Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Túi Thiên Sứ Ác Ma (7 ngày)

Nguyên liệu:
  • Ánh Sáng Thiên Sứ*1
  • Trang Bị Tinh Nguyên*10

Lưu ý

Mảnh ghép cánh Ánh Sáng Thiên Sứ có thể nhận được từ sự kiện Tích Luỹ Nạp Củ Tháng 10.