Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG BẠC

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 28/08/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 25/09/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 9-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Đại Chiến Boss, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10).
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Công Thành Chiến, Thủ Thành Chiến, Lãnh Thổ Chiến-Sơ, Lãnh Thổ Chiến-Cao.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 9-Lớn nhận được:
  • Huân Chương Chiến Công Vàng*2
  • Huân Chương Chiến Công Bạc*2
  • Hộp Chữ Quốc Khánh*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 9-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 9-Nhỏ nhận được:
  • Huân Chương Chiến Công Vàng*1
  • Huân Chương Chiến Công Bạc*1
  • Hộp Chữ Quốc Khánh*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Huân Chương Chiến Công Bạc
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 9-Lớn.
  • Túi Sự Kiện Tháng 9 -Nhỏ.
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Sao Chiến Công Bạc từ Cửa hàng nhận được Thiệp Chiến Công Bạc và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Sao Chiến Công Bạc
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 4 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Huân Chương Chiến Công Bạc hoặc ghép [MỪNG] + [QUỐC] + [KHÁNH] + [VIỆT NAM] để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Thiệp Chiến Công Bạc
 • Nguồn gốc: Huân Chương Chiến Công Bạc.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Tiêu hao 270 Thiệp Chiến Công Bạc nhận được Quà 270 Thiệp Chiến Công Bạc*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Huân Chương Chiến Công Bạc
+ 3Q Củ Hành
Sao Chiến Công Bạc
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 6h00 ngày 25/09/2015 sẽ không thể sử dụng Sao Chiến Công Bạc kết hợp với Huân Chương Chiến Công Bạc để nhận thưởng.

Phần thưởng mở Huân Chương Chiến Công Bạc nhận được

Chắc chắn nhận được
Vật phẩmHình ảnhSố lượngTính chất
Thiệp Chiến Công Bạc 3Q Củ Hành 1
 khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 1 15 ngày Khóa
2 Thú Ảo (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
3 Ánh Sáng Và Bóng Tối (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Quái Thú Long Long (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
6 Túi Thời Trang Hấp Dẫn 1 Vĩnh viễn Khóa
7 Trương Liêu Quan Ấn (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
8 Cúc Hoa Tiên Tử (Sức) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
9 Cúc Hoa Tiên Tử (Bài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
10 Cúc Hoa Tiên Tử (Đài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
11 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
12 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
13 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa
14 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
15 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
16 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
17 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
18 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
19 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Vĩnh viễn Khóa
20 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
21 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
23 Cành Tùng 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Da Nhẹ 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Ngân Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
26 Đồng Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
27 Cành Liễu 1 Vĩnh viễn Khóa
28 Da Nhỏ 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Trứng Gà 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Thẻ Nguyên Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa

Tiêu hao 270 Thiệp Chiến Công Bạc nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà 270 Thiệp Chiến Công Bạc*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 270 Thiệp Chiến Công Bạc mặc định nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(Vĩnh Viễn, khóa)

3Q Củ Hành
Thiệp Chiến Thắng*1
(30 ngày, khóa)