Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 666 CUỐI TUẦN [TỪ 26/9 ĐẾN 28/9/2014]

Chú ý:

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng

- Thời gian diễn ra: từ 14h00 đến 16h00 ngày chủ nhật, ngày 28/09/2014.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người đăng nhập lần đầu vào game sẽ được nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hội viên VIP (7 ngày) Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Vượng Tài (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 2: Tăng điểm

Tăng điểm cuối tuần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 26/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 28/09/2014.

- Nội dung: Nhận thưởng trong suốt thời gian.

 Phòng máyTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
Phòng máy thông thường +100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2  so với bình thường)
Nhân đôi Lực Chiến

- Thời gian diễn ra: Trong ngày chủ nhật 28/09/2014.

- Nội dung: Nhân đôi Lực Chiến khi thắng đánh ghép theo 2 mốc thời gian bên dưới.

 Chủ nhật, ngày 28/9/2014
 Từ 08h00 - 19h00 
+100%
(X2 so với bình thường)
 

Hoạt động 2: Tích Lũy giờ online

Không chơi tại phòng máy CSM

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 26/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 28/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 giờ online nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 61-70 Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80 Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Độc Cô Cầu Bại (Bài) (5 ngày) 05 Ngày 1 Khóa
5 Ánh Quang Đài Thúy Lục (Sức) (5 ngày) 05 Ngày 1 Khóa
6 Nơi Kỳ Tích (Đài) (5 ngày) 05 Ngày 1 Khóa
7 Mộng Mộng May Mắn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
8 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 2 Khóa
Có chơi tại phòng máy CSM

- Xem danh sách phòng máy CSM tại đây.

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 26/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 28/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy giờ online theo các mốc bên dưới.

  • Tích lũy 2 giờ: Online đủ 2 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng phần thưởng Quà Tặng 1.
  • Tích lũy 6 giờ: Online đủ 6 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 2.
  • Tích lũy 8 giờ: Online đủ 8 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 3.
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Quân Lương 2.000 3.000 4.000
Binh Sĩ 2.000 3.000 4.000
 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 61-70 Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80 Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Độc Cô Cầu Bại (Bài) (5 ngày) 05 Ngày 1 Khóa
5 Ánh Quang Đài Thúy Lục (Sức) (5 ngày) 05 Ngày 1 Khóa
6 Nơi Kỳ Tích (Đài) (5 ngày) 05 Ngày 1 Khóa
7 Mộng Mộng May Mắn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
8 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 2 Khóa
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Thẻ Tích Lũy x2 (10 trận) 02 04 08
Hội Viên Vip (3 ngày) 01 01 -
Thẻ Kinh Nghiệm X2 (10 trận) 02 04 08
Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh - - 01
Hội viên VIP (7 ngày) - - 01

Hoạt động 3: Tích Lũy 6666 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 26/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 28/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 6666 Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Thố Lão Đại (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 ngày 1 Khóa
4 Chuyển Sinh Kim Đơn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích Lũy 06 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 26/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 28/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 trận thắng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thẻ Thố Lão Nhị (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Viêm Ma Dực (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy 06 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 26/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 28/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần vượt ải nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thẻ Thố Lão Tam (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Dạ Nhẫn Báo (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 26/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 28/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Thời Trang Hấp Dẫn Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Loa Nhỏ-Vàng (10 cái) Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Thiên Phú Đơn Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Ngân Hồn Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Đánh Ghép thắng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 26/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 28/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Viêm Ma Thượng Cổ (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
4 Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
5 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh Viễn 1 Khóa
6 Mã Siêu Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
7 Dục Sương Kiếm (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 6 lần thắng khiêu chiến BOSS Hoa Hùng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 26/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 28/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến Boss Hoa Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 2 Khóa, Không Xếp Chồng
2 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Thẻ Hủy Trứng Gà (Nhỏ) Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 6 lần khiêu chiến BOSS Đổng Trác

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 26/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 28/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần khiêu chiến BOSS Đổng Trác nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
4 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa