Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 30/4 VÀ 1/5

29/04/2016 – 03/05/2016

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng 29/04 - 03/05 (Áp dụng cả 2 phiên bản)

- Thời gian diễn ra: 8h00 -22h00 ngày 29/04/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
5 Binh*Tiểu Cương(1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
6 Túi Ưu Đãi Trang Bị Tinh Nguyên x10 (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa

- Thời gian diễn ra: 8h00 -22h00 ngày 30/04/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
5 Biến*Sấm Sét(1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
6 Túi Ưu Đãi Ngọc Thân Mật x70 (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa
7 Cuồng Chiến Lữ Kha Thân Mật +100 7 Ngày 3 Khóa
8 Thẻ Đồ Ma Tướng Vĩnh viễn 1 Khóa

Lưu ý: Phần thưởng Cuồng Chiến Lữ Kha Thân Mật +100 và Thẻ Đồ Ma Tướng là phần thưởng tiêu diệt Boss Ứng Long khi khi sinh lực Boss còn 90% và 70%

- Thời gian diễn ra: 8h00 -22h00 ngày 01/05/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
5 Đèn*Sấm Sét(1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
6 Túi Ưu Đãi Luyện Hóa Tinh Nguyên x10 (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa
7 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
8 Đồ Ma Lệnh (7 ngày) 7 Ngày 5 Khóa

Lưu ý: Phần thưởng Luyện Hóa Tinh Nguyên và Đồ Ma Lệnh là phần thưởng tiêu diệt Boss Ứng Long khi khi sinh lực Boss còn 50% và 30%

- Thời gian diễn ra: 8h00 -22h00 ngày 02/05/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
5 Phù*Khuyết Môn(1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
6 Túi Ưu Đãi Thẻ Tích Lũy x2.5 (100 ván) (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa

- Thời gian diễn ra: 8h00 -22h00 ngày 03/05/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
5 Binh*Bánh Ngọt(1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
6 Túi Ưu Đãi Đá Tinh Luyện-Ám Kim x10 (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 2:Tích lũy 88888 điểm tích lũy nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Thời gian diễn ra: 8h00 30/04 -23h59 ngày 01/05

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 8h00 30/04 - 23h59 ngày 01/05 , người chơi tích lũy 88888 điểm tích lũy người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Lữ Kha Thân Mật +100 7 Ngày 5 Khóa

Hoạt động 2:Tích lũy 20 lần hoàn thành Củ Hành LoD 10vs10 nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Thời gian diễn ra: 8h00 29/04 -23h59 ngày 03/05

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 20 lần hoàn thành Củ Hành LoD 10vs10 sẽ nhận được các phần thưởng như sau. Hệ thống chỉ ghi nhận hoàn thành bản đồ khi người chơi đạt hạng C trở lên.

- Lưu Ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Vũ Khí Cam Ngẫu Nhiên 30 Ngày 1 Khóa
2 Đạp Vân (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa

3Q Củ Hành

Túi Vũ Khí Cam Ngẫu Nhiên

3Q Củ Hành

Thú Cưng Đạp Vân

Hoạt động 3: Tích lũy 4000 Lực Chiến Nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Thời gian diễn ra: 8h00 29/04 -23h59 ngày 03/05

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 4000 Lực Chiến  sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

- Lưu Ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thanh Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Lữ Kha Thân Mật +100 7 Ngày 10 Khóa

Có thể ghép 3 Vũ Khí Thanh Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn, Xích Ma*Ma Liêm Song Nhẫn, Ngân Phách*Quỷ Liêm Song Nhẫn thành vũ khí Hoàng Kim Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn

Hoạt động 4: Tích lũy 10 lần đạt S nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Thời gian diễn ra: 8h00 29/04 -23h59 ngày 03/05

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 10 lần đạt S sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượng
1 Tôi Thần*Kim Quang Trượng (+10) (7 ngày) 7 Ngày 1
2 Thần Hoàng*Phác Ngọc Thần Khải (+10)(7 ngày) 7 Ngày 1
3 Thần Hoàng*Phác Ngọc Thủ(+10)(7 ngày) 7 Ngày 1
4 Thần Hoàng*Phác Ngọc Tiên Lữ (+10) (7 ngày) 7 Ngày 1
5 Thần Hoàng*Phác Ngọc Đai (+10) (7 ngày) 7 Ngày 1
6 Thần Hoàng*Phác Ngọc Hộ Phù (+10) (7 ngày) 7 Ngày 1
7 Thần Hoàng*Nhẫn Phác Ngọc Thần (+10)(7 ngày) 7 Ngày 1

Hoạt động 5:Tích lũy 10 lần hoàn thành Đại Loạn Chiến Cao Cấp nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Thời gian diễn ra: 8h00 30/04 -23h59 ngày 01/05

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 10 lần hoàn thành Đại Loạn Chiến Cao Cấp sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính Chất
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Mảnh Hiệu Ứng Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 3 Khóa

Hoạt động 6: Buff Tăng Tốc Thành Tựu 30/04 – 03/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 09h - 11h00’ mỗi ngày
  • Từ 14h - 16h00’ mỗi ngày
  • Từ 19h - 22h00’ mỗi ngày
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3

Hoạt động 6: Tăng điểm 08h00 29/04/2016 – 23h59 ngày 03/05/2016 (Áp dụng cả 2 phiên bản)

 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 7: Nhân đôi Lực Chiến 29/04/2016  - 03/05/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • 08h00 29/04/2016 – 23h59 ngày 03/05/2016
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.
 Hoạt độngTừ 08h00 29/04/2016 – 23h59 ngày 03/05/2016
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 8: Miễn phí lật thẻ (Áp dụng cả 2 phiên bản)

 • Từ 8h00 ngày 29/04/2016 đến 23h59 ngày 03/05/2016,, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10) và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

RÚT THẺ TRÚNG THƯỞNG 30/04/2016 và 01/05/2016 (Áp dụng cả 2 phiên bản)

THỜI GIAN: Ngày 30/04/2016 và 01/05/2016

 • Nội Dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) , Băng Giám Kích (Vĩnh viễn), Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)
Rút ThẻĐợt 1
(09h00’ - 11h00’)
Đợt 2
(13h30’ - 15h30’)
Đợt 3
(19h00’ - 22h00’)
Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)
 •  
   
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)
 
 •  
 
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)
   
 •  

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi