Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Chơi 2S nhận quà 3Q

Đẳng cấp nhân vật tại 2STên hộp quàPhần thưởng trong Hộp Quà  Số lượngHình ảnhTính chấtThời hạn
1 - 50 Quà Thân Thiết 1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Hội viên VIP (7 ngày) 1 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Binh Sĩ 1 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Quân Lương 1 Khóa Vĩnh viễn
51 - 100 Quà Thân Thiết 2 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa Vĩnh viễn
Ngọc Thân Mật 2 Khóa Vĩnh viễn
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn) 3 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 3 Khóa Vĩnh viễn
101 - 150 Quà Thân Thiết 3 Sổ Thẻ Hiếm 1 Khóa 7 Ngày
Ngọc Thân Mật 3 Khóa Vĩnh viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh viễn
Trên Level 150 Quà Thân Thiết 4 Thảo Phạt Lệnh 5 Khóa 15 Ngày
Ngọc Thân Mật 5 Khóa Vĩnh viễn
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Thủ Hộ 1 Khóa Vĩnh viễn
Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 1 Khóa 30 Ngày

Chơi 9K nhận quà 3Q

Đẳng cấp nhân vật tại 9K Truyền KỳTên hộp quàPhần thưởng trong Hộp Quà  Số lượngHình ảnhTính chấtThời hạn
1 - 59 Quà Thân Thiết 1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Hội viên VIP (7 ngày) 1 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Binh Sĩ 1 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Quân Lương 1 Khóa Vĩnh viễn
60 - 69 Quà Thân Thiết 2 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa Vĩnh viễn
Ngọc Thân Mật 2 Khóa Vĩnh viễn
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn) 3 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 3 Khóa Vĩnh viễn
70 - 89 Quà Thân Thiết 3 Sổ Thẻ Hiếm 1 Khóa 7 Ngày
Ngọc Thân Mật 3 Khóa Vĩnh viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh viễn
Level 90 trở lên Quà Thân Thiết 4 Thảo Phạt Lệnh 5 Khóa 15 Ngày
Ngọc Thân Mật 5 Khóa Vĩnh viễn
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Thủ Hộ 1 Khóa Vĩnh viễn
Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 1 Khóa 30 Ngày

Chơi Boom nhận quà 3Q

Đẳng cấp nhân vật tại BoomTên hộp quàPhần thưởng trong Hộp Quà  Số lượngHình ảnhTính chấtThời hạn
1 - 20 Quà Thân Thiết 1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Hội viên VIP (7 ngày) 1 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Binh Sĩ 1 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Quân Lương 1 Khóa Vĩnh viễn
21 - 400 Quà Thân Thiết 2 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa Vĩnh viễn
Ngọc Thân Mật 2 Khóa Vĩnh viễn
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn) 3 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 3 Khóa Vĩnh viễn
401 - 500 Quà Thân Thiết 3 Sổ Thẻ Hiếm 1 Khóa 7 Ngày
Ngọc Thân Mật 3 Khóa Vĩnh viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh viễn
Trên Level 500 Quà Thân Thiết 4 Thảo Phạt Lệnh 5 Khóa 15 Ngày
Ngọc Thân Mật 5 Khóa Vĩnh viễn
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh viễn
Thẻ Thủ Hộ 1 Khóa Vĩnh viễn
Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 1 Khóa 30 Ngày