Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HỘP QUÀ ĐẠI LỄ

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 28/08/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 25/09/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Hoa Chiến Thắng
 • Nguồn gốc: Quà 400 Huân Chương Chiến Công Vàng 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Huy Hiệu Chiến Thắng
 • Nguồn gốc: Quà 400 Huân Chương Chiến Công Bạc 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Thiệp Chiến Thắng
 • Nguồn gốc: Quà 270 Thiệp Chiến Công Bạc
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Gà Nướng
 • Nguồn gốc: Bảo Rương Chiến Công-Ám Kim.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Dê
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đại Lễ-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Hoa Chiến Thắng+ 1 Huy Hiệu Chiến Thắng+ 1 Thiệp Chiến Thắng
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đại Lễ-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Pháo Chiến Thắng+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đại Lễ-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Hoa Chiến Thắng+ 1 Huy Hiệu Chiến Thắng+ 1 Thiệp Chiến Thắng + 1 Pháo Chiến Thắng+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Hoa Chiến Thắng + 1 Huy Hiệu Chiến Thắng + 1 Thiệp Chiến Thắng

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đại Lễ-Cam*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Đại Lễ-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 3 vật phẩm
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy (7 ngày)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Ngâm Long Song Hàn*1
(7 ngày, khóa)
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Nhẫn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Phá Phong*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Nhược Hồn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Dạ Nha*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Phệ*1
(vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Pháo Chiến Thắng + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đại Lễ-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Đại Lễ -Hoàng Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Hoàng Kim mặc định nhận được
1 Tích Lũy Hoàn-Lam(Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 7 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Hoàng Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
2 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Chu Tước (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Túi La Sinh Ngự Ma 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Phần thưởng tiêu hao 1 Hoa Chiến Thắng + 1 Huy Hiệu Chiến Thắng + 1 Thiệp Chiến Thắng + 1 Pháo Chiến Thắng + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đại Lễ-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Đại Lễ-Ám Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Ám Kim mặc định nhận được
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 3Q Củ Hành 3 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Ám Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
2 Túi Trang Bị Thần Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Túi Trang Bị Bạch Hổ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Túi Trang Bị Chu Tước 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Túi Trang Bị Huyền Vũ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Hoàng Tuyền Thiên Sư (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Côn Lôn Xà Vương (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Phong Ma Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng


Túi Trang Bị Thần Hoàng

Hoàng Tuyền Thiên Sư


Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

Côn Lôn Xà Vương (Vĩnh viễn)

Phong Ma Vũ (Vĩnh viễn)

Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)


Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)


Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)


Chu Tước (Vĩnh viễn)


Kim Ngư Đỏ (Vĩnh viễn)

Cóc Lạo Đại (Vĩnh viễn)


Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn)

Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn)

Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)