Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN

19/05/2017 – 21/05/2017

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 05/05 - 22h00 ngày 07/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 5 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 5 Khóa
6 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 20 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 - 22h00 ngày 19/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Ưu Đãi Viên Thiệu-Khiêu Chiến Lệnh x50 (3 Ngày) 3 Ngày 1 Khóa
2 (Viên Thiệu-Khiêu Chiến Lệnh x50 giá 7888 Củ) 3 Khóa

Hoạt động 3: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 19/05 – 23h59 ngày 21/05,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 4: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 19/05 – 23h59 ngày 21/05,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 5: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 19/05 – 23h59 ngày 21/05,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 20% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 50% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 50% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 50% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 50% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 6: Tăng điểm giờ vàng ngày 19/05/2017 – 21/05/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu
 • Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
  • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu
 • Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
  • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 7: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Từ 8h00 ngày 19/05/2017 đến 23h59 ngày 21/05/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 8: Nhân đôi Lực Chiến giờ vàng ngày 19/05/2017 – 21/05/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được
  • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép
  • Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
   • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

  Hoạt động 9: Nhân đôi Lực Chiến giờ vàng ngày 19/05/2017 – 21/05/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày,
  • Khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
   • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép
  • Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
   • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

  Hướng dẫn tham gia hoạt động

  Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi