Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Kỹ năng Chân Mật

【W】Lăng Ba Vi Bộ

Vào trạng thái ẩn thân, tăng tốc độ di chuyển, duy trì vài giây; chiêu đầu tiên phá trạng thái ẩn, sẽ gây sát thương vượt mức cho địch xung quanh. Sau khi ngừng tấn công, trong vài giây sẽ vào lại trạng thái ẩn thân; trong đầm độc sau khi thoát ẩn thân sẽ lập tức quay lại ẩn thân

【E】Khinh Vân Tế Nguyệt

Xuyên qua địch, gây sát thương và giảm tốc kịch liệt, duy trì vài giây; sau khi biến thân thời gian CD giảm 1/2

【R】Lưu Phong Hồi Tuyết

Mỗi lần tấn công 7 lần được Lạc Thần Chi Lực, lần sau tấn công gây sát thương vượt mức cho mục tiêu, trong thời gian Lăng Ba Vi Bộ tấn công sẽ tăng tốc độ tích lũy Lạc Thần Chi Lực; sau khi biến thân,  Lạc Thần Chi Lực hút vượt mức 5% HP tối đa của mục tiêu

【F】Lạc Hà Yêu Cơ

Xuất hiện chân thân Nữ Yêu, tăng HP và hình thành 1 đầm độc, duy trì vài giây; sau khi biến thân sẽ được kỹ năng Lạc Thủy Kinh Hồng, tăng mạnh tốc độ hồi HP trong đầm độc

【Biến Thân】Lạc Thủy Kinh Hồng

Ném đơn vị địch phía trước mặt ra sau lưng, và tạo sát thương tương ứng với sức mạnh mục tiêu

Điều chỉnh đạo cụ thường

Mật Bảo*Băng Phong Lam Ngọc Kính
 • Thêm đạo cụ chuyên dụng của Bộ Uyển
 • Mật Bảo Chi Lực*Thiên Quyền:
 • Tăng kỹ năng 【Level*0.8】%
 • Hiệu quả mật bảo:

EBẫy Sương Hàn

 • Cự li thi triển tăng 50%
 • Được kỹ năng chủ động:

FBăng Thương Tiễn Vũ

 • Thi triển tại chỗ 1.6s, bắn ra hàng loạt mũi tên, tấn công 8 lần khu vực mục tiêu phía trước, mỗi lần gây 30/40/50/60+Lực Tấn Công*0.3 sát thương
 • Cự li thi triển xa nhất 1200
 • Cự li thi triển càng xa, phạm vi tác dụng càng lớn, phạm vi ban đầu là 350, phạm vi tác dụng tối đa là 700
Mật Bảo*Thiên Đào Ngưng Ngọc Bình
 • Thêm đạo cụ mật bảo chuyên dụng của Trình Phổ
 • Mật Bảo Chi Lực*Khai Dương:
 • Khi thi triển nhận được 【8+Level*1】% tốc độ tấn công, duy trì 4s, tối đa dồn 3 lần hiệu quả Mật Bảo
 • Nhận được kỹ năng bị động mới:
 • Bị độngĐại Hải Nộ Triều
 • Tấn công liên tục 3 lần vào cùng 1 mục tiêu, gây sát thương tuyệt đối bằng 5% HP tối đa
Băng Lôi Thiên Long Kích

Liên tỏa thiểm điện tạo sát thương phép từ 120 điều chỉnh thành 200

Phụng Vũ Nhẫn

Tăng thuộc thuộc tính chính, tất cả thuộc tính và Lực Tấn Công từ 12 điều chỉnh còn 10

Lạc Lôi Trượng

Tạo ra sát thương từ 30+Trí lực*1.4/1.7/2 điều chỉnh thành 30+Trí lực*1.2/1.5/1.8

(Quan Độ)Huyền Pháp*Tiên Chỉ Binh

Lực tấn công cơ bản từ 95 điều chỉnh thành 75

Vòng sáng tăng tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công từ 9%/18% điều chỉnh thành 6%/12%

Điều chỉnh cân bằng tướng thường quy

Lỗ Túc

RPhú Giáp Nhất Phương

 • Xung quanh gia nô mỗi giây hồi HP từ 10/15/20/25 điều chỉnh thành 1.5% HP tối đa bản thân+10/15/20/25
 • Bản thân được x2 hiệu quả hồi phục  điều chỉnh thành x1.5
Chiến Hồn*Lữ Kha

RVạn Tượng Kiếm Phong

 • Mỗi giây tối đa được 60 hộ thuẫn điều chỉnh thành: Xóa giới hạn nhận được mỗi giây, hộ thuẫn tối đa là 360
 • Tỷ lệ chuyển hóa từ 40% điều chỉnh thành: Tướng 60%, đơn vị khác 30%
Ngô Phượng Hi

RThất Thái Thần Quang*Minh

 • Hiện tại hiệu quả này không chịu ảnh hưởng của Giày Thủy Tinh giảm thời gian duy trì trạng thái xấu
Từ Hoảng

FBất Bại Tướng Quân

 • Trước đây khi tử vong sẽ khiến đơn vị xung quanh giảm tốc: Sửa thành khi chết, phạm vi 500 xung quanh sẽ duy trì giảm tốc (Rời khỏi khu vực sẽ hồi phục tốc độ di chuyển), mỗi lần hồi sinh gây sát thương sẽ đồng thời gây giảm tốc 50% trong 2s
3Q*Lăng Thống

RLinh Vũ Thám Vân Thương

 • Hiện tại kỹ năng gây sát thương, đồng thời sẽ hút thuộc tính của địch
Vu Cấm

EPhá Thiên Đao Pháp

 • Tiêu hao MP  từ 72/79/87/94 điều chỉnh thành 55/65/75/85
 • Cự li thi triển từ 500/700/900/1100 điều chỉnh thành 800/900/1000/1100
Tào Tiết

WẢnh Tử Hô Hoán

 • Thời gian CD từ 15s điều chỉnh thành 9s
Hoa Đà
 • Tăng sức mạnh từ 2.3 điều chỉnh thành 1.8

RBách Thảo Chí

 • Mỗi lần thành công thu hoạch 1 Thảo Dược sẽ tăng vĩnh viễn HP từ 10 điều chỉnh thành 8
Hạ Hầu Uyên

FQuỷ Giới Xuyên Thoa

 • Cự li thi triển từ 800/850/900/950 điều chỉnh thành 1000/1150
Tào Tháo

EHắc Ám*Bá Khí

 • Thời gian bạo phát từ 4s điều chỉnh thành 3.5s
Tả Từ

WPhục Ma Chính Pháp

 • Gây sát thương từ 80/120/160/200+thuộc tính chính*0.6/0.8/1/1.2, điều chỉnh thành 80/120/160/200+thuộc tính chính*0.5/0.6/0.7/0.8

Bị độngĐại Hiền phi thăng chú

 • Đơn vị địch mỗi lần thi triển pháp trận thời gian tụ lực từ 5s tăng đến 6s
Thái Sử Từ

WĐấu Khí Cầm Long

 • Phạm vi tác dụng từ 575 điều chỉnh thành 625

EBôn Lôi Trảm Hồn

 • Hiệu quả giảm tốc thời gian duy trì từ 1.2s điều chỉnh thành 1.6s
Hàn Đương
 • Sức mạnh ban đầu  từ 19 điều chỉnh thành 22

Tướng Imba——Khương Duy

WKỳ Lân Li Huyền

 • HIỆU QUẢ IMBA: Căn cứ MP mất đi tạo thành sát thương vượt mức, có thể tụ năng 2 lần

EKỳ Lân Không Thiểm

 • HIỆU QUẢ IMBA: Sau khi thuấn di sẽ được hiệu quả né

RLân Động Cửu Thiên

 • HIỆU QUẢ IMBA: Tuyệt kiếm thần kỹ trảm – khi tấn công sẽ tạo 5 làn kiếm khí tấn công địch

FKỳ Lân Thiên Kiếm Trận

 • HIỆU QUẢ IMBA: Hút địch xung quanh vào trong trận, tấn công thường trong trận sẽ tăng tần suất sát thương của kiếm trận

Điều chỉnh cân bằng tương imba 

Cam Ninh

EPhân Thân

 • Thêm hiệu quả IMBA: Người Đông Thế Mạnh
 • Xung quanh mỗi khi tồn tại 1 Phân Thân, sẽ gánh chịu 10% sát thương cho bản thân

RKhoái Đao

 • Thêm hiệu quả IMBA: Cổ Vũ
 • Mỗi khi bản thân hoặc Phân Thân kích hoạt bạo kích đều tăng tốc độ tấn công của bản thân

FCẩm Linh Đao Vũ

 • Thêm hiệu quả IMBA:
 • Không còn là kỹ năng chủ động nữa, sửa thành kích hoạt bị động
 • Khi tấn công sẽ tăng tỷ lệ Né bản thân, có 15% thôi miên xung quanh, thời gian CD 6s
Đặng Ngãi

WLăng Không Giáng

 • Thời gian duy trì giảm tốc từ 2s tăng đến 3s
 • Xóa hiệu quả IMBA hiện có: Nhảy đến vị trí mục tiêu sẽ không trừ MP địch xung quanh nữa
 • Thêm hiệu quả IMBA:
 • Nhảy đến mục tiêu sẽ thi triển Linh Phá đôi với địch xung quanh, duy trì 3s
 • Địch có Linh Phá, sau khi thi triển kỹ năng sẽ tiêu hao vượt mức x3/3/4/4 MP

  ETinh Thần Biến Ảo

Hút MP từ 15/20/25/30% MP địch tăng đến 26/34/42/50%

Trương Hoành

ENgôn Linh Không Gian

 • ĐIỀU CHỈNH HIỆU QUẢ IMBA: Khi bị tấn công sẽ không khiến địch vào Ngôn Linh Không Gian nữa, điều chỉnh thành khi bị tấn công bản thân Trương Hoành vào Ngôn Linh Không Gian. Hiệu quả này trong 10s chỉ kích hoạt 1 lần
Tôn Lỗ Ban

ELong Hổ Loạn Vũ

 • Thêm hiệu quả IMBA:
 • Khi sử dụng Long Hổ Loạn Vũ, sát thương phải chịu giảm 80%

RQuốc Thuật Đấu Khí

 • Số tầng Đấu Khi từ 10/15/20/25 cố định thành 16 tầng
 • Mỗi tầng tăng Lực Tấn Công từ 3 điều chỉnh thành 2/3/4/5, mỗi tầng tăng hộ giáp từ 1 tăng đến 1/1.5/2/2.5
Nhan Lương

WThiên Kim Trảm

 • Tốc độ đạn từ 1200 tăng đến 1500

ETề Tâm Đoạn Kim

 • Cự li thi triển từ 900 tăng đến 1100,Phạm vi tác dụng từ 250 tăng đến 300, hộ thuẫn  thời gian duy trì từ  vĩnh viễn giảm còn 6s
 • Xóa hiệu quả IMBA hiện tại: Khi thi triển kỹ năng không còn tỷ lệ không vào trạng thái chờ
 • Thêm hiệu quả IMBA: Gây sát thương cho địch xung quanh mục tiêu

RSáng Thương Nhẫn

 • Sửa thành sát thương tuyệt đối, sát thương từ 24/36/48/60 giảm còn 16/24/32/40,hiệu quả giảm tốc từ 30% tăng đến 36%

FBất Khuất Chiến Hồn

 • Xóa hiệu quả IMBA hiện tại: Lv4 Bất Khuất Chiến Hồn không duy trì 60s nữa
 • Thêm hiệu quả IMBA: Bất Khuất Chiến Hồn không có thời gian CD nữa, khi chịu sát thương chí mạng sẽ vào trạng thái Bất Khuất Chiến Hồn, duy trì 7/8/9/10s. Đồng thời tạo mới tất cả kỹ năng Nhan Lương
3Q*Tôn Sách

WBá Vương Đột Kích

 • Cự li đột kích xa nhất từ 750/850/950/1050 tăng đến 850/950/1050/1150

RBá Vương Vực

 • Địch có HP cao hơn 50% sẽ tạo sát thương vượt mức từ 5% HP tối đa của mục tiêu, tăng đến 7%
La Lợi

FCàn Khôn Bát Quái Trận

 • Sát thương từ 300/400/500/650 giảm còn 275/375/475/600
Từ Thứ

WKiếm Đạo 1*Kiếm Khí

 • Cự li thi triển từ 700 tăng đến 800
Hạ Hầu Đôn

EHắc Ám Tập Kích

 • Sát thương từ 40/80/120/160 giảm còn 35/70/105/140
Vu Cấm

WBôn Lôi Đao Pháp

 • Cự li thi triển từ 600 tăng đến 660
Điển Vi

RBá Đao

 • Phạm vi phân liệt từ 200 tăng đến 250
3Q*Lưu Chương

EBá Đao*Phong Tiếu Thức

 • Tỷ lệ kích hoạt tấn công từ 15% tăng đến 23%

RCanh Phong Đao Pháp

 • Lần tấn công sau chuyển hóa HP từ 30/40/50/60% tăng đến 100%
Chu Du

ETự Do Quang

 • Số lượng kiếm quang cơ bản  từ 2/2/3/3 điều chỉnh thành 2

RQuang Kiếm Trận

 • Sát thương từ 20/30/40/50 giảm còn 16/24/32/40
3Q*Tiểu Kiều

FBăng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên

 • ĐIỀU CHỈNH HIỆU QUẢ IMBA:Khi thi triển kỹ năng, không còn rơi nhiều mưa băng hỏa trong thời gian ngắn nữa
Văn Xú

FVạn Tượng Thiên Chinh

 • Phạm vi sát thương từ 520 giảm còn 420,Phạm vi choáng từ 360 tăng đến 420
Pháp Chính

EĐộn Giáp Thư*Nhẫn

 • Sát thương không còn tăng trong 3s đầu và giảm trong 3s tiếp theo, điều chỉnh thành trong 6s không ngừng tăng lên
 • Sát thương cơ bản từ 30/60/90/120 tăng đến 60/90/120/150, sát thương mỗi giây tăng 25%

Điều chỉnh đạo cu imba

Bình Thủy Tinh

Hiệu quả IMBA mới: Mỗi 20s hồi phục 1 tầng. Có tỷ lệ cực thấp trực tiếp nạp đầy và được 1 thần phù

Súc Địa Hài

Thời gian CD từ 13.5s tăng đến 15s

Điều chỉnh chỉ số tướng (phó bản)

Chân Mật (Làm mới)

WLăng Ba Vi Bộ (Làm mới)

 • Trong thời gian nhất định sẽ vào trạng thái ẩn thân, khi ẩn thân sẽ tăng tốc độ di chuyển, tấn công sẽ hiênr thân và tạo sát thương vượt mức cho đơn vị xung quanh, trong thời gian hiệu quả kỹ năng, ngừng tấn công 2s sẽ vào lại trạng thái ẩn thân, trong đầm độc sẽ ẩn thân vĩnh viễn
 • Sát thương cơ bản: 120/180/240/300
 • Ẩn thân tăng 8%/12%/16%/20% tốc độ di chuyển
 • Toàn bộ level ẩn thân 9s
 • Thời gian CD21/19/17/15s
 • Tiêu hao MP 60/70/80/90

EKhinh Vân Tế Nguyệt (Làm mới)

 • Xuyên qua địch, gây sát thương và hiệu quả giảm tốc; trong khi biến thân thời gian CD giảm 1/2
 • Sát thương cơ bản: 150/250/350/450
 • Cự li thi triển 900
 • Cự li di chuyển: 150
 • Thời gian CD toàn bộ level: 10s (Sau khi biến thân thời gian CD tối đa giảm còn 5s)
 • Tiêu hao MP  toàn bộ level: 80

RLưu Phong Hồi Tuyết (Làm mới)

 • Mỗi khi tấn công 7 lần nhận được Lạc Thần Chi Lực, lần sau tấn công gây sát thương vượt mức cho mục tiêu, trong thời gian Lăng Ba Vi Bộ sẽ tăng tốc tích lũy Lạc Thần Chi Lực, Lạc Thần Chi Lực gây sát thương vượt mức bằng 5% HP tối đa của mục tiêu và chuyển hóa thành HP bản thân, tối đa 50 điểm sát thương
 • Kích hoạt sẽ gây x1.5/2/2.5/3 sát thương bạo kích

FLạc Hà Yêu Cơ (Làm mới)

 • Hiện chân thân nữ yêu, tăng HP và tạo đầm độc, duy trì 25s|n
 • Sau khi biến thân được thêm 1 kỹ năng chủ động, và cường hóa tất cả kỹ năng; tốc độ hồi HP tăng mạnh
 • Tăng 300/450/600/800 HP
 • Trong đầm độc được hồi 8/16/24/32 HP
 • Thời gian CD ulti: 72/72/72/60s
 • Ulti tiêu hao MP 100/150/200/280
 • Hiệu quả kỹ năng chủ động: ném dịch phía trước mặt ra sau lưng, gây 【300+sức mạnh mục tiêu*4】 sát thương
 • Kỹ năng chủ động thời gian CD 15s
 • Kỹ năng chủ động tiêu hao MP 85
3Q*Tiểu Kiều

WPhần Ảnh

 • Tăng nhẹ tốc độ đường đạn
 • Ưu hóa thao tác thi triển

ESương Thích

 • Tăng nhẹ tốc độ đường đạn
 • Ưu hóa thao tác thi triển
Vương Nguyên Cơ

FNguyệt Lạc Dẫn

 • Điều chỉnh hiệu quả sát thương kỹ năng
 • Trước đây mỗi lần tấn công sẽ gây (Lực Tấn Công*50%/70%/90%/110%) sát thương phép
 • Hiệu quả mới mỗi lần tấn công gây (30/50/70/90+Lực Tấn Công*0.12/0.18/0.24/0.30) sát thương phép
Trương Liêu

WChiến Ma Cuồng Đao

 • Sát thương cơ bản:  từ 80/200/320/440 tăng đến 200/350/500/650
 • Trên phần miêu tả kỹ năng sẽ thêm giới hạn chuyển hóa HP của kỹ năng này
 • Giới hạn chuyển hóa HP: 300/600/900/1200

FĐấu Thần Chiến Ma

 • Sau khi biến thân không phải chịu 15% sát thương vượt mức nữa
Lỗ Túc

RPhú Giáp Nhất Phương

 • Xung quanh gia nộ mỗi giây hồi HP từ 10/15/20/25 điều chỉnh thành 1%  HP tối đa của bản thân +10/15/20/25
 • Bản thân được hiệu quả x1.5
Chiến Hồn*Lữ Kha

RVạn Tượng Kiếm Phong

 • Mỗi giây tối đa được 60 hộ thuẫn điều chỉnh thành, hộ thuẫn tối đa 360
 • Tỷ lệ chuyển hóa hộ thuẫn từ 40% điều chỉnh thành 30%, khi sát thương đơn vị tướng tỷ lệ chuyển hóa là 60%
Từ Hoảng

FBất Bại Tướng Quân

 • Khi tử vong sẽ khiến xung quanh giảm tốc, nay điều chỉnh thành khi bản thân tử vong, sẽ khiến đơn vị trong phạm vi 500 xung quanh bản thân duy trì giảm tốc (Khi rời khỏi khu vực sẽ lập tức hồi phục tốc độ di chuyển)
 • Sau khi hồi sinh sẽ khiến địch xung quanh chịu sát thương và hiệu quả giảm tốc, giảm tốc duy trì 2s
3Q*Lăng Thống

RLinh Vũ Thám Vân Thương

 • Hiện tại kỹ năng tạo sát thương đồng thời hút thuộc tính của địch

Điều chỉnh chỉ số tướng (chiến trường)

Vương Nguyên Cơ

FNguyệt Lạc Dẫn

 • Điều chỉnh hiệu quả sát thương kỹ năng
 • Trước đây mỗi lần tấn công sẽ gây (Lực Tấn Công*20%/30%/40%/50%) sát thương phép
 • Hiệu quả mới mỗi lần tấn công gây (15/25/35/45+Lực Tấn Công*0.06/0.09/0.12/0.15) sát thương phép
Hoa Đà

【Bị động】Thanh Nang Nội Kinh

 • Hiệu quả hút HP từ 50% điều chỉnh thành 30%
 • Giảm