 giây.

Ngôn Linh Không Gian [E]
 • Thời gian chờ từ 6.5/5.5/4.5/3.5 giây điều chỉnh thành 7/6/5/4 giây.

Cổ Chú Ngôn Linh [R]
 • Thời gian duy trì từ 25 giây điều chỉnh thành 16 giây Mỗi giây giảm MP từ 2/4/6/8 điểm điều chỉnh thành 3/6/9/12 điểm.

Rút Linh Hồn [F]
 • Khi hút HP Trương Hoành nhận được tầm nhìn của mục tiêu trong 3 giây Cự ly thi triển từ 500 điều chỉnh thành 600 Mỗi giây hút HP từ 85/130/175/230 điểm điều chỉnh thành 80/125/165/220 điểm.

CAM NINH
Cẩm Mao Nghĩa Tặc
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Cẩm Linh Đao Vũ [F]
 • Điều chỉnh cơ chế: Khiến mục tiêu xung quanh vào trạng thái ngủ, duy trì 5/9 giây, khi tướng bất kỳ chịu sát thương, tất cả mục tiêu sẽ cùng tỉnh giấc và giảm mạnh tấn công và tốc độ di chuyển.
 • Khi vào trạng thái ngủ, mục tiêu có 1 giây vô địch Phạm vi tác dụng: 1500 MP tiêu hao: 150/207/270/360 điểm Thời gian chờ: 60/52.5 giây.
 • 【Lv1】 Giảm 30% tấn công và tốc độ di chuyển, duy trì 2 giây.
 • 【Lv2】 Giảm 40% tấn công và tốc độ di chuyển, duy trì 3 giây.
 • 【Lv3】 Giảm 50% tấn công và tốc độ di chuyển, duy trì 4 giây.
 • 【Lv4】 Giảm 60% tấn công và tốc độ di chuyển, duy trì 5 giây

LỮ MỘNG NHƯ
Ảnh Vũ
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Ảnh Vũ [E]
 • Thời gian chờ từ 13/11/9/7 giây điều chỉnh thành 11.5/10/8.5/7 giây

Ảnh Tập [R]
 • Thời gian chờ từ 9/7.5/6/4.5 điều chỉnh thành 7/6/5/4 giây.

Cửu Ảnh Tuyệt Sát [F]
 • Hủy cơ chế thi triển 2 lần.

TIỂU KIỀU
Xích Luyện Tiên Tử
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Phượng Hoàng Phi Vũ [W]
 • MP tiêu hao từ 68/79/94/105 điểm điều chỉnh thành 65/75/85/95 điểm.

Phượng Dực Thiên Tường [E]
 • MP tiêu hao từ 68/75/83/94 điểm điều chỉnh thành 70/75/80/85 điểm.
 • Cự ly thi triển từ 600 điều chỉnh thành 650

Phượng Hoàng Kiếm Quyết [F]
 • Cự ly thi triển từ 600 điều chỉnh thành 650.

BỘ UYỂN
Băng Phong Thánh Nữ
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Phá Băng Thỉ [W]
 • Tăng tốc độ bay của Phá Băng Thỉ.

3Q*CAM NINH
Thần Bí Nhân
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Cẩm Linh Sách [W]
 • MP tiêu hao từ 90 điểm điều chỉnh thành 78 điểm.

Phá Kim Đao [E]
 • Thời gian chờ từ 9/8/7/6 giây điều chỉnh thành 7.5/6.5/5.5/4.5 giây

Tôn Kiên
Giang Đông Mãnh Hổ
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Đạn Hổ Gầm [W]
 • Giảm tốc độ di chuyển từ 50% điều chỉnh thành 40% Thời gian duy trì giảm tốc từ 4 giây điều chỉnh thành 3 giây

Bạch Hổ Thánh Thể [E]
 • Chống đỡ sát thương từ 90/150/210/270 điểm điều chỉnh thành 75/130/185/240 điểm.

TÔN QUYỀN
Thần Hoàng
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thần Quang Liên Tập [W]
 • Gây sát thương từ 60/90/120/150 điểm điều chỉnh thành 50/75/100/125 điểm

Thần Binh Thiên Giáng [F]
 • Thần Binh*Thiên Binh không giúp đồng đội hồi HP nữa Thần khí gây sát thương xung quanh từ 8/12/16/20 điều chỉnh thành 20/35/50/60 điểm

NGÔ PHƯỢNG HI
Thần Hậu
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thất Thái Thần Quang*Minh [R]
 • Cự ly thi triển từ 400 điều chỉnh thành 525.

TÔN THƯỢNG HƯƠNG
Công Chúa Ngang Ngược
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Phượng Vũ Xạ Pháp [W]
 • Hủy thời gian chờ của hiệu ứng.

Như Mộc Xuân Phong [R]
 • Thời gian chờ từ 18 giây điều chỉnh thành 15 giây Mỗi tia sáng tăng hồi phục HP từ 12 điểm/giây điều chỉnh thành 15 điểm/giây

Quốc Sắc Thiên Hương [F]
 • Tăng sát thương cự ly của Phượng Vũ Xạ Pháp, tỷ lệ từ 2%/5%/8%/9% điều chỉnh thành 4%/8%/12%/16%

TÔN LỖ BAN
Võ Đấu Thiếu Nữ
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Phi Yến Thoái*Sóng [W]
 • Thời gian choáng từ 1 giây điều chỉnh thành 0.6 giây Thời gian chờ từ 5.5 giây điều chỉnh thành 6 giây.

Quốc Thuật*Đấu Khí [R]
 • Tấn công từ 20/30/40/50 điểm điều chỉnh thành 15/25/35/45 điểm.

CHU THÁI
Thiên Thương
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Chiến Đấu Trào Phúng [W]
 • MP tiêu hao từ 60/68/75/83 điểm điều chỉnh thành 70/80/90/100.

Cuồng Chiến Huyết Phách [E]
 • Mỗi lần tăng tốc độ di chuyển từ 4% điều chỉnh thành 3%.
 • Mỗi lần tấn công giảm phòng thủ từ 1.5/2/3/3.5 điểm điều chỉnh thành 1/1.5/2/2.5 điểm

TRÌNH PHỔ
Thủy Thần
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thủy Chi Lưu Động [E]
 • Thời gian thi triển từ 3.5 giây điều chỉnh thành 3 giây

Đại Hải Nộ Triều [F]
 • Thời gian chờ từ 45/40/35/30 giây điều chỉnh thành 40/40/40/35 giây.

TÂN HIẾN ANH
Phúc Oa
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Linh Quang Thủ Hộ [E]
 • Điều chỉnh cơ chế: Khiến mục tiêu miễn dịch pháp thuật, giảm tốc độ di chuyển của địch xung quanh Phạm vi tác dụng: 500 Cự ly thi triển: 500 MP tiêu hao: 50 điểm Thời gian chờ: 12 giây
 • 【Lv1】Thời gian duy trì 3 giây, giảm 12% tốc độ di chuyển
 • 【Lv2】Thời gian duy trì 4 giây, giảm 18% tốc độ di chuyển
 • 【Lv3】Thời gian duy trì 5 giây, giảm 24% tốc độ di chuyển
 • 【Lv4】Thời gian duy trì 6 giây, giảm 30% tốc độ di chuyển

Tường Hòa Quang [R]
 • Cơ cấu lại kỹ năng: Giảm miễn sát thương phải chịu, và trị liệu bằng nhau cho đồng đội trong phạm vi 1000 Phạm vi tác dụng: 1000
 • 【Lv1】Giảm miễn 10% sát thương phải chịu.
 • 【Lv2】Giảm miễn 14% sát thương phải chịu.
 • 【Lv3】Giảm miễn 18% sát thương phải chịu.
 • 【Lv4】Giảm miễn 22% sát thương phải chịu

Quang Lâm Chúng Sinh [F]
 • Cơ cấu lại kỹ năng: Triệu hồi tường quang tấn công khu vực mục tiêu, gây sát thương và giúp đồng đội trong phạm vi tường quang giảm 50% sát thương vật lý phải chịu Phạm vi tác dụng: 600 MP tiêu hao: 94/132/188/263 điểm Thời gian chờ: 75/67.5 giây.
 • 【Lv1】 Gây 225 điểm sát thương, tường quang duy trì 4 giây.
 • 【Lv2】 Gây 300 điểm sát thương, tường quang duy trì 5 giây.
 • 【Lv3】 Gây 375 điểm sát thương, tường quang duy trì 6 giây.
 • 【Lv4】 Gây 450 điểm sát thương, tường quang duy trì 7 giây

TRƯƠNG CHIÊU
Bạch Bào Pháp Sư
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Dẫn Thiên Lôi [W]
 • Cự ly thi triển từ 800 điều chỉnh thành 700 Thời gian chờ từ 5 giây điều chỉnh thành 6 giây

Chưởng Tâm Lôi [E]
 • Gây sát thương từ 80/145/205/265 điểm điều chỉnh thành 85/150/215/285 điểm.

Ngũ Lôi Oanh Đỉnh [R]
 • Phạm vi tác dụng từ 600 điều chỉnh thành 500 Mỗi lần oanh kích gây sát thương từ 12.5/25/37.5/50 điểm điều chỉnh thành 11/22/33/44 điểm.

CHU DU
Mỹ Chu Lang
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Tài Quyết Quang [W]
 • Gây sát thương từ 80/160/240/320 điểm điều chỉnh thành 80/155/230/310 điểm

Tự Do Quang [E]
 • Gây sát thương từ 100/175/250/325 điểm điều chỉnh thành 100/170/240/310 điểm

HOÀNG CÁI
Hỏa Tướng Quân
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Bộc Viêm Hỏa Đạn [W]
 • Cơ cấu lại kỹ năng: Ném hỏa đạn vào mục tiêu, giảm tốc độ di chuyển và điểm phòng thủ địch, khi mục tiêu bị ảnh hưởng bởi Bộc Viêm Hỏa Đạn hoặc Hỏa Sơn Bộc Phát lần nữa sẽ cộng dồn hiệu quả, tối đa 4 lần, duy trì 5 giây Cự ly thi triển: 600 MP tiêu hao: 48/56/64/72 điểm Thời gian chờ: 6 giây.
 • 【Lv1】 Giảm 1 điểm phòng thủ và 15% tốc độ di chuyển của mục tiêu, hiệu quả cộng dồn giảm 1 điểm phòng thủ và 3% tốc độ di chuyển của mục tiêu.
 • 【Lv2】 Giảm 1 điểm phòng thủ và 18% tốc độ di chuyển của mục tiêu, hiệu quả cộng dồn giảm 1 điểm phòng thủ và 6% tốc độ di chuyển của mục tiêu.
 • 【Lv3】 Giảm 2 điểm phòng thủ và 21% tốc độ di chuyển của mục tiêu, hiệu quả cộng dồn giảm 2 điểm phòng thủ và 9% tốc độ di chuyển của mục tiêu.
 • 【Lv4】 Giảm 2 điểm phòng thủ và 24% tốc độ di chuyển của mục tiêu, hiệu quả cộng dồn giảm 2 điểm phòng thủ và 12% tốc độ di chuyển của mục tiêu.

Xâm Lược Như Hỏa [F]
 • Cơ cấu lại kỹ năng: Mỗi lầnsử dụng kỹ năng sẽ tăng tốc độ di chuyển bản thân, và khiến lần tấn công sau cộng thêm sát thương, hiệu quả có thể cộng dồn, tối đa 4 lần, duy trì 10 giây Sát thương tướng tính theo phòng thủ.
 • 【Lv1】 Cộng thêm 80 điểm sát thương và tăng 5% tốc độ di chuyển, mỗi lần cộng dồn 25 điểm sát thương và 1% tốc độ di chuyển.
 • 【Lv2】Cộng thêm 100 điểm sát thương và tăng 7% tốc độ di chuyển, mỗi lần cộng dồn 32 điểm sát thương và 2% tốc độ di chuyển.
 • 【Lv3】Cộng thêm 120 điểm sát thương và tăng 10% tốc độ di chuyển, mỗi lần cộng dồn 40 điểm sát thương và 3% tốc độ di chuyển.
 • 【Lv4】Cộng thêm 150 điểm sát thương và tăng 13% tốc độ di chuyển, mỗi lần cộng dồn 50 điểm sát thương và 4% tốc độ di chuyển.

ĐẠI KIỀU
Thủy Mộng Tiên Tử
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Mị*Sóng Ám Tống [W]
 • Thời gian chờ từ 2/1.5/0/0 giây điều chỉnh thành 1.5/0.75/0/0 giây

Mị*Bích Thủy Tình [R]
 • Gây thêm sát thương từ 3/6/9/12 điều chỉnh thành 4/8/12/16 điểm

TÔN SÁCH
Tiểu Bá Vương
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Bá Vương Tung Hoành [W]
 • MP tiêu hao từ cố định 105 điểm điều chỉnh thành 65/75/85/95 điểm.

Tử Lôi Loạn Vũ [F]
 • Phạm vi tác dụng từ 350/375 điều chỉnh thành 375/400 Mỗi lần tấn công gây sát thương từ 120/140/155/170 điểm điều chỉnh thành 105/125/140/160 điểm Số lần tấn công từ 5/6/7/8 lần điều chỉnh thành 6/7/8/9 lần

TÔN LINH LUNG
Nữ Võ Thần
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thần Cung Cửu Tiễn [W]
 • MP tiêu hao từ 60/75/90/105 điểm điều chỉnh thành 60/70/80/90 điểm.

Thủy Lưu Thuẫn [R]
 • Tỷ lệ chuyển hóa từ 35% điều chỉnh thành 45% .

LĂNG THỐNG
Ngoan Đồng
Ngô Quốc
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Phát Nộ [F]
 • Có hiệu lực với miễn dịch pháp thuật.

Trung Lập

VĂN XÚ
Côn Lôn Tí Nô
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Huyết Nộ [R]
 • Sức mạnh tích lũy tối đa từ 32 điểm điều chỉnh thành 40 điểm.

MẠNH HOẠCH
Nam Man Vương
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Dị Tộc Xâm Nhập [F]
 • Thời gian chờ từ 54/48/42/36 giây điều chỉnh thành 48/44/40/34 giây.

ĐỔNG TRÁC
Hắc Ám Ma Quân
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Hắc Ám Ma Câu [W]
 • Ưu hóa động tác kỹ năng và hiệu quả biểu hiện

Nghịch Giả Tất Vong [F]
 • Tỷ lệ sát thương chuyển thành HP từ 20%/35% điều chỉnh thành cố định 75%/125%

VIÊN THIỆU
Hoàng Kim Bá Chủ
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Càn Khôn Nhất Trịch [F]
 • Mỗi lần gây sát thương từ 120/180/240/280 điểm điều chỉnh thành 90/145/205/260 điểm.

CÔNG TÔN TOÁN
Bạch Mã Nghĩa Tòng
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Bạch Mã Xung Phong [R]
 • Thời gian chờ từ 15/14/13/12 giây điều chỉnh thành 18/16/14/12 giây.

LƯU CHƯƠNG
Võ Lâm Minh Chủ
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Càn Khôn Vô Song Phá [F]
 • Thời gian chờ từ 30/27.5/25/22.5 giây điều chỉnh thành 36/32/28/22 giây.

HOA HÙNG
Cuồng Chiến Lang
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Đau Khổ Tột Cùng [F]
 • Thời gian chờ từ 40 giây điều chỉnh thành 48 giây

PHAN PHƯỢNG
Thượng Tướng
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Trọng Áp Thái Sơn [E]
 • Trọng Áp Thái Sơn [E] Giảm tốc độ di chuyển từ 10%/15%/20%/25% điều chỉnh thành cố định 25%

Thế Phá Tung Sơn [R]
 • Cự ly cần di chuyển cho mỗi lần từ 400 điều chỉnh thành 300.

LƯU BIỂU
Hải Long Thiên Vương
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Hải Long Bào Hao [F]
 • Mỗi Hải Long Hồn gây sát thương từ 85/120/155/190 điểm điều chỉnh thành 85/130/165/205 điểm.

ĐIÊU THUYỀN
Tuyệt Sắc Mỹ Nhân
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Khuynh Đảo Chúng Sinh [F]
 • Thời gian chờ từ 65/60 giây điều chỉnh thành 60/55 giây

CHÚC DUNG
Thích Mĩ Nhân
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Hỏa Thỉ Nhẫn [E]
 • Mỗi lần xuyên thấu giảm sát thương từ 20% điều chỉnh thành 30% .

VIÊN THUẬT
Ngân Long Ngụy Đế
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thu Nạp Ma Tính [R]
 • Phạm vi tác dụng từ 475 điều chỉnh thành 400

LỮ BỐ
Thiên Hạ Đệ Nhất
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Tấn*Xích Thố Bảo Mã [W]
 • MP tiêu hao từ 83/94/105/117 điểm điều chỉnh thành 74/82/90/98 điểm

Công*Thiên Kích [R]
 • Xác suất kích hoạt từ 15% điều chỉnh thành 20% Bội số chí mạng từ 1.5/1.8/2.2/2.5 lần điều chỉnh thành 1.5/1.75/2/2.25 lần Thời gian choáng từ 0.15/0.3/0.45/0.6 giây điều chỉnh thành 0.2/0.3/0.4/0.5 giây

Thiên Hạ Vô Địch [F]
 • Thêm sát thương phấn toái từ 50/60/70/75 điểm điều chỉnh thành 45/60/75/90 điểm

NHAN LƯƠNG
Thiên Kim Chiến Thần
Trung Lập
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5

Thiên Kim Trảm [W]
 • Tốc độ bay của Tiểu Kim Nhân tăng 20%

Tề Lực Đoạn Kim [E]
 • Xác suất tăng tấn công từ 30% điều chỉnh thành 50%

Boss

VIÊM MA
Boss Tam Quốc Vô Song
Kỹ NăngTam Quốc Vô Song 5-5
Điều chỉnh trị số cường hóa của Viêm Ma
 • Sau khi điều chỉnh, mỗi lần hồi sinh tăng 2500 điểm HP, 2.5 điểm phòng thủ, 25 điểm tấn công

Thiên Lạc Vẫn Tinh
 • Gây sát thương từ 100 điểm tăng thành 225 điểm

Tiễn Đạp Vạn Lý
 • Gây sát thương từ 70 điểm điều chỉnh thành 125 điểm

Vật phẩm

SttTên vật phẩmMô tả
1
Bình HP
 • Thời gian chờ mua từ 1 giây điều chỉnh thành 0.5 giây.
2
Bình MP
 • Thời gian chờ mua từ 1 giây điều chỉnh thành 0.5 giây.
3
Mộc Linh Phù
 • Thời gian chờ mua từ 1 giây điều chỉnh thành 0.5 giây.
4
Bình Thanh Hồn
 • Thời gian chờ mua từ 1 giây điều chỉnh thành 0.5 giây.
5
Hồi Trình Lệnh
 • Thời gian chờ mua từ 1 giây điều chỉnh thành 0.5 giây.
6
Chư Hầu Quan Ấn
 • Điều chỉnh thành trang bị duy nhất
7
Trị Liệu*Huyết Phách Thạch
 • Thần Hựu (Bị động) Tướng địch tử vong hồi phục HP từ 225 điểm điều chỉnh thành 185 điểm Tướng địch tử vong hồi phục MP từ 200 điểm điều chỉnh thành 160 điểm
8
Hiện Hình*Khổng Minh Đăng
 • Phạm vi tác dụng từ 900 điều chỉnh thành 800
9
Truyền Tống*Thổ Độn Ngoa
 • Giá trục quyển từ 2200 điều chỉnh thành 1800
10
Ân Huệ*Duy Ác Ngoa
 • Phạm vi tác dụng từ 600 điều chỉnh thành 700
11
Thuấn Di*Tật Điện Ngoa
 • Thời gian chờ từ 13 giây điều chỉnh thành 15 giây
12
Cao Tuyết Cáp
 • Xóa bỏ thiết lập hiệu ứng, điều chỉnh thành hiệu quả bị động Phạm vi tác dụng từ 500 điều chỉnh thành 3000 Thời gian duy trì từ 5 giây điều chỉnh thành 8 giây
13
Huyền Thuật*Chỉ Binh Lực
 • Huyền Thuật*Chỉ Binh Phù Mã thiết lập lại, điều chỉnh thành Huyền Thuật*Chỉ Binh Lực Xóa bỏ Phù Mã, Chỉ Binh điều chỉnh thành đơn vị tấn công tầm xa Sức tấn công: 51/91/131 (Tấn công xuyên thấu) Phòng thủ: 6/8/10 (Trọng giáp) Di chuyển: 340/382/425 Điều chỉnh kỹ năng: Xóa bỏ “Nhiên Hồn Chú” của Phù Mã, ghép vào “Ức Ma Thương Pháp” Ức Ma Thương Pháp Mỗi lần tấn công thiêu đốt MP từ 25/50/75 điểm điều chỉnh thành 45/70/95 điểm Kỹ năng “Đồng Sinh Cộng Tử”, “Phấn Chấn Đại Pháp” và “Chân Thị” giữ nguyên không đổi, do Chỉ Binh kế thừa