Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Các Tướng Quân thân mến,

Chỉ mới đây, các Tướng Quân game Củ Hành vừa được gặp Trư Bát Giới trong hình dạng 3Q*Hứa Chử. Không biết hậu duệ của Lão Trư tham ăn, háo sắc đến thế nào mà sắp tới đây, đệ tử Đường Tam Tạng là 3Q* Trương Chiêu đã phải lập tức hạ sơn để kịp thời giáo huấn.

Được biết, 3Q*Trương Chiêu là phân thân hướng thiện của Trương Chiêu - Đại Tướng Đông Ngô sau khi cáo lão hồi hương. Ông ta tinh thông Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng, lại là người theo học đạo với Đường Tăng nên được thế gian gọi là "Tam Tạng Pháp Sư".

Bản lĩnh 3Q*Trương Chiêu thế nào để có thể giáo huấn 3Q*Hứa Chử? Mời các Tướng Quân cùng tìm hiểu vào thứ sáu, ngày 23/8 tới đây.

23/08/2013 - RA MẮT TƯỚNG MỚI 3Q*TRƯƠNG CHIÊU

Đường Tam Tạng - 3Q*Trương Chiêu

Kỹ năng

30s giới thiệu kỹ năng 3Q*Trương Chiêu

Kỹ NăngTác dụng

Tử Kim Bát Vu [Chủ động]

Tử Kim Bát Vu thi triển Phật Quang tấn công mục tiêu đối địch, gây sát thương và tăng tốc độ di chuyển trong 4 giây
Nếu cự ly mục tiêu nhỏ hơn 300 thì kẻ địch trong phạm vi 300 sẽ nhận tiếp 1 lần sát thương và choáng 1 giây.


Tụng Kinh Thuyết Pháp [Chủ động]

Thi triển Phật Quang, mỗi giây duy trì tiêu hao pháp lực bản thân, khấu trừ pháp lực và gây sát thương kẻ địch xung quanh.
Kẻ địch trong trạng thái bị choáng sẽ chịu thêm 50% sát thương.


Cẩm Lan Cà Sa [Bị động]

Tăng tốc độ hồi phục pháp lực bản thân, khi HP dưới 50%, 50% sát thương chịu phải sẽ tự chuyển thành giảm MP, khi MP dưới 25% hiệu quả tự mất đi
Hiệu quả hồi phục pháp lực không thể tăng thêm mục khác


Phật Pháp Vô Biên
[Chủ động]

Sau khi kích hoạt có thể chặn tấn công thường của anh hùng phe địch hoặc pháp thuật chỉ hướng, đồng thời kích hoạt Hỏa Nộ Phật, duy trì 3 giây
Nộ hỏa sẽ thiêu đốt kẻ địch trong phạm vi 800, gây sát thương cực lớn và choáng.

Tiểu sử 3Q*Trương Chiêu

Là một bản thể hướng Thiện của Trương Chiêu, nên người đời gọi 3Q*Trương Chiêu là Tam Tạng Pháp Sư. 3Q*Trương Chiêu đức cao vọng trọng, tinh thông kinh kệ, thường khoác áo cà sa đi khắp nơi khuyến thiện làm lành, tiêu trừ cái ác.

3Q*Trương Chiêu dùng phật pháp cứu độ chúng sinh, chú trọng tu tại tâm, dùng công pháp Phật môn luyện thân thể, niết bàn nhập thiền.

3Q Trương Chiêu có Phật Pháp vô biên, Tử Kim Bát Vu trong tay hấp thu yêu vật thiên hạ làm yêu ma phải khiếp sợ.

Thần vật "Giáng Ma Chử" chứa linh khí đất trời có thể cộng hưởng với 3Q*Trương Chiêu, cảm hóa xung quanh trừ tà khí, khi gặp nguy cấp sẽ hóa thành Phật quang hộ thể, đánh bật tà khí

Ngựa thần "Chấn Thiên" đưa 3Q*Trương Chiêu chu du khắp nơi, tụng kinh thuyết pháp, phổ độ chúng sinh. Đồng thời ông còn là thánh tăng trong lòng dân chúng Thần Tộc, có đóng góp lớn trong công cuộc mang lại cuộc sống hạnh phúc và tiêu diệt yêu ma đối với bách tính Đông Ngô.

Hãy sẵn sàng chào đón tướng mới, thỏa sức vui chơi, thư giãn cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"