Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Bản đồ Tiểu Trương Giác là bản đồ giúp người tham gia có cơ hội nhận được Củ Khóa (có thể dùng để mua những vật phẩm trong SHOP - có giá trị như Củ Thường).

Mỗi ngày từ 14h00 – 23h59, có thể miễn phí khiêu chiến bản đồ 3 lần, sau đó muốn khiêu chiến tiếp phải có Tiểu Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh.

HƯỚNG DẪN BẢN ĐỒ TIỂU TRƯƠNG GIÁC

CÁCH ĐỂ CÓ ĐƯỢC CỦ KHÓA TRONG 3Q CỦ HÀNH

Tiểu Trương Giác

Điều kiện

  • Số người: Từ 1 – 5 người
  • Vàng khởi điểm: 20.000 vàng
  • Giới hạn thần binh: >= 3.000
  • Giới hạn thời gian khiêu chiến: 15 phút
  • Có thể miễn phí khiêu chiến bản đồ 3 lần, sau đó muốn khiêu chiến tiếp phải có Tiểu Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh.

BOSS Tiểu Trương Giác:

Các kỹ năng BOSS Tiểu Trương Giác
Kỹ năngChi tiết
Sóng Xung Kích Kỹ năng 1 của Manh Hóa Trương Giác. Thi triển Sóng Manh xung kích hướng về trước, gây 500 điểm sát thương lên kẻ địch trong cự ly 750.
Bá Khí Phi Đao Chỉ định mục tiêu, sau 3 giây nhảy đến vị trí mục tiêu gây thêm 1000 điểm sát thương.
Manh Quân Viêm Trận Thời gian thi triển 3 giây, gây 1000 điểm sát thương lên mục tiêu trong phạm vi 825 và choáng 1 giây.
Manh Khí Nộ Xích Tụ khí sau 2.75 giây, bắn 12 Manh Khí tứ phía, mỗi Manh Khí gây 500 sát thương lên kẻ địch theo đường thẳng, kẻ địch chịu sát thương giảm 40% lực tấn công và di chuyển, duy trì 5 giây

Phần thưởng

SttĐiều kiệnPhần thưởngHình ảnh
1 Đánh bại Tiểu Trương Giác Trảm Tướng Kỳ Lvl1
2 Vượt ải trong 4 phút (Nhóm) 10 Củ Khóa
3 Điểm S trở lên Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
4 Điểm A trở lên Trang Bị Tinh Nguyên
5 Vượt Ải Thẻ Binh Sĩ-Nhỏ (03 ngày)
Lưu ý: Vật phẩm khi nhận sẽ được tự động sử dụng.
6 Vượt Ải Thẻ Quân Lương-Nhỏ (03 ngày)
Lưu ý: Vật phẩm khi nhận sẽ được tự động sử dụng.
7 Vượt Ải Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên Thuộc)
8 Vượt Ải Đá Tinh Luyện-Tím
9 Vượt ải nhanh (2 phút) Thẻ Tướng Truyền Thuyết
10 Vượt ải nhanh (2 phút) 50 Củ Khóa

Một số hình ảnh khi tham gia bản đồ Tiểu Trương Giác