Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Đại Chiến Boss là một bản đồ với kiểu chơi hoàn toàn mới lạ vừa xuất hiện trong 3Q Củ Hành. Trong bản đồ này, người chơi có thể hóa thân thành Boss với sức mạnh siêu nhiên trải nghiệm cảm giác chiến đấu với người chơi khác vô cùng thú vị.

24/10 - RA MẮT BẢN ĐỒ SĂN BOSS MỚI

ĐẠI CHIẾN BOSS - NGƯỜI CHƠI VS. NGƯỜI CHƠI

Tận hưởng cảm giác hóa thân thành Boss, sức mạnh vô địch

Điều kiện

  • Số người tham dự bắt buộc: 10 người
  • Thời gian trong bản đồ: 10 phút
  • Tiền Vàng khởi điểm: 15.000 Vàng.

Chọn phòng Đại Chiến Boss

Hệ thống điều ước

Chọn phòng Đại Chiến Boss

Nội dung

Trong 10 người chơi sẽ có 1 người ngẫu nhiên được hóa thân thành Boss. Có thể chọn hóa thân thành Vua Lợn Ma Hóa hoặc Vua Hổ Rừng Sâu Biến Thân.

Sau khi biến thân thành Boss có thể chọn cho mình bộ kỹ năng thích hợp.

Có rất nhiều kỹ năng có thể lựa chọn.

Chọn bộ kỹ năng cần thiết

Vua Hổ Rừng Sâu

Biến thân Vua Hổ Rừng Sâu

- Bộ kỹ năng [W] có thể chọn 1 trong các kỹ năng sau:

SttKỹ năngMô tả
1 Côn Lôn Phá Khiến địch trong phạm vi 375 chấn động và gây 700 sát thương , bay lên không 1 giây
2 Nha Xung Xông đến mục tiêu cự ly 500 phía trước, tạo 500 điểm sát thương cho mục tiêu đi ngang qua
3 Mãnh Hổ Đoạn Không Ngẫu nhiên chọn 1 kẻ địch lân cận tiêu diệt sẽ giảm 50% tốc độ, bản thân và kẻ địch trong phạm vi 325 nhanh nhẹn x2 + 200 sát thương , duy trì 3 giây

- Bộ kỹ năng [E] có thể chọn 1 trong các kỹ năng sau:

SttKỹ năngMô tả
1 Sóng Từ Mãnh Hổ́ Thời gian chờ 1 giây, gây 1000 điểm sát thương lên kẻ địch theo đường thẳng
2 Mãnh Hổ Lôi Đình Thời gian chờ 1 giây, mãnh kích mặt đát , gây 800 điểm sát thương lên kẻ địch xung quanh và giảm 40% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển , duy trì 4,5 giây

- Bộ kỹ năng [R] có thể chọn 1 trong các kỹ năng sau:

SttKỹ năngMô tả
1 Vòng Nhẫn Nại

Tăng 10% tốc độ di chuyển và 40% tốc độ tấn công
HP giảm đến 60% tăng 5% tốc độ di chuyển và 10% tốc độ tấn công

Hp giảm đến 30% lại tăng 1 lần
2 Hổ Trảo Liệt Khi tấn công có 35% gây 350 điểm sát thương lên mục tiêu trong phạm vi 375

- Bộ kỹ năng [F] có thể chọn 1 trong các kỹ năng sau:

SttKỹ năngMô tả
1 Ngự Ma Khu

Tăng 10% tốc độ di chuyển và 40% tốc độ tấn công
HP giảm đến 60% tăng 5% tốc độ di chuyển và 10% tốc độ tấn công

Hp giảm đến 30% lại tăng 1 lần
2 Hổ gầm rú long trời lở đất Thời gian chờ 2.25 giây thi triểu Hổ Bào Trảm trong phạm vi 800, gây 1500 sát thương lên địch, Hổ Bào Trảm còn có thể thi triển đạn xạ , 1 lần gây 400 điểm sát thương , tối đa đạn xạ lên 14 mục tiêu
Vua Lợn Ma Hóa

Biến thân Vua Lợn Ma Hóa

- Bộ kỹ năng [W] có thể chọn 1 trong các kỹ năng sau:

SttKỹ năngMô tả
1 Đầu Chùy Va vào mục tiêu, đồng thời gây 800 sát thương cho bản thân và mục tiêu trong phạm vi 245, gây choáng cho địch 1 giây, khi thi triển cách địch hơn 300 sẽ bật lại một cự ly ngắn
2 Đi Ngay

Chọn một đơn vị đánh vào đơn vị địch lân cận tạo sát thương gấp 4, đơn vị bị chọn sẽ chịu 300 sát thương . Nếu không chọn được đơn vị cũng có thể gây 50% sát thương

Ít nhất gây 500 điểm sát thương
3 Ném Ngược Ném kẻ địch trược mặt về phía sau mình gây sát thương trong phạm vi 275[điểm sức mạnh*6]

- Bộ kỹ năng [E] có thể chọn 1 trong các kỹ năng sau:

SttKỹ năngMô tả
1 Đại Địa Chấn Hám Thời gian chờ 1 giây, gây 800 điểm sát thương và choáng 2.25 giây lên kẻ thù xung quanh
2 Phòng* Nộ Sư Kim Giáp Sau khi kích hoạt giảm 40% sát thương bất kỳ, đồng thời phản xạ lại 100 điểm sát thương cho người tấn công thường nhưng bản thân giảm 50% tốc độ di chuyển duy trì 5 giây

- Bộ kỹ năng [R] có thể chọn 1 trong các kỹ năng sau:

SttKỹ năngMô tả
1 Hậu Hắc Bá Thể Giảm 30% sát thương ở phạm vi 275
2 Trọng Kích 30% kèm theo sát thương trọng kích, khiến tướng mục tiêu (đơn vị thường) choáng 1,2 giây và gây 300 điểm sát thương thêm

- Bộ kỹ năng [F] có thể chọn 1 trong các kỹ năng sau:

SttKỹ năngMô tả
1 Nhục Đạn Va Chạm Thời gian chờ 1,5 giây, tấn công phía trước , gây cho kẻ địch đi qua 550 điểm sát thương trong mỗi 0.1 giây
2 Nhục Đạn Chấn Động Thời gian chờ 1,5 giây gây 650 điểm sát thương kẻ địch bên cạnh, sau đó thêm 5 lần gây sát thương tương đương cho mục tiêu trong khu vực, kẻ thù chịu sát thương giảm 30% tốc độ di chuyển, duy trì 3 giây

Cách chơi

9 người chơi còn lại sẽ tấn công người chơi hóa thân thành Boss. Nếu có thể tiêu diệt thì sẽ chiến thắng.

Khiêu chiến Boss

Ngược lại nếu người chơi hóa thân thành Boss có thể tiêu diệt cả 9 người chơi thì sẽ chiến thắng.

Mỗi người chơi có 3 lần cơ hội hồi sinh để đánh Boss. Nếu chết quá 3 lần sẽ biến thành tay sai của Boss tấn công người chơi khác.

Chết quá 3 lần hóa thân thành tay sai của Boss tấn công người chơi khác

Một số hình ảnh khi tham gia Đại Chiến Boss