Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hệ thống Củ khóa là hệ thống tiền tệ mới xuất hiện trong 3Q Củ Hành. Hệ thống Củ khóa cho phép người chơi mua các vật phẩm từ Của Hàng giống như Củ thường, các vật phẩm sau khi mua xong sẽ được khóa lại để đảm bảo an toàn.

Hệ thống Củ khóa ra mắt từ thứ sáu, 26/12/2014.

HỆ THỐNG CỦ KHÓA - ĐƠN VỊ TIỀN TỆ MỚI TRONG 3Q CỦ HÀNH

HƯỚNG DẪN CÁC CÁCH ĐỂ CÓ CỦ KHÓA

Củ khóa được sử dụng song song với Củ thường

CÁC CÁCH ĐỂ CÓ CỦ KHÓA

Chuyển đổi điểm Vinh Dự thành Củ khóa

- Điểm Vinh Dự sẽ được tự động chuyển thành củ khóa. Tỉ lệ quy đổi:

60 điểm Vinh Dự = 1 Củ khóa

Lưu ý:

- Nếu điểm Vinh Dự chia 60 có số dư trên 5 sẽ làm tròn, cộng thêm 1 Củ khóa. Nếu số dư nhỏ hơn 5 sẽ bị mất đi.

- Điểm Vinh Dự này là điểm Vinh Dự nhận được khi hoàn thành bản đồ Công Thành Chiến, không phải điểm Vinh Dự nhận được khi giao dịch.

Nhận được từ bản đồ Tiểu Trương Giác

- Khi tham gia map Tiểu Trương Giác sẽ có cơ hội nhận được Củ khóa

Bản đồ Tiểu Trương Giác

Điều kiện

  • Tham gia map trong 4 phút sẽ có cơ hội nhận được 10 Củ khóa.
  • Tham gia map trong vòng 2 phút sẽ có cơ hội nhận được 50 Củ khóa.

Tham gia bản đồ Đại Loạn Chiến cao

- Khi tham gia map Đại Loạn Chiến Cao tiêu diệt boss Võ Lâm Minh Chủ có cơ hội nhận được 500 Củ khóa.

Hướng dẫn sử dụng Củ khóa

- Có thể sử dụng Củ khóa để mua các vật phẩm trong Cửa Hàng với giá bằng Củ không khóa.

- Các vật phẩm mua về sẽ được khóa lại.

Mua vật phẩm trong cửa hàng

Chú ý bỏ dấu chọn để mua vật phẩm bằng Củ không khóa.

Chi trả bằng Củ Khóa hoặc Củ Không Khóa đều có thể sử dụng Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng

Lưu ý: Không thể sử dụng Củ khóa để mua trong giao dịch / yêu cầu / tặng vật phẩm.