Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Từ 25/10/2013, bên cạnh việc thay đổi chỉ số Tướng ở các bản đồ, 3Q Củ Hành còn mang đến cho người chơi nhiều bất ngờ khi thay đổi diện mạo một số Tướng và hiệu ứng đặc biệt trong game.

Chi tiết mời các Tướng Quân theo dõi!

NHỮNG THAY ĐỔI KHÁC CỦA 3Q TRONG BẢN CẬP NHẬT MỚI!

Thay đổi điều ước bản đồ Đối Ẩm Luận Anh Hùng

- Hệ thống điều ước trong bản đồ Đối Ẩm Luận Anh Hùng được thay đổi, người chơi có thể chọn 1 trong 5 điều ước sau:

  • Tấn Công*Tụ Lực: Cứ 3 giây nhận 1 lần sát thương bằng 50% điểm thuộc tính chính, tối đa nhận 150 điểm tấn công.
  • Tăng Uy Lực: Giảm 8% thời gian chờ kỹ năng, tăng 12% kỹ năng cộng thêm.
  • Tăng thể chất tổng hợp: Tăng vĩnh viễn 300 điểm HP và 10 điểm tất cả thuộc tính.
  • Tật Như Phong: Tốc độ di chuyển tăng 8%, tốc độ tấn công tăng 30%.
  • Tặng Tiền: Nhận ngay 1500 vàng.

Mua nhanh Phó Bản

- Khi tham gia các bản đồ vượt ải, boss người chơi đứng từ xa có thể trực tiếp mua những vật phẩm thuộc nhóm vật phẩm cấp 2 trở lên (Vật phẩm đã được ghép) mà không cần thông qua Thú Cưng vận chuyển, thuận tiện hơn cho người chơi.

Thay đổi hiệu ứng

Hiệu ứng loading

Hiệu ứng khi sử dụng dược phẩm

Hiệu ứng sử dụng bình HP

Hiệu ứng sử dụng bình MP

Hiệu ứng sử dụng bình Thanh Hồn

Thay đổi hình ảnh

Hình ảnh tướng

- Điển Vi (Ngụy Quốc):

Hình ảnh Điển Vi hoàn toàn mới

Điển Vi trong game

- Hạ Hầu Đôn (Ngụy Quốc):

Hình ảnh Hạ Hầu Đôn mới

Hạ Hầu Đôn trong game

Hình ảnh hiệu ứng kỹ năng

- Đổng Trác (Trung Lập):

Kỹ năng Hắc Ám Ma Câu của Đổng Trác

- Điển Vi (Ngụy Quốc):

Kỹ năng Hổ Bào Trảm của Điển Vi

Kỹ năng Hung Bạo của Điển Vi

Kỹ năng Bá Đao của Điển Vi

Kỹ năng Sí Long Phệ Thần của Điển Vi

- Hạ Hầu Đôn (Ngụy Quốc):

Kỹ năng Hắc Ám Đột Tập của Hạ Hầu Đôn

Kỹ năng Hắc Ám Đột Tập của Hạ Hầu Đôn

Kỹ năng Hắc Ám Kỵ Đoàn của Hạ Hầu Đôn

Kỹ năng Hắc Ám Kỵ Đoàn của Hạ Hầu Đôn

- Tân Hiến Anh (Ngô Quốc):

Kỹ năng Thần Quang Phổ Chiếu của Tân Hiến Anh

Kỹ năng Linh Quang Thủ Hộ của Tân Hiến Anh

Kỹ năng Quang Lâm Chúng Sinh của Tân Hiến Anh

Kỹ năng Quang Lâm Chúng Sinh của Tân Hiến Anh

- Vu Cấm (Ngụy Quốc):

Kỹ năng Nhất Đao Nhập Hồn của Vu Cấm