Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ NHIỀU KHIÊU CHIẾN LỆNH VÀ THẺ TƯỚNG HOT

THỜI GIAN: 6h00 ngày 29/04/2016 - 23h59 ngày 05/05/2016

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá Thẻ Tướng từ 29/04/2016

SttVật phẩm Giá cũGiá mớiHình ảnh
1 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 65 59
2 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 100 90
3 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 150 135
4 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 12 11
5 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 10 9
6 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 20 18
7 Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 40 36
8 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 20 18
9 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 24 22
10 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 32 29
11 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 16 14
12 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 200 180
13 Ô Hoàn Vương Khiêu Chiến Lệnh Giảm 10% 30 27
14 Thẻ Bàng Đức Giảm 20% 600 480
15 Thẻ Lạc Tiến Giảm 20% 600 480
16 Thẻ Biện Ngọc Nhi Giảm 20% 600 480
17 Thẻ Tào Xung Giảm 20% 1200 960
18 Thẻ Bộ Uyển Giảm 20% 600 480
19 Thẻ Cam Ninh Giảm 20% 600 480
20 Thẻ Lăng Thống Giảm 20% 600 480
21 Thẻ Lục Tốn Giảm 20% 600 480
22 Thẻ Nhan Lương Giảm 20% 600 480
23 Thẻ Mã Đằng Giảm 20% 600 480
24 Thẻ Văn Ương Giảm 20% 1200 960
25 Thẻ Điêu Thuyền Giảm 20% 1200 960
26 Thẻ Thái Văn Cơ Giảm 20% 1200 960
27 Thẻ Tôn Hoàn Giảm 20% 600 480
28 Thẻ Viên Thiệu Giảm 20% 600 480
29 Thẻ Viên Thuật Giảm 20% 600 480
30 Thẻ Phan Phượng Giảm 20% 600 480

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!