Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Giới thiệu và điều kiện tham gia

Giới thiệu:

Đây là tính năng giành riêng cho các thành viên trong quân đoàn, cùng nhau vượt phó bản và nhận thưởng cực kỳ hấp dẫn.

Điều kiện:

 • Từ 6 đến 10 người có thể tham gia
 • Hoạt động mở mỗi ngày từ 10h00 – 22h00
 • Yêu cầu thần binh: 30,000 trở lên
 • Tiêu hao 20,000 Binh Sĩ quân đoàn/1 thành viên tham gia hoạt động
 • Mỗi ngày có thể đi nhiều lần nhưng chỉ được nhận thưởng 1 lần duy nhất.
 • Trong cùng một lúc một quan đoàn chỉ có một đội ngũ trong Bí Cảnh Quân Đoàn.

Hướng Dẫn:

 • Đến giở mở hoạt động quân, các Tướng Quân nhâp vào icon Bí Cánh Quân Đoàn tại giao diện Quân Đoàn để tạo phòng đồng thời thông báo trên kênh quân đoàn
 • Lúc này thành viên trong quân đoàn có thể nhấp vào nút [lập tức gia nhập] hay nhấp vào phó bản quân đoàn để tham gia.
 • Trong 120s đủ 10 người, có thể vào bản đồ phó bản, nếu sau 120s có 6-9 người cũng sẽ tự động vào phó bản. Nếu chưa đủ người  tổ đội tự động giải tán và tạo phòng lại. Hệ thống sẽ tự bắt đầu nếu đủ điều kiện sau 120 giây.
 • Thành viên trong đội ngủ đều là thành viên của quân đoàn, chỉ khi vào phó bản mới tự động giảm tài nguyên của quân đoàn.
Lưu ý:
 • Trong cùng một lúc một quân đoàn chỉ có một tổ đội vào Bí Cảnh Quân Đoàn
 • Phó bản quân đoàn có 2 bản đồ, Hán Tổ Lăng mở vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Khiêu chiến Yêu Hồ mở vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7.
 • Phân thưởng thêm nhận được khi trong phòng có 1 thành viên Quân Đoàn có chức vị Đại Nguyên Soái trở lên.
 • Phần thưởng đặc biệt nhận được khi hoàn thành phó bản đạt điều kiện sau:

+ Yêu hồ: cứu 7 dân làng

+ Hán Tổ: Giết hết tất cả quái rương bảo.

Phần thưởng:

Hoàn thành yêu cầu sẽ được nhận thưởng toàn bộ, mỗi ngày chỉ được nhận 1 lần duy nhất.