Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ TẶNG 888 CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

Bắt đầu: Từ 08 giờ thứ hai ngày 25/01 đến thứ năm 28/01/2016

  • Bắt đầu: 08h00’ ngày 25/01/2016
  • Kết thúc: 23h59’ ngày 28/01/2016
  • Nhân vật cấp 2.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tích Lũy 08 giờ online

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 08 giờ online sẽ nhận được các phần thưởng sau. Tích lũy thời gian online không cần liên tục.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 10 Khóa
2 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 Ngày 10 Khóa
3 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 Ngày 1 Khóa
4 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 Ngày 1 Khóa
5 Tăng Rớt Bảo 01 Ngày 2 Khóa
6 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
7 Sung Vĩnh Viễn 1 Khóa
8 Xoài Vĩnh Viễn 10 Khóa

Hoạt động 2: Tích Lũy 18.888 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 18.888 Điểm Tích Lũy sẽ nhận được phần thưởng sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Thố Lão Đại (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 Ngày 1 Khóa
4 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích Lũy 08 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 08 trận thắng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thố Lão Nhị (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
4 Tăng Tích Lũy 01 Ngày 2 Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy 08 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 08 lần vượt ải sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thố Lão Tam (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
4 Tăng Rớt Bảo 01 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 08 lần

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hội viên VIP (7 ngày) Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 6: Đánh Ghép thắng 08 lần

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần Thắng đánh ghép sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
3 Thẻ Chiến Quỷ Lữ Bố (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
4 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
5 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
6 Quan Vũ Quan Ấn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
7 Băng Giám Kích (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 01 lần thắng Hulk Đại Chiến (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 01 lần thắng Hulk Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 03 lần thắng Thánh Móc Đại Chiến (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 03 lần thắng Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 01 lần thắng Hoa Dung Chiến 7vs7 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 01 lần thắng Hoa Dung Chiến 7vs7 sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 01 lần thắng Củ Hành IMBA 10vs10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 01 lần thắng Củ Hành IMBA 10vs10 sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1 Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 12: Tích lũy 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Lữ Bố.

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Lữ Bố sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 2 Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 13: Tích lũy 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng.

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 14: Tích lũy 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thiệu.

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01/2016.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thiệu sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa

Hướng dẫn tham gia hoạt động 888

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi