Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ KHIÊU CHIẾN LỆNH HOT

THỜI GIAN:  6h00 ngày 08/01/2016 - 23h59 ngày 14/01/2015

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá Khiêu Chiến Lệnh từ 01/01/2016

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 65 52
2 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 119 95
3 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 199 159
4 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 35 28
5 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 15 12
6 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 30 24
7 Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 229 183
8 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 199 159
9 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 42 34
10 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh 80 64
11 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 70 56
12 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 500 400
13 Túi Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 618 494
14 Túi Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 143 114
15 Túi Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 285 228
16 Túi Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 332 266
17 Túi Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 665 532
18 Túi Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1890 1512
19 Túi Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1130 904
20 Túi Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 399 319
21 Túi Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh 760 608

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!